Deloitte betrokken bij ontwikkeling digitaal testbewijs eventbranche

14 januari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nu de coronacrisis de evenementenbranche compleet heeft lamgelegd, richt de hoop van de sector zich onder andere op het aankomende vaccinatieprogramma, waarna de sector zich hopelijk snel weer kan herpakken. Tegelijkertijd is de evenementenbranche met de overheid en diverse kennispartners bezig met het toetsen van het mogelijk invoeren van een digitaal (corona)testbewijs, om tot die tijd evenementen al veilig plaats te kunnen laten vinden.

Om de evenementenbranche er zo spoedig mogelijk weer bovenop te krijgen, doet de sector in samenwerking met kennisinstellingen en de overheid onderzoek naar oplossingen om evenementen weer veilig plaats te kunnen laten vinden. Recent heeft de evenementenbranche een praktijktoets laten uitvoeren om geverifieerde uitslagen van coronatesten digitaal uit te kunnen geven.

Mocht een dergelijk digitaal testbewijs er in de toekomst komen, dan zou het kunnen overleggen van een negatieve (digitale) coronatestuitslag ervoor kunnen zorgen dat bezoekers spoedig weer onbezorgd kunnen genieten van evenementen, uiteraard conform alle overige relevante veiligheidsvoorschriften. Wel zou in dat optimistische scenario de anderhalvemetermaatregel mogelijk niet langer in acht genomen dienen te worden.

Deloitte betrokken bij ontwikkeling digitaal testbewijs eventbranche

Fieldlab Evenementen en Stichting uNLock en hebben in dit kader voor de evenementenbranche een praktijktoets uitgevoerd.

Fieldlab Evenementen is een initiatief van de gehele evenementensector. Het programma is in overleg met diverse ministeries gelanceerd en stelt zich ten doel om, uiteraard binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot (beleids)versoepelingen.

Stichting uNLock is een initiatief van de Dutch Blockchain Coalition (DBC), Universiteit Leiden, Rabobank, TNO, Ledger Leopard, CMS, stichting RINIS en Big Four-advieskantoor Deloitte.

Diverse wetenschappers en kennisinstellingen, maar ook de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL zijn betrokken bij het programma. Ook wordt het ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Justitie en Veiligheid (J&V).

Bij de ontwikkeling van de digitale testbewijzen wordt uiteraard rekening gehouden met aspecten als dataveiligheid en privacy. Testuitslagen zijn gekoppeld aan een uniek individu – de data kan op de telefoon van de betreffende persoon worden opgeslagen in een ‘persoonlijke datakluis’ en kan door de organisatie van het evenement bij controles op echtheid worden getoetst, om zo fraude uit te sluiten.

Alvorens digitale testbewijzen echter daadwerkelijk ingevoerd en ingezet kunnen worden, zouden deze maand onder leiding van Fieldlab Evenementen eerst enkele pilots plaatsvinden bij verschillende evenementtypen (theater, congres, voetbalwedstrijden), om het concept te testen. Door de verlenging van de lockdown zijn deze helaas uitgesteld. Voorlopig zal de branche zich dus nog even moeten verbijten.