Anderson MacGyver: Een specialist in digital transformatie

14 september 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Ieder bedrijf wil profiteren van de ongekende mogelijkheden van de nieuwste digitale technologie, maar ieder bedrijf is ook uniek. Hoe zorg je dat de digitale agenda aansluit op jouw specifieke organisatie, activiteiten en klantaanbod? Anderson MacGyver helpt bedrijven met transformeren door de focus te leggen op de verbinding tussen drie essentiële pijlers: een duidelijke digitale koers, de juiste organisatorische inrichting en passende technologie. In de verbinding tussen deze drie pijlers is een sleutelrol weggelegd voor data, die als bloed door het lichaam van de organisatie stroomt.

Het is een gemakkelijke valkuil om in te lopen: verleid door de schijnbaar grenzeloze mogelijkheden van het digitale tijdperk besluit een bedrijf dat het nu toch wel tijd is om te gaan profiteren van – noem eens wat – kunstmatige intelligentie, zonder daarbij de vraag te stellen of deze technologie wel aansluit op het eigen bedrijfsmodel, de organisatie en de klanten. Hiermee wordt voorbijgegaan aan een even simpele als makkelijk over het hoofd geziene waarheid: je moet altijd beginnen bij het doel, nooit bij het middel.

Zelfs als je deze basisregel wel respecteert is het echter niet eenvoudig om de juiste digitale veranderkoers uit te stippelen. Anderson MacGyver helpt organisaties hierbij door “simpele, maar weldoordachte modellen te bieden om trefzeker te navigeren langs alle digitale mogelijkheden”, vertelt medeoprichter en directeur Gerard Wijers. “Daarmee stellen we onze klanten in staat makkelijker de juiste keuzes te maken.”

Anderson MacGyver - een specialist in digital transformatie

Eén oogopslag

Een model dat Anderson MacGyver inzet om de vele relevante aspecten mee te laten wegen, en zo strategische keuzes te vergemakkelijken, is het Operating Model Canvas. “Een poster op A0-formaat toont in één oogopslag de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten, klanten en businesspartners”, legt Bor van Dijk uit, die zich vanuit Anderson MacGyver specialiseert in de digitale businessagenda. “Het stimuleert het gebruik van één bedrijfstaal voor alle betrokkenen en vormt de verbinding tussen het businessmodel, bedrijfsprocessen, data en IT-systemen.”

Hij legt uit dat het canvas tevens de context en dynamiek waarbinnen een bedrijf opereert inzichtelijk maakt: “Dat vraagt om goed luisteren en scherp vragen stellen. Veel organisaties lijken qua besturingsmodel en activiteiten op elkaar en ook op detailniveau zijn er overeenkomsten. Het niveau van analyse moet dus recht doen aan de uniekheid van iedere klant. Onze kracht is dat we op basis van best practices maatwerk leveren waarmee directieteams hun digitale agenda daadwerkelijk realiseren.”

Data op orde

In het komen tot zo’n maatwerk analyse is data van cruciaal belang. Data maakt de verbanden tussen de verschillende bedrijfselementen – de business, de organisatie en de technologie – tastbaar, en zorgt zo voor een stevige onderbouwing voor de te kiezen koers.

“Onze kracht is dat we op basis van best practices maatwerk leveren waarmee directieteams hun digitale agenda daadwerkelijk realiseren.”

“Data op orde is randvoorwaardelijk om succesvol te zijn in de moderne wereld”, stelt Wijers resoluut. “Zonder eenduidige, toegankelijke en veilig beheerde gegevens is het onmogelijk om de klanten de gewenste producten te bieden en de IT te laten aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen.”

Multidisciplinaire teams

Als de te varen koers eenmaal helder is, kan de organisatie-inrichting hierop worden ingericht. Anderson MacGyver-adviseur Edwin Wieringa stelt dat een organisatie meestal is gebaat bij de inzet van multidisciplinaire teams, die allemaal waarde leveren die aansluit op de strategie.

“Sommige teams zijn gefocust op snel veranderende eisen van de business, terwijl andere gericht zijn op activiteiten die stabiliteit en voorspelbaarheid vereisen”, legt hij uit. “Digitale uitwisseling van gegevens zorgt voor onderlinge samenhang en afstemming. Zo kan ieder onderdeel zichzelf optimaal organiseren rond specifieke activiteiten, met de juiste competenties op de juiste plek.”

IT in de boardroom

Een mooi voorbeeld van een organisatie die de vruchten plukt van de drieledige aanpak van Anderson MacGyver is Eneco. Het energiebedrijf onderkende de centrale rol van IT door CIO Mario Suykerbuyk lid te maken van de commerciële directie. “Dat moet, omdat IT is verweven met alle mooie dingen die we als Eneco doen”, aldus Suykerbuyk. “Dat heeft een grote aantrekkingskracht op talentvolle, gedreven en ondernemende mensen. Niet alleen binnen IT, ook in de rest van de organisatie.”

“Eneco is voor mij hét voorbeeld dat IT thuishoort in de boardroom”, voegt Wijers toe. “Hier wordt bewezen dat je met een centrale tech- en data-organisatie het verschil kan maken. Met goede mensen, simpele platformen en een duidelijke roadmap. Zo creëer je zelf een nieuwe digtale werkelijkheid, met bijbehorende producten, diensten en processen. Het is het thema van deze tijd.”