Impact van coronavirus op de zakelijke dienstverlening

04 mei 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Net als de meeste sectoren lijdt ook de zakelijke dienstverlening onder de wereldwijde corona-uitbraak. Volgens een nieuw rapport zorgt de uitval van opdrachten ervoor dat de sector dit jaar met vier procent krimpt. Hiermee worden accountants, consultants, ingenieurs en andere adviseurs echter minder hard geraakt dan ondernemingen in bijvoorbeeld de bouw, vrijetijdsbranche en retail.

In een nieuwe analyse proberen economen van ABN Amro de economische impact van het coronavirus on de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie in kaart te brengen. De onderzoekers rekenen vanuit een scenario waarin de ‘intelligente lockdown’ twee maanden duurt en daarna stapsgewijs wordt opgeheven. Uitgaand van dit scenario, verwachten ze dat de Nederlandse economie in 2020 met 3,8% zal krimpen.

Naast dat ze te maken krijgen met deze aanzienlijke terugval, zullen bedrijven, ondernemers en zakelijke adviseurs snel moeten improviseren om de manier waarop ze werken met hun klanten, leveranciers en eigen medewerkers aan te passen. Bovendien zullen ze extra kosten moeten maken in hun voorbereiding op het nieuwe normaal van de anderhalve meter-economie.

Groeiverwachting per sector

De prognose gaat ervanuit dat de vrijetijdsbranche de hardste klap te verwerken krijgt, met een krimp van niet minder dan 25%. Ook de retail valt met 8% krimp flink terug. Voor de zakelijke dienstverlening wordt 4% krimp voorzien, en daarna nog een bescheiden krimp van minder dan 1% in 2021. In 2022 kunnen zakelijke adviseurs zich volgens ABN Amro weer opmaken voor groei.

Aan de krimp binnen de zakelijke dienstverlening liggen meerdere trends ten grondslag. Ten eerste zijn verschillende eindmarkten grotendeels ingestort. Naast de vrijetijdssector geldt dat bijvoorbeeld ook voor de horeca. Ook grote corporates als KLM en Shell hebben plotseling veel minder consultants en externe krachten rondlopen nu zij de meeste non-strategische veranderprogramma’s (al dan niet tijdelijk) hebben stilgelegd.

Ten tweede, is de traditionele reflex bij vraaguitval binnen bedrijven het afstoten of afbouwen van de flexibele schil, zoals momenteel weer te zien is in alle sectoren. Dit raakt alle aanbieders van externe adviesdiensten – van accountants die financieel advies bieden tot consultants die transformaties begeleiden en ingenieurs die grote infrastructuurprojecten ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de flexibele arbeid, zodat ook intermediairs en zzp-bemiddelaars getroffen worden.

Om te eindigen met een positieve noot, kan worden opgemerkt dat de zakelijke dienstverlening relatief weinig lijdt onder de anderhalve meter-economie omdat de branche al behoorlijk bekend is met digitaal en remote werken. Zowel organisatieadviseurs, advocaten als accountants kunnen klanten bovendien adviseren bij de implementatie van de maatregelen die andere sectoren hiervoor moeten nemen. Voor andere segmenten binnen de zakelijke dienstverlening, denk aan de uitzendbureaus en facility management, is dit echter een stuk lastiger.