Vijf tips voor een betere technologie- en data-organisatie

23 maart 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Het gebruik van data is vandaag de dag niet meer weg te denken binnen organisaties. Datagedreven inzichten kunnen de strategische koers en het businessmodel van organisaties verbeteren, en zowel de manier waarop klanten benaderd en bediend worden als de eigen bedrijfsvoering naar een hoger niveau tillen. 

Veel organisaties worstelen echter met de vraag hoe data binnen het bedrijf georganiseerd dient te worden (onder andere ten aanzien van de governance en access management) en hoe deze data binnen het ERP- en applicatielandschap dient te worden opgeslagen. Gerard Wijers, medeoprichter van Anderson MacGyver, geeft vijf tips over hoe tech en data slimmer georganiseerd kunnen worden.

1: Organiseer jezelf naar verschillende soorten IT

“IT is over de jaren heen een veelkoppig monster geworden”, begint Wijers. “Daar waar het ooit vooral ingezet werd voor administratieve vastlegging of het een beperkt onderdeel was van technische apparatuur, is het nu de slimme koppeling naar klanten en leveranciers toe. Processen kunnen volledig geautomatiseerd worden afgehandeld. De tijd dat IT slechts op één manier georganiseerd kon worden, is daarmee voorbij.” 

Hij legt uit hoe sommige tech-teams rechtstreeks geld verdienen en dat zij optimaal agile moeten kunnen functioneren en leveren. Andere tech-teams hebben daarentegen baat bij een bepaalde rust en het is volgens Wijers verstandig om vooral de leverancier van de oplossing te volgen.

Daarnaast ontstaan steeds meer faciliterende teams op het gebied van data en integratie. Wijers: “Het inrichten van de tech- en data-organisatie is een nieuw vak geworden waarbij teams, afhankelijk van hun doel, zich anders dienen in te richten.”

Vijf tips voor een betere technologie- en data-organisatie

2: Schaalbare en wendbare tech-organisatie

Schaalbaarheid en wendbaarheid zijn belangrijke parameters voor een moderne tech- en data-organisatie, legt Wijers uit: “De behoefte van vandaag is niet per se de behoefte van morgen. Nieuwe wetgeving, nieuwe markten en nieuwe producten leiden tot een andere strategische focus.” De vraag die rijst, is hoe bestuurders een tech-organisatie kunnen neerzetten die meer is ingericht rond zelforganiserende teams? Volgens Wijers moeten nieuwe coördinatiemechanismen ontstaan, om als gehele organisatie wendbaar te worden. “Zorg voor een heldere coördinatie op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau”, luidt zijn advies. 

3: Stevig centraal datafundament

Ten derde wijst Wijers op het belang van het creëren van een stevig centraal datafundament: “De data-organisatie groeit snel. Steeds meer data komen beschikbaar en zijn tijdiger nodig en worden relevanter voor de dagelijkse praktijk.” Hij legt uit dat, omdat deze data direct weer in het dagelijks proces ingezet wordt, ook de benodigde datakwaliteit omhoog moet: “Veel organisaties worstelen dan ook met een gebrekkige inrichting en kwaliteit van hun data. Er is een bepaalde mate van centralisatie van dataverantwoordelijkheid nodig.”

De ervaren adviseur stelt dat verantwoordelijkheden ten aanzien van dataplatformen, datakwaliteit, databeveiliging en -privacy en data-architectuur “centrale verantwoordelijkheden” zijn: “Door vanuit een stevig fundament data ter beschikking te stellen, ontstaat slimheid in het bedrijfsleven waar analisten en datawetenschappers organisaties en management kunnen helpen steeds databewuster te worden.” 

4: Niet alles zelf doen

Wijers legt uit dat de tijden waarin organisaties hun software zelf moesten bouwen voorbij zijn, en dat waardevolle software en functionaliteit tegenwoordig overal verkrijgbaar is. Hij benadrukt dat het verstandig is om niet te veel af te wijken van de op de markt beschikbare producten: “Een deel van de IT is vraaggestuurd en een deel is aanbodgestuurd. Daartussen heb je nog de ontwikkeling van krachtige platformen die als het ware al veel klaarzetten.”

“Het nadenken over wat je koopt en wat je zelf uniek wilt ontwikkelen is een verfijnd spel geworden”, legt hij uit. “Daarbovenop is er vervolgens nog de vraag welke werkzaamheden je zelf wilt doen. Kies je ervoor zelf vooral de regisseur te zijn? Of heb je ook eigen tech- en data-engineeringcapaciteiten in huis?” Wijers raadt in elk geval aan om “niet alles zelf te doen” en de focus te blijven houden “op datgene wat de organisatie uniek maakt”.

5: Word zelf ook een IT- en dataleverancier

Ten slotte moeten bedrijven ook zelf in zekere zin een IT- en dataleverancier worden. “De digitale kanalen en koppelingen worden steeds belangrijker en moeten ook steeds vaker 24 uur per dag werken. Dit betekent 24 uur per dag beschikbaar zijn en bij problemen ook 24 uur per dag bereikbaar.

Maar het betekent ook verstand van zaken hebben ten aanzien van IT-contracten, service-overeenkomsten en gebruiks- en verwerkersovereenkomsten. Het callcenter ziet steeds meer technische en functionele vragen op zich afkomen. Wederom een reden om jezelf op gebied van tech en data slimmer te organiseren”, besluit Wijers.