Velox werkt mee aan nieuwe Haagse theater Amare

28 april 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In september krijgt Den Haag er een nieuw theater bij. ‘Amare’ zal gebruikt worden door onder meer het Zuiderstrandtheater, Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. Martijn de Bruin, werkzaam bij projectbureau Velox, vertelt in het Velox Magazine over het project en zijn bijdrage daaraan.

Het nieuwe cultuurcomplex in Den Haag wordt zo’n 100.000 m2 groot verspreid over zeven bouwlagen. Amare zal gebruikt gaan worden voor onder meer dansvoorstellingen, concerten en podiumkunst, zoals cabaret, musicals en theater, voor bezoekers van alle leeftijden.

Het gebouw is ontworpen naar de nieuwste akoestische inzichten door architecten Jo Coenen en NOAHH. De opdrachtgever is de gemeente Den Haag, bouwmanagement door db-m (Dutch Build-Management) en BOAG, de hoofdaannemers zijn Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw (samen bouwcombinatie Cadanz), en de installaties zijn aangelegd door Homij en Dubotechniek.

Theater Amare tijdens de bouwfase

Vier zalen

Het nieuwe theater zal beschikken over vier zalen. Direct achter de te bouwen foyer zal een theaterzaal komen te liggen, die ruimte biedt voor 1.300 bezoekers. Ook zal Amare beschikken over een grote backstage die ruimte biedt voor enorme decors.

In de nieuwe concertzaal, die op de tweede verdieping komt te liggen, kunnen 1.500 bezoekers worden ondergebracht. Op dezelfde verdieping zullen ook de studio’s van het Nederlands danstheater gehuisvest worden, evenals een repetitiezaal, waar straks 200 bezoekers terecht kunnen.

Op de vierde etage van Theater Amare zijn het conservatorium en de ensemblezaal en te vinden, waar zo’n 1.000 conservatoriumstudenten en 200 scholieren muziek- en dansonderwijs kunnen genieten. Als de coronacrisis voorbij is, ligt het in de planning om hier in de avond 300 concerten per jaar te verzorgen voor zo’n 600 toeschouwers per avond.

Bijdrage projectbureau Velox

Namens Velox, een projectbureau gevestigd in Laren, draagt Martijn de Bruin bij aan het bijzondere en grootschalige project. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van installatietechniek en werkt vandaag de dag als kwaliteitscontroleur en toezichthouder.

Binnen het Amare-project beoordeelt hij de installaties op kwaliteit en veiligheid. De Bruijn over het ontwerp van het theater: “Een aantal bijzondere elementen van het gebouw zijn de akoestische scheidingen en de dilataties. Maar vooral de manier van aanleggen is bijzonder te noemen. De aanpak waarbij er zulke hogen eisen worden gesteld wat betreft akoestiek, komt maar in enkele gebouwen in Nederland voor.’’

Een ander bijzonder element waar De Bruijn op wijst is dat elk van de vier zalen een eigen fundering heeft. Omdat uiteenlopende gebruikers/bezoekers tegelijkertijd gebruikmaken van de ruimtes is bij het ontwerp nagedacht over hoe overlast door geluid en trillingen voorkomen kan worden. Het moet mogelijk zijn om tegelijkertijd een concert, repetities, muziekonderwijs en een theatervoorstelling te laten plaatsvinden zonder geluids- of trillingsoverlast.

Door alle zalen is er klimaatbeheersing door middel van kanalenwerk, leidingenwerk en dergelijke aangelegd, vertelt de Bruijn. Om te voorkomen dat geluid en trillingen naar de andere zalen wordt overgebracht, is gekozen om kanalen en leidingen in het gebouw zo in te richten dat deze flexibel meebewegen met het gebouw.

“Op iedere dilatatie die zowel een akoestische ontkoppeling is, hebben we daarom flexibele glijbeugels aangebracht”, vertelt De Bruijn. “Daarom zitten er flexibele verbindingen tussen de kanalen, speciale doorvoeren in de wanden die afgedicht worden, en moeten er extra lagen gips om de rozetten heen geplaatst worden.”

“Die zaken zijn echt heel belangrijk”, benadrukt hij. “Misschien wel het belangrijkst, zeker voor mij als toezichthouder op veiligheid en kwaliteit om op te letten. De eisen die op dit project gesteld worden aan de verplaatsing van geluid en trillingen heb ik dan ook nog niet eerder gezien. Dit is vrij uniek in ons land.”

Duurzaamheid

Bij het ontwerpen van het gebouw is rekening gehouden met de belangrijkste duurzaamheidsaspecten, waaronder het energie- en waterverbruik, materialisatie, welzijn van de gebruikers en de omgeving. Zo is er in het theater onder meer ledverlichting geplaatst, wordt er gebruikgemaakt van zonnepanelen (circa 4.000 m2), koudeopslag in de bodem en hemelwater voor het doorspoelen van de toiletten.

In lijn met de hoge duurzaamheidsambities is het de wens om BREEAM-NL Excellent gecertificeerd te worden. Doorgaans wordt een gebouw met theaterfuncties echter niet BREEAM-gecertificeerd. Om die reden wordt er een zogenaamd ‘bespoke-traject’ doorlopen. Dit is samen met de Dutch Green Building Council (DGBC), de beheerder van BREEAM-NL, opgezet.