Count & Cooper betrokken bij Opwaardering Twentekanalen

30 maart 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dit voorjaar starten de werkzaamheden rondom de laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen, een opdracht die eind oktober 2020 door Rijkswaterstaat werd gegund aan de bouwcombinatie Van Oord - Hakkers - Beens. De combinatie is en wordt hierbij nog altijd ondersteund door experts van Count & Cooper, een project- en tendermanagementbureau uit Rotterdam. De ondersteuning richt(te) zich zowel op de aanbestedingsfase als de daadwerkelijke realisatie van het project.

De Twentekanalen liggen in Oost-Nederland en bestaan uit de hoofdtak vanaf de IJssel naar Enschede en de zijtak van Delden naar Almelo. Ze vormen een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen zal naar verwachting de komende jaren gaan toenemen.

Verruiming Twentekanalen

De komende anderhalf jaar zal de combinatie – bestaande uit de waterbouw- en baggerbedrijven Van Oord, Hakkers en Beens Groep – de huidige damwanden over een lengte van 47 kilometer vervangen, waarvan 35 kilometer terugkomt als damwand en 12 kilometer als natuurvriendelijke oever of special. Daarnaast wordt het kanaal verruimd en zal een zelfdichtende laag worden aangebracht ten behoeve van de grondwaterbeheersing in de omgeving van de Twentekanalen.

Count & Cooper betrokken bij Opwaardering Twentekanalen

Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks sneller en veiliger varen op de Twentekanalen. Ook komt het ten goede aan de bereikbaarheid van de havens en levert als bijkomend effect tevens werkgelegenheid op voor de regionale economie.

Ook duurzaamheid speelt volgens Rijkswaterstaat een belangrijke rol in het project. Grotere schepen op het kanaal leidt tot 900 minder vrachtwagens op de weg per dag, met als gevolg een lagere uitstoot van CO2 en stikstof. De verruiming van het Twentekanaal is volgens de huidige planning december 2022 gereed.

Diverse marktpartijen dongen eind vorig jaar in een aanbesteding mee naar de opdracht. Rijkswaterstaat heeft de aanbieding beoordeeld op samenwerking, planning, robuustheid van de oeverconstructies, duurzaamheid en prijs.

Eind vorig jaar was het de bouwcombinatie van de bedrijven Van Oord, Hakkers en Been die de opdracht gegund kreeg. De genoemde combinatie wist volgens Rijkswaterstaat de beste prijs-kwaliteitsverhouding neer te zetten.

Count & Cooper: ‘de bouwer die niet bouwt’

Count & Cooper is door de bouwcombinatie gevraagd op te treden als onafhankelijk projectmanagement-partner om te komen tot de winnende aanbieding en om het werk na gunning beheerst uit te voeren.

Door belangen gelijk te schakelen met de bouwcombinatie en een deel van de projectrisico’s te dragen ontstaat een samenwerking op basis van co-makerschap. Daarbij is Count & Cooper de partij die zelf niets bouwt. Het bureau verzorgt de beheersing van het project op tijd/geld/kwaliteit, en brengt hiervoor best practice-processen, IT-tooling en een team van specialisten in.

“Het geheim van dit succes zit in de open houding, nauwe samenwerking en best for project-handelen door alle partijen. We zijn er trots op het consortium Van Oord - Hakkers - Beens te versterken als managementpartij”, laat een woordvoerder van Count & Cooper weten.

Voor meer informatie over bouwprojecten die door Count & Cooper zijn begeleid, zie hier.