Andersson Elffers Felix trekt drie adviseurs aan

24 juni 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Coronatijd of niet: Andersson Elffers Felix heeft de afgelopen maanden drie professionals aan de gelederen toegevoegd: Janneke Bok-Wicherts, Marlijn Althuizen en Sander Geurts.

Janneke Bok-Wicherts werkt sinds april als adviseur bij Andersson Elffers Felix. “Met veel plezier heb ik bijna 20 jaar bij verschillende mooie organisaties binnen de Rijksoverheid gewerkt, in beleidsinhoudelijke en leidinggevende functies.” Zo vervulde ze jarenlange directiefuncties bij onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De afgelopen vier jaar zette ze zich in als Interim Manager vanuit ABD Interim voor verschillende publieke organisaties. Bok-Wicherts: “Ik heb me beziggehouden met interessante en soms ronduit spannende dossiers op het gebied van immigratie, de aansturing van uitvoeringsorganisaties, het lerarenregister en kinderbescherming.”

Bok-Wicherts licht haar keuze voor AEF verder toe : “Mijn drijfveer is steeds om beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen in hun samenwerking voor burgers en maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking een belangrijke motor kan zijn voor verandering en verbetering. Eenzelfde focus op het publieke belang herken ik bij AEF. Met een onafhankelijke blik en een beetje afstand, blijf ik als adviseur vanuit AEF graag werelden met elkaar verbinden en lastige vragen met een scherp politiek of bestuurlijk randje oplossen.” 

In mei is Marlijn Althuizen als adviseur bij AEF begonnen. Eerder was zij zo’n drie jaar werkzaam bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), in haar laatste rol als zorginspecteur. Althuizen: “Bij de IGJ heb ik geleerd hoe het landelijk speelveld van de zorg eruit ziet.”

De afgelopen drie jaar werkte Althuizen bij accountants- en advieskantoor Baker Tilly. In haar laatste functie was ze senior consultant, met een focus op health advisory, en in die rol adviseerde ze vooral zorgorganisaties bij strategische en uitvoeringsgerelateerde vraagstukken.

Over haar keuze voor AEF, vertelt Althuizen: “Bij AEF hoop ik in projecten de verbinding tussen beleid en uitvoering te kunnen maken. Mijn belangrijkste drijfveer is om opdrachtgevers écht verder te helpen.” Die wens is uitgekomen, want Althuizen is vanaf haar start al bij verschillende projecten betrokken geweest, zo laat ze weten: “De beroepsvereniging van verloskundigen (KNOV) help ik bij het inrichten van hun nieuwe organisatie na een reorganisatietraject, om zo hun missie ‘de beste geboortezorg’ te realiseren. Daarnaast breng ik samen met AEF-collega’s de waarde van het landelijke programma Nu Niet Zwanger in kaart.”

Naast deze twee projecten houdt de kersverse adviseur zich bezig met virtuele kennismakingen en 1,5 meter wandelingen met haar nieuwe collega’s: “En die gesprekken maken mij nóg enthousiaster om als AEF-adviseur aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken."

Tot slot werkt ook Sander Geurts als enkele maanden als adviseur bij AEF. Hij blijkt terug op zijn eerste ontmoeting met het adviesbureau: “Via een goede bekende (inmiddels collega) kwam ik in aanraking met AEF. Ik heb ook AEF Live bezocht, een door AEF georganiseerd evenement waar actuele publieke vraagstukken worden besproken. Het type projecten dat AEF doet sprak mij gelijk aan.”

Geurts heeft een juridische achtergrond en werkte in zijn vroege loopbaan als advocaat, waarbij hij vooral particulieren bijstond in een breed scala aan rechtsgebieden. Na het afronden van zijn beroepsopleiding ging hij bij PwC aan de slag als juridisch consultant. Geurts: “Ik heb mij daar verder gespecialiseerd in het arbeidsrecht en later ook privacyvraagstukken.”

Zijn keuze voor AEF motiveerde de adviseur, die zich reeds in maart van dit jaar aansloot, als volgt: “Ik streef naar een inhoudelijke verbreding van mijn werk, en het geeft mij voldoening om maatschappelijk belangrijk werk te doen. Ik vind het spannend om de juridische inhoud los te laten in mijn werk, maar ik weet zeker dat mijn kennis en ervaring goed van pas zal komen bij de projecten die ik voor AEF ga doen."