Groenewout helpt politie met securitysysteem in Bergen op Zoom

19 januari 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De politie in Bergen op Zoom heeft sinds vorig jaar een nieuw kantoor. Het pand fungeert als een districtsbureau en tevens als centrale meldkamer. Vanzelfsprekend beschikt het gebouw over de modernste beveiligingsmaatregelen, een opgave waar samen met Groenewout aan is gewerkt.

Een veilig gebouw, inclusief de juiste securityprotocollen voor de mensen, is een essentiële randvoorwaarde voor de politie om haar werk te kunnen doen en tegelijkertijd de veiligheid van de werknemers te kunnen garanderen.

Groenewout helpt met ontwikkeling securitysysteem

Samen met de adviseurs van Groenewout is gewerkt aan het waarborgen van de fysieke beveiliging van het gebouw. De adviseurs hebben een securitystrategie ontwikkeld en een securityontwerp opgesteld – een blauwdruk van de benodigde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische uitgangspunten. Ook zijn processen gedefinieerd voor vraagstukken als: Wie mag het pand in en uit? Hoe worden de verschillende ruimtes in het pand bewaakt? En wat moet er gebeuren als er sprake is van een securityovertreding?

Groenewout helpt politie met beveiligingssysteem in Bergen op Zoom

Groenewout heeft de politie ook geholpen in de aanbestedingsfase – waarin een externe security- en IT-leverancier werd geselecteerd voor de benodigde infrastructuur (toegangspoorten, intercom, camera’s, enzovoorts) – en tijdens de realisatiefase. De adviseurs hebben gedurende deze fase toezicht gehouden op de coördinatie en de kwaliteit van de levering van de securityinstallaties.

Optimale en prettige werkomgeving

Volgens Hanneke Ekelmans – tot september 2020 vervulde zij de rol van Politiechef, inmiddels is zij Lid van de Korpsleiding – past de nieuwe politielocatie “helemaal bij de nieuwe manier” waarop de politie in ons land werkt.

“Onze werkplek verschuift steeds meer naar de straat. Het politiekantoor krijgt hiermee een andere functie. Een functie die het dagelijkse werk zo goed mogelijk faciliteert en een basis biedt voor een optimale en prettige werkomgeving waarin wij met onze ketenpartners samenwerken aan veiligheid.”

Het pand aan het Emplacement 2 biedt ruimte aan zo’n 350 werkplekken, variërend van werkplekken in een afgesloten ruimte (om geconcentreerd te werken), werkplekken in een open transparante ruimte en informele werkplekken zoals zitjes. “Door op deze manier flexibel te zijn, komen we in beweging, ontmoeten we elkaar, ontstaan als vanzelf verbindingen voor samenwerken aan een veiligere wereld buiten”, aldus Ekelmans.

Onder meer het basisteam Bergen op Zoom, de districtsrecherche, de centrale meldkamer van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en het Regionaal Service Centrum (dat hiervoor werkzaam was vanuit drie locaties) worden gehuisvest in de nieuwe locatie.

Architect Van Pelt was verantwoordelijk voor het ontwerp van het pand. BAM Bouw en Techniek realiseerde de bouw.