McKinsey GLAM netwerk verzorgt webinars voor LGBTQ+ gemeenschap

21 september 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De LGBTQ+ gemeenschap binnen McKinsey & Company, beter bekend als GLAM, bestaat dit jaar 25 jaar. Ter ere van het jubileum organiseert McKinsey verschillende webinars over diversiteit en inclusie.

McKinsey & Company was een van de eerste vooraanstaande wereldwijde managementconsultancykantoren die diversiteit en inclusie op serieuze wijze binnen de eigen organisatie verankerde. In 1995 lanceerde het Amerikaanse strategy consultancykantoor GLAM (‘Gays and Lesbians at McKinsey’).

Dit netwerk legt zich toe op een aantal doelen, waaronder het leveren van ondersteuning aan LGBTQ+ professionals, het adviseren van partners van McKinsey omtrent LGBTQ+ beleid en het werven van LGBTQ+ professionals voor de organisatie.

Vandaag de dag bestaat GLAM uit ongeveer 1.000 ‘Glammies’ (zo noemt het netwerk zijn leden) en 5.000 ‘Allies’ (geen LGBTQ+ professionals maar wel supporters van het netwerk), en deze groei is niet onopgemerkt gebleven. Sinds 2006, behaalde McKinsey & Company jaarlijks een perfecte score van 100 punten in de zogeheten ‘Human Rights Campaign Foundation’s Corporate equality index’. Het kantoor wist daarnaast diverse internationale awards binnen te slepen, als erkenning voor hoe het zijn LGBTQ+ werkomgeving stimuleert.

Lees verder: McKinsey's LGBTQ+ network GLAM celebrates 25th anniversary.

McKinsey GLAM netwerk verzorgt webinars voor LGBTQ+ gemeenschap

Met als doel informatie te delen over hoe McKinsey zich openstelt voor LGBTQ+ professionals, heeft het consultancykantoor een serie van zes webinars gelanceerd voor personen die zich identificeren als een persoon behorend tot de LGBTQ+ doelgroep of als een LGBTQ+ supporter.

Afgetrapt in augustus, gaf de eerste sessie de aanzet voor het onderwerp door in McKinseys onderzoek ‘Diversity wins: How inclusion matters’ te duiken. Dat onderzoek concludeert dat bedrijven die aandacht geven aan diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie financieel beter presteren dan hun branchegenoten. Daarbij dient opgemerkt te worden dat etnische diversiteit in grotere mate een positieve impact had op de resultaten dan genderdiversiteit.

De drie komende webinars richten zich op hoe homoseksuele professionals een duale carrière volgen (22 september), hoe ‘out and proud’ (‘uit de kast en trots’) op het werk voordelig kan zijn voor zowel LGBTQ+’ers alsook hun collega’s (2 oktober) en hoe LGBTQ+ werknemers kunnen omgaan met de uitdagingen waar ze op de werkvloer doorgaans mee te maken krijgen (7 oktober).

Deelnemen: Voor meer informatie en registratiemogelijkheden, zie McKinsey GLAM’s website.

Volgens Brian Rolfes, een in Toronto gevestigde partner bij McKinsey – verantwoordelijk voor het wereldwijde recruitmentteam en tevens sinds de start lid van GLAM – heeft de organisatie het verankeren van LGBTQ+ waarden in zijn recruitmentprocessen tot een belangrijke pijler gemaakt van zijn HR-strategie. Diana Ellsworth, GLAM’s global co-lead die werkzaam is vanuit McKinsey’s kantoor in Atlanta, geeft onder meer aan: “Nu we zo sterk zijn geworden, zullen we niet stoppen.”

Als onderdeel van de ambitie om wereldwijd nog meer impact te maken, heeft GLAM onder meer ‘The Alliance’ gelanceerd – een jaarlijks door McKinsey georganiseerd congres dat ’s werelds knapste koppen gespecialiseerd in LGBTQ+ samenbrengt om overheden en bestuurders van organisaties te helpen met het stimuleren van hun eigen LGBTQ+ agenda’s. 

McKinseys wereldwijde leider, Kevin Sneader, beschrijft diversiteit en inclusie als een van zijn “persoonlijke” missies. Hij geeft aan: “Er morgen geen ‘glass closets’ (verwijzing naar een situatie waarbij de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een LGBTQ+ persoon bekend is, maar dit niet publiekelijk wordt uitgesproken, red.) bestaan en ook geen ‘glass ceilings’ (metafoor die verwijst naar een kunstmatige drempel die voorkomt dat vrouwen en minderheden worden gepromoveerd tot management- en directiefuncties binnen een organisatie, red.). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit in onze organisatie en daarbuiten niet het geval is.”

25 jaar GLAM

Voor meer informatie over 25 jaar GLAM, bekijk onderstaande video: