PrivaZorg wordt onderdeel van het netwerk van Fundis

05 oktober 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De bestuurlijke fusie tussen Fundis en PrivaZorg is na goedkeuring van de NZa en ACM een feit. Met deze fusie wordt PrivaZorg een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis. JBR heeft PrivaZorg begeleid bij de strategische heroriëntatie, het zoeken naar geschikte partners en de fusieonderhandelingen met Fundis. 

De cliënten van PrivaZorg behouden hun zorg en zorgverlener. De activiteiten van de nog zelfstandige steunpunten zijn per 1 oktober 2020 overgenomen door PrivaZorg. Er zijn per deze datum alleen nog ‘eigen’ steunpunten. Op termijn zullen de zorgverleners van PrivaZorg de voordelen van de samenwerking met Fundis ervaren: minder administratieve handelingen en meer zeggenschap in de zorgverlening, passend bij hun individuele keuze. 

Op het centraal kantoor in Amersfoort gaan tientallen arbeidsplaatsen in de ondersteunende diensten bij PrivaZorg verdwijnen. Met de vakbonden en de ondernemingsraad is een sociaal plan opgesteld dat voorziet in de begeleiding van-werk-naar-werk van medewerkers die hun baan verliezen.

PrivaZorg wordt onderdeel van het netwerk van Fundis

Achtergrond

PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie met een bijzonder karakter, die 25 jaar geleden is opgericht. De instelling werkt voor het overgrote deel met (1.300) zelfstandige zorgverleners, zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen. Vanuit lokale steunpunten in het midden en het zuiden van het land verzorgen zij ongeveer 2800 cliënten. 

Na het vertrek van Raad van Commissarissen, directie en bestuurders aandelenstichtingen een tijdje terug is PrivaZorg met een strategische heroriëntatie aan de slag gegaan. JBR heeft in het afgelopen jaar een analyse gedaan naar mogelijke toekomstige scenario’s voor de organisatie. Dat was nodig, want er waren nogal wat problemen – dalende inkomsten, een te hoge overhead en gedaald vertrouwen bij de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. 

Daarbij liep en loopt ook een discussie met de zorgfinanciers over de inzet van zelfstandige zorgverleners. De zorgfinanciers willen dat PrivaZorg meer zorgverleners in loondienst neemt, vanwege doelmatigheid en kwaliteit. 

Samen met PrivaZorg heeft JBR drie scenario’s onderzocht: een zelfstandig voortbestaan, een integrale fusie met een landelijke partner en het gesplitst onderbrengen van de organisatie bij regionale partners. Deze verkenning heeft erin geresulteerd dat PrivaZorg een integrale fusie wenste te onderzoeken. JBR heeft deze marktverkenning uitgevoerd en samen met PrivaZorg de besprekingen gevoerd met potentiële fusiepartners. Hieruit is Fundis als voorkeurspartner naar voren gekomen.

Vervolgens heeft het team van JBR – bestaande uit Caspar van der Geest, Kees van Biert, Stijn Dijksterhuis en Marten Giersch – PrivaZorg ondersteund bij de fusiebesprekingen.

Krachtenbundeling

PrivaZorg is nu een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis. Eind 2021 zal de juridische fusie plaats vinden. Volgens Jeroen Collette, directeur ad interim bij Privazorg, zorgt het bijzondere karakter van PrivaZorg dat het “goed past bij Fundis”, een netwerk van 22 organisaties met 4.500 medewerkers die zorg leveren aan 12.000 kwetsbare ouderen en chronisch zieken. 

Voor Fundis levert de fusie een forse schaalvergroting op, waarmee het een stevige positie verkrijgt in de thuiszorg. Ook doet de instelling hiermee ervaring op bij het werken met zelfstandige zorgverleners. Zij vormen in de visie van Fundis een belangrijke schakel in de oplossing voor het tekort aan verpleegkundigen en verzorgers. Fundis is van plan om in de komende jaren zelfstandig werken verder te faciliteren.