Smart WorkPlace verwelkomt HEVO als partner

24 april 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

HEVO, een adviesbureau gespecialiseerd in huisvesting en vastgoed, heeft zich aangesloten als partner van platform Smart WorkPlace. 

Los van de coronacrisis en de ingrijpende gevolgen daarvan op de sector de komende periode, zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen geweest in de markt voor vastgoed, huisvesting en werkplekinrichting.

HEVO, een vastgoed- en huisvestingsspecialist uit ‘s Hertogenbosch, ziet in de markt dat het belang van hoogwaardige en duurzame huisvesting in het algemeen en de werkomgeving in het bijzonder, steeds hoger gewaardeerd wordt door opdrachtgevers, eindgebruikers en de samenleving.

“Een goed functionerende gebouwde omgeving heeft een enorme waarde voor mensen en organisaties en speelt een bepalende rol in hun levens”, licht HEVO-partner Willem Adriaanssen toe. 

Trends veranderen de markt

Enkele trends die het bureau voor de langere termijn verwacht zijn onder andere het belang van een gezonde groene en productieve werkomgeving, circulariteit en integrale duurzaamheid, smart city-building-office workplaces, trends als Agile en Activiteitgerelateerd Werken (AGW), of bijvoorbeeld het sturen op Total Value of Assets in plaats van op Total Cost of Ownership.Smart WorkPlace verwelkomt HEVO als partnerDeze en andere trends zullen naar verwachting de vastgoed- en huisvestingsector enorm veranderen. Adriaanssen: “Gebouwen beïnvloeden het welzijn van hun gebruikers; huisvesting kan mensen gelukkiger en productiever maken. Tegelijkertijd is een gebouw volgens ons pas echt goed als het ook een positieve invloed op zijn omgeving heeft, op de wijk waar het in staat. Dat ultieme doel, daar werken we graag samen met ambitieuze partijen aan.” 

Ook de manier van werken verandert daarmee sterk, vindt ook HEVO. “Onze kijk op werken verandert. Door de digitalisering van informatie en processen kunnen we altijd en overal werken. Dit heeft tot gevolg dat werknemers meer zeggenschap krijgen over de tijd en plaats van hun werkzaamheden. Daarmee neemt tegelijkertijd de behoefte toe elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en kennis te delen, maar wel in huisvesting die echt waardevol is”, legt Adriaanssen uit.

De vastgoedadviseur kan bogen op uitgebreide ervaring “in het begeleiden van gebruikers en organisaties naar gezonde, duurzame en productieve kantoorconcepten, waarin mensen optimaal kunnen functioneren en een comfortabele werkplek kunnen vinden”, aldus Adriaanssen. Voorbeelden van door HEVO ontwikkelde kantoorconcepten zijn onder meer Office2Flow en Office2Stay.

Smart workplace-innovatie

Het adviesbureau wil continu blijven investeren in nieuwe smart workplace-innovaties, ook voor het eigen kantoor, “om voorop te lopen in datagedreven kantoorgebruik op basis van sensortechnologie voor een effectief gebruikt gezond kantoor met tevreden gebruikers”, vertelt Adriaanssen. Breder gezien wil HEVO zich richting de toekomst “blijven ontwikkelen op het gebied van de moderne werkomgeving ten behoeve van topprestaties voor onze klanten”.

“HEVO ervaart het platform van Smart WorkPlace als een netwerk van hoogwaardige kennisontwikkeling en kennisdeling.”

Een ambitie die HEVO nu nog beter kan nastreven, nu het zich als partner heeft verbonden aan Smart Workplace, een platform dat organisaties helpt een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving te realiseren. Dat doet Smart Workplace onder meer door stakeholders in de keten bijeen te brengen en te voorzien van kennis, expertise en netwerkmogelijkheden. Adriaanssen: “Geen enkele organisatie kan in haar eentje snel genoeg ontwikkelen en overal de nummer één in zijn. Je hebt partners nodig die complementair zijn en waar je inhoudelijke discussies mee kunt voeren over de vraagstukken en opgaven van de toekomst.”

Kruisbestuiving

Gevraagd waarom het belangrijk voor HEVO is om zich aan te sluiten bij een platform als Smart Workplaces, geeft Adriaanssen aan: “HEVO ervaart het platform van Smart WorkPlace als een netwerk van hoogwaardige kennisontwikkeling en kennisdeling op het snijpunt van manieren van werken, technologie en tools om te kunnen werken en huisvesting om in te werken. Een netwerk waarin zowel eindgebruikers en gebouweigenaren, adviseurs en regisseurs als leveranciers en bouwers actief zijn. Die kruisbestuiving is essentieel voor innovatie en ontwikkeling en dat spreekt HEVO dan ook enorm aan in Smart WorkPlace.”

Over de gesloten samenwerking zegt Adriaanssen tot slot: “HEVO ervaart het als een geweldige kans om alle trends en ontwikkelingen in balans te brengen binnen concrete opgaves voor opdrachtgevers.”

Smart WorkPlace telt ongeveer vijftig partners, waaronder ook consultancyorganisaties als AT Osborne, TwynstraGudde, Brink Management | Advies en Royal HaskoningDHV.