Bedrijven die agile werken zijn wendbaarder tijdens de crisis

25 maart 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven die agile werken omarmen kunnen zich gemakkelijker en effectiever aanpassen aan het nieuwe normaal. Dat blijkt uit onderzoek van BearingPoint.

De onderzoekers van BearingPoint ondervroegen 380 managers door heel Europa. Daaruit komt naar voren dat het toepassen van agile zeven op de tien bedrijven heeft geholpen om zich sneller aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Onder andere zelfsturende werknemers, een wendbare cultuur en agile netwerkstructuren hebben deze organisaties in staat gesteld om snel te reageren op externe en interne behoeften.

Ondertussen laat 71% van de respondenten weten dat agile ervoor heeft gezorgd dat hun werknemers het werken op afstand gemakkelijker hebben kunnen omarmen. Belangrijk, aangezien het gros van de werkzame bevolking wereldwijd inmiddels alweer een jaar vanuit huis werkt.
What advantages do agile organizations have in times of crisis and beyond

Concurrentievoordeel

Zo laat 61% van deze ‘agile organisaties’ weten dat zij gedurende de crisisperiode door het gebruik van agile manieren van werken hun klanten optimaal kunnen blijven bedienen. Daarmee zijn zij het afgelopen coronajaar beter doorgekomen dan veel van hun concurrenten.

De ondervraagde organisaties hebben logischerwijs niet alle mogelijke voordelen uit de agile aanpak weten te halen. Maar die bedrijven die binnen hun gehele bedrijfsvoering – van het management tot de werkvloer – agile zijn gaan integreren, hebben ten opzichte van hun concurrenten (met een meer traditionele bedrijfsvoering) wel de belangrijkste vruchten van agile weten te plukken.

Agile netwerkorganisaties hebben de toekomst

De onderzoekers van BearingPoint constateren dat vooral ‘agile netwerkorganisaties’ de beste resultaten uit agile werken weten te halen. In agile netwerkorganisaties werken mensen in informele netwerken, gericht op korte sprints en resultaatgerichtheid.

Daarbij geven leidinggevenden hun medewerkers veel vertrouwen en ruimte om resultaten te leveren. Een ‘agile netwerkorganisatie’ focust zich dan ook bewust op de ‘zachte structuur’ (van relaties, netwerken, teams, groepen en gemeenschappen) in plaats van op een rapportagestructuur.
What improvements have been achieved through the agile tranformation

Agile bewustzijn groeit

Het bewustzijn over de voordelen die agile werken kan opleveren breidt zich de laatste jaren als een olievlek uit. In sectoren waar reeds relatief veel agile wordt gewerkt – denk aan financial services en de energiesector – geven de respondenten in het onderzoek aan dat ze hun inspanningen ten aanzien van agile werken zullen opschroeven.

Maar ook de respondenten die actief zijn binnen de sectoren die van nature wat achterlopen – denk aan de publieke sector – geven aan dat ze van plan zijn met agile een inhaalslag te maken.

Volgens onderzoek van Organize Agile ('The State of Agile HR 2020') is in ons land inmiddels de helft van de organisaties meer dan drie jaar bezig met agile en scrum. Daarbij dient gezegd te worden dat Nederand binnen Europa geldt als een koploper in het toepassen van de methodologie.