AEF sluit zich aan bij brede COVID-19 Datacoalitie

01 mei 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft zich aangesloten bij een groep van bedrijven en instellingen die samen de brede ‘COVID-19 Datacoalitie’ vormen. De initiatiefnemers willen de zorgsector, overheid en wetenschappers voorzien van datagedreven inzichten die de besluitvorming kunnen verbeteren.

Met de mondiale corona-uitbraak ziet de wereld zich geconfronteerd met een ongekend grote uitdaging. De pandemie heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost en legt hele landen plat. Om te zorgen dat het Nederlandse zorgsysteem niet volledig wordt overspoeld met coronapatiënten bevindt ons land zich alweer zo’n anderhalve maand in de zogeheten ‘intelligente lockdown’.

Terwijl de overgrote meerderheid van het land achter de verregaande maatregelen staat, worden er ook steeds meer vraagtekens gezet bij de economische en maatschappelijke tol die deze maatregelen eisen.

Dit alles legt een enorme druk op de schouders van beleidsmakers. Ze moeten snel handelen, maar tegelijk worden weldoordachte keuzes verwacht. Een goede besluitvorming is afhankelijk van zoveel mogelijk inzicht in enerzijds het gedrag en de eigenschappen van het virus, en anderzijds de consequenties van de pandemie voor burgers en economie.
COVID DATA - Data infrastructuur

Om hier meer inzicht in te verkrijgen is de COVID-19 Datacoalitie opgericht. Binnen de coalitie werken de aangesloten partijen samen met verschillende expertisecentra op het gebied van medische informatievoorziening aan een betrouwbare infrastructuur, waarbinnen grote hoeveelheden gegevens over COVID-19-patiënten kunnen worden verzameld en geanalyseerd.

De COVID-19 Datacoalitie wordt gevormd door digital zorgconsultant Medworq, de Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON), medische kennisbank ExpertDoc/NHGDoc, zorg-ICT-leverancier PharmaPartners, geneesmiddelenvoorlichter Stichting Health Base en adviesbureau Andersson Elffers Felix. Samen beslaan de coalitiepartners een breed palet aan kennisgebieden – van data-infrastructuur tot data-analyse, en van veiligheid tot remote-accessoplossingen.

“Onze kracht is dat we gebruikmaken van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform”, aldus de coalitie. “We hebben een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.”

Op deze manier wordt volgens de initiatiefnemer “op een veilige manier” meer kennis verkregen over het virus en worden de resultaten toegankelijk gemaakt voor burgers, onderzoekers en beleidsmakers.

Inmiddels werkt de COVID-19 Datacoalitie samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft de coalitie in april schriftelijk het verzoek gedaan dagelijks data te leveren om beter inzicht te krijgen in het aantal patiënten gezien in de eerste lijn (huisarts) met verdenking of bevestiging van COVID-19.