Zeven lessen die bedrijven kunnen trekken uit de coronacrisis

13 mei 2020 Consultancy.nl 12 min. leestijd
Meer nieuws over

Terwijl organisaties druk bezig zijn met hun corona-responsplannen, is het tegelijkertijd ook belangrijk vooruit te kijken. Wat zijn de belangrijkste lessen van de coronacrisis en hoe kan bij een mogelijk volgende uitbraak de bedrijfscontinuïteit effectiever en efficiënter worden gewaarborgd? Nicholas Bahr, Global Director Operational Risk, Safety & Resilience bij DuPont Sustainable Solutions, deelt zeven adviezen.

1. Medewerkers zijn topprioriteit

De schade kan groot zijn als leidinggevenden de veiligheid en gezondheid van hun mensen geen prioriteit geven in de reactie- en herstelfase. Terwijl concurrenten Nike en UnderArmour aankondigden dat ze hun winkels in de Verenigde Staten, Canada en Europa gingen sluiten en hun medewerkers doorbetaalden, vertelde CEO Kasper Rorsted van Adidas zijn personeel in een uitgelekte interne memo dat “ze het bedrijf draaiend en open moesten houden… sluiten is makkelijk, openblijven in een gezonde omgeving vergt moed, doorzettingsvermogen en focus”.

Dit werd de volgende dag teruggedraaid, maar zo’n reactieve benadering kan het moreel van de medewerkers en de merkreputatie beschadigen. Daartegenover staat het Chinese bedrijf Jingye, dat onlangs British Steel kocht. Het nam de proactieve maatregel om een privévliegtuig vol medische en beschermende apparatuur te sturen naar zijn medewerkers en het ziekenhuis in het Britse Scunthorpe. 

Bedrijven die hun medewerkers zekerheid en duidelijkheid bieden en zich inzetten voor hun gezondheid en veiligheid profiteren van een verbeterd medewerkersmoreel en creëren vertrouwen.  

Probeer zoveel mogelijk medewerkers op de loonlijst te houden. Wereldwijd bieden overheden overbruggingsmaatregelen om medewerkerssalarissen te compenseren. Is aanpassing van de vaste kosten noodzakelijk voor het voortbestaan, overweeg dan arbeidstijdverkorting of verlof in plaats van ontslag. Heeft u mobiele medewerkers, zorg dan voor een controlemechanisme om hen te monitoren, neem maatregelen in lijn met de risico’s die zij lopen en de lokale voorschriften om hen te beschermen en voorzie hen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zeven lessons learned van de coronacrisis

2. Ken en verklein de risico’s

Gezien de aanhoudende onzekerheid moeten bedrijven steeds nieuwe risicobeoordelingen uitvoeren naarmate de pandemie voortschrijdt. De menselijke, financiële, technologische en operationele consequenties van een kortdurend financieel effect, een wereldwijde economische stagnatie en een aanhoudende wereldwijde recessie moeten worden bekeken.

De belangrijkste doelstelling is bestaande bedreigingen en risico’s te benoemen en aanbevelingen te doen om die aan te pakken. Wat zijn kritieke activa die bescherming vereisen en hoe worden deze bedreigd? Van daaruit moeten bedrijven de verschillende mitigatiestrategieën passend bij de dreiging evalueren en vaststellen of de nadruk ligt op preventie, onderzoek of verliesbeperking.

Waar de controle ontoereikend is, moeten bedrijven concretere maatregelen overwegen om de risico’s te beheersen, zoals bescherming bieden, procedures wijzigen of de toeleveringsketen optimaliseren. Dit proces moet worden herhaald op corporate- en vestigingsniveau.

Normaal gesproken richten risicobeoordelingen zich op de waarschijnlijkheid van een incident, nu ligt de focus op kwetsbaarheden. De evaluatie van die kwetsbaarheden, van wat er kan gebeuren en van de mogelijke controlemaatregelen moet goed doordacht worden. Worden er nieuwe controlemaatregelen gekozen, dan moeten deze worden vastgelegd in het bedrijfsbeleid, geïntegreerd in procedures en gedeeld met de werknemers.   

Laird Performance Materials, een internationale producent van beschermende onderdelen voor hightech-producten, acteerde snel toen het coronavirus opdook. Na de sluiting van de fabrieken voor het Chinese Nieuwjaar kon 98% van de medewerkers na een maand weer aan het werk en raakte niemand besmet. Orders werden op tijd geleverd en de productiecapaciteit werd zelfs verhoogd om aan de toegenomen vraag te voldoen. Het hoofd van de taskforce Covid-19 wijt dit succes aan de sterke focus op de risicobeoordelingen.

