& Van de Laar begeleidt gemeentelijke fusie in Brabant

02 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De gemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Cuijk en Sint Anthonis zullen vanaf 2022 de fusiegemeente Land van Cuijk gaan vormen. & Van de Laar is als procesbegeleider betrokken bij deze gemeentelijke herindeling. 

Een uniek en complex fusieproces. Na jaren van onderzoeken en gestrande initiatieven gaven eind 2018 de raadsleden van drie van deze vier Noord-Brabantse gemeenten hun colleges van B&W de opdracht om de fusieplannen voor te bereiden, vertelt Stan van de Laar, partner bij adviesbureau & Van de Laar.

“Wij stelden het plan van aanpak op en zijn al anderhalf jaar de politiek-bestuurlijk en ambtelijk procesbegeleider in de fase van het opstellen van het herindelingsontwerp en -advies voor eerst drie en nu vier gemeenten. Drie gemeenten namen namelijk in hun raden op 28 oktober 2019 het besluit tot herindeling, op basis van het herindelingsontwerp.”

& Van de Laar begeleidt gemeentelijke fusie in Brabant

“Echter, begin 2020 gaf de gemeente Mill en Sint Hubert aan te willen toetreden tot het herindelingsproces, waardoor een deel van het wettelijk proces van drie gemeenten opnieuw is gedaan, maar toen voor vier gemeenten. & Van de Laar begeleidde ook deze uitbreiding in de fusie én begeleidt momenteel, als rechterhand van de beoogd gemeentesecretaris, de implementatiefase. Op 24 juni aanstaande nemen de vier raden het finale lokale besluit tot samenvoeging van hun gemeenten per 1 januari 2022.”

De vier gemeenten zullen dus over zo’n anderhalf jaar één gemeente vormen met circa 80.000 inwoners, verspreid over 29 kernen. Volgens Van de Laar heeft deze nieuwe gemeente veel economische potentie: “Het Land van Cuijk is een kansrijk knooppunt van snelwegen en water. Met het Ruhrgebied als achterland en goede ontsluitingen naar de logistieke hotspot Venlo, Brainport Eindhoven en steden als Nijmegen en Den Bosch binnen bereik.”

Bij de gemeentelijke fusie gaan opschalen én afschalen naar de kernen hand in hand. “Enerzijds opschalen, om een krachtige speler te kunnen zijn aan (boven)regionale, provinciale en landelijke overlegtafels, ten behoeve van de belangen van zijn inwoners en ondernemers die actief zijn binnen de regio. Anderzijds afschalen, om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften in de kernen en de vitaliteit van deze kernen te versterken”, legt Van de Laar uit.

Het vijfde wiel aan de wagen?

Het ‘Land van Cuijk’ bestaat uit vijf gemeenten. Naast de gemeenten Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Cuijk en Sint Anthonis maakt ook de gemeente Grave onderdeel uit van deze sociaal-economisch gezien sterk met elkaar samenhangende regio. Tussen deze vijf gemeenten bestaan dan ook reeds samenwerkingsrelaties.

Zo vormen Cuijk, Mill en Sint Hubert én Grave al jaren met elkaar de ambtelijke fusieorganisatie CGM, welke door de herindeling wordt opgeheven.

Tot op heden kiest Grave met circa 10.000 inwoners voor een zelfstandig voortbestaan. Later dit jaar zal die gemeente een beslissing nemen, op basis van een inwonersraadpleging waarin inwoners van Grave zich kunnen uitspreken, over fuseren of zelfstandig blijven. Aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk kan dan pas op zijn vroegst per 1 januari 2026.

Het college van Grave heeft inmiddels aangegeven alle ambtelijke diensten van de nieuwe gemeente Land van Cuijk te willen gaan afnemen.