CE Delft onderzoekt impact van statiegeld op blikjes

13 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Volgend op reeds goedgekeurde wetgeving voor statiegeld op plastic flesjes, overweegt de overheid nu ook om vanaf eind 2021/begin 2022 statiegeld op blikjes verplicht te maken. Hiermee willen de beleidsbepalers de berg aan blikafval inperken, ten gunste van het milieu. CE Delft is gevraagd om onderzoek te doen naar de impact van de mogelijke wetgeving.

Dat statiegeld op plastic flesjes er gaat komen, dat is al langer vastgelegd. Daarover heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, al eerder afspraken gemaakt met het verpakkend bedrijfsleven. Deze maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval. Jaarlijks komen ongeveer 100 miljoen plastic flesjes in de natuur terecht.

Vanaf 1 juli 2021 wordt 15 cent extra geheven op plastic flesjes onder de 1 liter, die consumenten pas weer terugkrijgen als ze het flesje inleveren bij een van de duizenden inleverpunten. Producenten van flesjes frisdrank en water worden verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem. Horeca en kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting kleine plastic flesjes in te zamelen.

CE Delft onderzoekt impact van statiegeld op blikjes

Plastic afval terugdringen

Voorafgaande aan het invoeren van die wetgeving hadden producenten van fris- en overige dranken de tijd gekregen om zwerfafval van deze flesjes in het milieu terug te dringen. Nu dit onvoldoende is gelukt heeft de overheid de wetgeving van statiegeld op plastic flesjes er doorheen gekregen, volgend op jarenlange discussies in de politiek of deze maatregel nu wel of niet ingevoerd zou moeten worden.

In lijn met de nieuwe wetgeving voor plastic flesjes, heeft de overheid ook plannen in de maak om over twee jaar ook statiegeld op blikjes te gaan invoeren. Er komt immers ook steeds meer blik voor in het zwerfafval en dit lijkt richting de toekomst niet te zullen afnemen.

Net als bij het plastic afval, krijgt ook hier het bedrijfsleven nog de kans om tot en met de zomer van volgend jaar ervoor te zorgen dat er 70% minder blik in het zwerfafval zit. “De cijfers zijn nu nog helemaal niet goed”, laat staatssecretaris Van Veldhoven weten. Het aandeel van blik in het zwerfafval is met 19% toegenomen, zo komt naar voren in de laatste cijfers. Als de plannen voor statiegeld op blikjes tegen die tijd bewaarheid worden, dan zal naar verwachting 15 cent aan statiegeld worden berekend.

Van Veldhoven: “Ik vind dat linksom of rechtsom het aantal blikjes in het zwerfafval sterk moet afnemen. Hierover ben ik in gesprek met het bedrijfsleven en de VNG. Het voorbereiden van de wet- en regelgeving voor statiegeld op blikjes hebben we inmiddels gestart, zodat dit klaarligt mochten we overgaan tot invoering van statiegeld op blikjes.”

Doorrekening

Het ministerie van I&W heeft CE Delft gevraagd een onderbouwende studie uit te voeren. Hierin dienen de kosten, effecten en hoeveelheden verpakkingen (blikjes) van een mogelijk toekomstig systeem in kaart te worden gebracht. “In deze studie bepalen wij de kosten van uitbreiding met blikjes ten opzichte van een systeem dat al is uitgebreid met kleine flesjes”, aldus het adviesbureau uit Delft, dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor milieuvraagstukken.