3. Wees wendbaar

Bedrijven die zich snel kunnen aanpassen zijn succesvol, zoals Hydrogen Craft Corporation, een Chinese fabrikant van drones om illegale visserij en vervuiling op te sporen. Het bedrijf wilde aanvankelijk zijn product zo ombouwen dat het ontsmettingsmiddel kon spuiten om publieke ruimtes virusvrij te maken, maar stapte snel over naar de productie van karretjes die met ultraviolet C-licht hetzelfde bereikten, maar praktischer. De eigenaar verwacht dat dit product $1,1 miljoen aan inkomsten genereert, wat helpt de crisis te doorstaan.

We adviseren bedrijven opnieuw na te denken over hun marktbenadering en nieuwe en vernieuwende manieren te zoeken om met hun productiemogelijkheden aan de vraag te voldoen. Bedrijven die daar nu in slagen, creëren producten of diensten om de pandemie te bestrijden of bedienen het publiek in de nieuwe context. Bedrijven die dat niet kunnen, vallen waarschijnlijk om.

Woolworths, een Australische supermarktketen, ging essentiële boodschappen in een doos verpakken en verschoof daarmee het werk van belaagde winkels naar het magazijn. Vervolgens werkten ze samen met DHL en Australia Post om de pakketten te verzenden, in plaats van hun eigen overbelaste bezorgers. Dit initiatief voor oudere of kwetsbare klanten verkleinde hun risico op virsublootstelling en waarborgde de inkomsten uit deze klantengroep.

De eerste reactie van leidinggevenden is hun teams top-down te managen, maar het faciliteren van een bottom-up benadering voor innovatie en verandering is kansrijker. Context creëren voor samenwerking tussen functies, van successen en mislukkingen binnen en buiten het bedrijf leren, aanpassingen aan bestaande productlijnen gedecentraliseerd aanpakken en een “fail fast, learn quickly”-aanpak bevorderen kunnen zorgen voor het vereiste aanpassingsvermogen dat tot succes leidt.

4. Verandermanagement en werkcultuur

Bedrijven die hun bedrijfsstrategieën effectief kunnen aanpassen en zich focussen op de tactische middelen om zo’n verandering te implementeren, hebben het noodzakelijke wendbaarheidsniveau om te overleven bereikt. Zo begon SD Biosensor, een producent in Zuid-Korea van immunologische en moleculaire diagnostiek, in januari met het ontwikkelen van coronatests. Het werkte samen met de Zuid-Koreaanse overheid, waardoor er binnen twee weken een noodvergunning voor hun product was.

Vervolgens richtten ze zich op het waarborgen van de kwaliteit en het beschermen van hun medewerkers. Het topmanagement ontwikkelde een kwaliteitsstandaard en specifieke, meetbare doelen met gedefinieerde doelstellingen in lijn met die standaard. De organisatiestructuur, bevoegdheden en rapportagelijnen werden vastgesteld, productieomgevingen conform de kwaliteitsstandaard gerealiseerd en werknemers geïnstrueerd over hun persoonlijke beschermingsmiddelen.

We adviseren bedrijven te focussen op de verandermanagementprincipes om hun medewerkers te mobiliseren om de nieuwe strategische richting waar te maken. Creëer een overtuigende bedrijfsvisie, ontwikkel de juiste structuur en het juiste beleid om de verandering te bewerkstelligen en communiceer de verandering en waarom deze nodig is.

Voor grotere bedrijven kan dit betekenen dat locaties of productlijnen verschillend worden geleid. Sommige landen of bedrijfsonderdelen moeten zich mogelijk richten op het verschuiven van hun verkoopkanalen of het diversifiëren van hun toeleveringsketens, terwijl andere de productie opvoeren of bestaande productielijnen aanpassen om een nieuw product te leveren. De aanpak moet worden afgestemd op de mogelijkheden, lokale regelgeving, toeleveringsketens en beschikbare middelen.

5. Pas aan en blijf dit doen

Deze crisis treft sommige sectoren/regio’s harder dan andere en verergert soms de onderliggende marktzwakten, wat vrijwel zeker een langdurig herstel vergt. Dat vraagt om een grondige analyse van de mogelijke productie- en verkoopaanpassingen.

Zo groeide Keytone Dairy, een Nieuw-Zeelands zuivelbedrijf, aanzienlijk door zijn aanbod aan te passen aan de Chinese markt tijdens de coronacrisis. In een brief aan beleggers van eind februari stond dat het bedrijf veel inbound interesse kreeg voor op immuniteit gerichte voedingsmiddelen voor de Chinese markten; eigen producten met een hogere waarde. Er werd een productontwikkelingsteam aangesteld om met prioriteit nieuwe productlijnen uit te rollen.

