Eneco ondersteunt klanten beter met technologie en data

22 juli 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Eneco geldt als koploper in de ondersteuning van consumenten in de transitie naar duurzaam energiegebruik en wil dat graag blijven. Mario Suykerbuyk speelt als technologie-verantwoordelijke een cruciale rol in het realiseren van deze ambitie. Hij voerde omvangrijke veranderingen door, waarbij de IT qua organisatie en oplossingen volledig in het verlengde van de strategische businessagenda opereert. 

Er komt in het kader van de energietransitie veel op mensen af, zo vertelt Suykerbuyk. “Als alternatief voor aardgas ontstaan initiatieven voor warmtepompen en warmtenetten. Zonnepanelen en elektrisch rijden worden steeds populairder. We willen onze klanten helpen bij het maken van keuzes in hun persoonlijke energietransitie.” 

“Vanuit mijn rol zijn drie dingen belangrijk”, aldus de chief information officer (CIO). “We moeten onze producten en diensten snel en eenvoudig kunnen leveren aan klanten. Denk naast energie aan isolatie, zonnepanelen, laadpalen enzovoorts. Om deze dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen leveren is een excellente operatie nodig. Daarnaast moeten we voorop blijven lopen op technologisch gebied. Goed gebruik van data is cruciaal om zaken op de specifieke klant gericht te kunnen aanbieden.” 

Eneco ondersteunt klanten beter met technologie en data

Volgens Gerard Wijers, die vanuit adviesbureau Anderson MacGyver betrokken is, draait alles om slimheid en schaalbaarheid. “Door intelligente meters en digitale interactie kom je steeds meer te weten over de context en het energiegebruik van klanten. Het snel kunnen opschalen van innovatieve diensten vereist vaak modernisering van bestaande IT-systemen. Er spelen dus uiteenlopende uitdagingen, die niet allemaal door hetzelfde type mensen kunnen worden opgelost. Het vraagt om een andere organisatie-opzet en aansturing.” 

Inmiddels richt Eneco vanuit een gecentraliseerde structuur en visie de juiste, veelal schaarse resources op specifieke strategische doelstellingen. Suykerbuyk: “Zaken waarop we ons als Eneco onderscheiden doen we met eigen mensen, generieke zaken besteden we waar mogelijk uit.” 

Door digitalisering komen steeds meer zaken samen. Via de app kan het comfort in huis worden geregeld, krijgen mensen inzicht in het verbruik en zien ze wanneer de cv-ketel onderhoud nodig heeft. De diverse onderliggende ketenprocessen worden aangepast op de individuele klant. De afgelopen twee jaar is door de nieuw opgezette IT-organisatie hard gewerkt aan integratie op basis van gestandaardiseerde IT en data. 

“De transformatie naar gestandaardiseerde IT-platformen houdt niet op bij de landsgrenzen”, vertelt de Eneco-bestuurder. “Van een Rotterdams bedrijf met activiteiten in Duitsland en België bewegen we naar een echt Europese organisatie. We hebben immers overal windmolens, zonneparken, centrales en klanten.”

“Goed gebruik van data is cruciaal om klanten gericht te kunnen bedienen.”
– Mario Suykerbuyk, CIO van Eneco 

Business-IT alignment

Suykerbuyk legt als CIO op bestuurlijk niveau de verbinding tussen business en technologie. “Dat moet, omdat IT is verweven met alle mooie dingen die we als Eneco doen. Dat heeft een grote aantrekkingskracht op talentvolle, gedreven en ondernemende mensen. Niet alleen binnen IT, ook in de rest van de organisatie.” Inmiddels is Suykerbuyk naast CIO tevens lid van de commerciële directie.

“Eneco is voor mij hét voorbeeld dat IT thuishoort in de boardroom”, zegt Wijers. “Hier wordt bewezen dat je met een centrale tech- en data-organisatie het verschil kan maken. Met goede mensen, simpele platformen en een duidelijke roadmap. Zo creëer je zelf een nieuwe digtale werkelijkheid, met bijbehorende producten, diensten en processen. Het is het thema van deze tijd.”

Een grote digitale transformatie op eigen kracht realiseren kost veel tijd. Door samen te werken met een adviespartij als Anderson MacGyver heeft Eneco oplossingen op basis van een bewezen goede aanpak sneller naar de markt kunnen brengen. Daar hoort volgens Mario Suykerbuyk wel een zekere volgordelijkheid bij. “Eerst de strategie bepalen, dan de juiste mensen op de juiste plek en doen wat nodig is. De ervaring leert dat hierdoor vervolgens alle zaken op de roadmap steeds makkelijker worden.”