Een maand later, mede dankzij extra capaciteit van een nieuwe productielocatie, begon het bedrijf recordorders te ontvangen. Walmart (China) en Nouriz – grote retailers in China – verhoogden hun orders met een factor 2,4 en 7 in één maand. In een brief aan beleggers van begin april benadrukte de CEO dat de hoeveelheid bestellingen binnen 24 uur 210% groter was dan de resultaten van 2019. Dit succes is deels direct toe te schrijven aan het vermogen van Keytone Dairy om zijn productie en verkoop aan te passen aan de groeiende Chinese vraag naar specifieke producten.

“Het is nu de tijd om nieuwe denk- en werkmanieren te omarmen. Focus op wendbaarheid, risicomanagement, innovatie en digitalisering.”

6. Herdefinieer de toekomst

De impact van de pandemie galmt wereldwijd nog lang na. In de provincie Hubei zijn de beperkingen opgeheven, maar blijkt de normaliteit ongrijpbaar. De overzeese vraag is gedaald, bedrijven zitten krap bij kas en ongebruikte apparatuur wacht op onderhoud. Er zijn bedrijven compleet stilgevallen, met alle gevolgen voor de bedrijven verder in de waardeketen. Bovendien worden sommige steden meerdere keren met het virus geconfronteerd, zoals Singapore en Hongkong die voor de tweede dan wel derde keer beperkingen afkondigden.

Ondanks deze sombere vooruitzichten geldt het oude adagium ‘iedere crisis is een kans’, zoals voor Alibaba in China na de SARS-uitbraak van 2003. Logistieke bedrijven zoals Amazon, techbedrijven als Netflix en Citrix Systems, farmaceutische bedrijven als Gilead Sciences en Vertex Pharmaceuticals, supermarkten en grootwinkelbedrijven zoals Walmart en zelfs goudmijnbouwbedrijf Newmont presteren allemaal goed op de NYSE.

Natuurlijk leveren deze bedrijven goederen/diensten waar veel vraag naar is tijdens deze crisis, maar ze werken ook consequent aan innovatie en ontwikkeling, waardoor ze hun winstgevendheid maximaliseren en relevant blijven. Zo introduceerde Walmart de Walmart Grocery App die op 5 april 2020 de nummer-1-shoppingapp in de VS werd en Amazon met 20% overtrof. Citrix heeft een abonnementsmodel ingevoerd dat zorgt voor meer voorspelbare cashflow en verkoopinkomsten. Onlinewinkels en aanverwante bedrijven beleven een hausse.

Voor bedrijven buiten de cruciale sectoren blijkt innovatie het middel om waarde te genereren. De innovatiefocus ligt op pandemische respons, leven in quarantaine, postpandemisch leven en het opnieuw uitvinden van zwaar getroffen industrieën. Digitalisering lijkt de rode draad te zijn.

7. Digitaal is absoluut noodzakelijk

Deze pandemie versnelt alles wat digitaal is. Zo lanceerde Lianfei Technology het eerste blockchain-epidemiemonitoringplatform in China. Telegeneeskunde of e-health, eerder weggezet als ineffectief, is booming en werkt veelal goed.

Bedrijven buiten de gezondheidssector kunnen ook inhaken: nu is het moment om de klantervaring (verder) te digitaliseren. De eerste en belangrijkste stap is te tonen dat ze geven om de klant – wees authentiek. Stem alle digitale dienstverlening af op het doel en kernwaarden. Stroomlijn de customer journey met alle benodige informatie voor een aankoopbeslissing.

Andere mogelijkheden zijn de mobiele ervaring verbeteren, digitale diensten aanbieden en abonnementsmodellen of thuisbezorgopties upgraden. In contact komen en blijven met klanten op sociale media kan ook vertrouwen opbouwen en de marketing/verkoopteams kunnen de zo verkregen inzichten benutten.

Digitalisering kan helpen klanten te ontmoeten en aanzienlijke efficiëntieverbeteringen opleveren, mits juist uitgevoerd. 

Aanpassen of sterven

Terwijl de onzekerheid en de grimmige economische vooruitzichten bedrijven blijven achtervolgen, kunnen leiders zich het beste concentreren op wat ze wel in de hand hebben. Focus op werknemersbescherming en risicobeheersing minimaliseert de disruptie en geeft ruimte voor aanpassing en ontwikkeling.

Het is nu de tijd om nieuwe denk- en werkmanieren te omarmen. Met een focus op aanpassingsvermogen en wendbaarheid, risicomanagement en -verkleining, innovatie en digitalisering kunnen bedrijven overleven en hun werknemers en uiteindelijk de economie beschermen. Het is aanpassen of sterven.