Grant Thornton biedt ondernemers gratis corona-advies

17 april 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In navolging van een aantal andere adviesbureaus gaat nu ook accountants- en advieskantoor Grant Thornton gratis en vrijblijvend advies geven aan ondernemers en mkb-bedrijven over de impact van de coronacrisis op hun onderneming. 

Nog altijd is ons land in een zogeheten ‘intelligente lockdown’ als gevolg van de maatregelen vanuit het kabinet om de coronacrisis te beteugelen. De maatschappelijke impact van de virusuitbraak is enorm voor iedere denkbare doelgroep en sector.

Impact op bedrijven en ondernemers

Ook voor ondernemers is de impact niet mals. Omzetverlies, processen die stilstaan, klanten die niet of slecht bediend kunnen worden, personeel dat (waar mogelijk) noodgedwongen vanuit huis werkt – allemaal effecten waar werkend Nederland mee om dient te gaan.

De keerzijde van de crisis is dat er ook nieuwe kansen ontstaan, bijvoorbeeld om als bedrijf of persoon meer maatschappelijke impact te maken. De situatie verschilt echter per bedrijf.

Grant Thornton, een van de grotere accountancy- en advieskantoren van ons land heeft het initiatief genomen om ondernemers te ondersteunen bij het goed in kaart brengen van de positieve en negatieve impact van corona op hun bedrijf, en te helpen klanten hier zo goed mogelijk op te laten inspelen middels een gezamenlijk opgesteld actieplan.

Grant Thornton biedt ondernemers gratis corona-advies

Op basis van de situatie en behoefte van de klant zal Grant Thornton samen met klanten inzoomen “op de meest relevante zaken”, aldus het kantoor, “waarbij we kijken naar de ondernemingsdoelen en activiteiten, en naar de people, planet en profit-kant.” Aspecten rondom financiën, mensen, producten en middelen, skills en expertise, sociaal kapitaal, en natuur en milieu kunnen daarbij concreet aan de orde komen, licht een woordvoerder toe.

Op het gebied van financiën helpt Grant Thornton klanten met vragen als: Waar zit de grootste uitdaging ten aanzien van de beschikbare middelen? Op welke noodmaatregelen kan het bedrijf aanspraak maken en hoe? (Te denken valt aan uitstel of verlaging van betaling belastingen of lenen met garantstelling door de overheid) Hoe borg je bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer? 
Kijkend naar het menselijke aspect, ligt de focus allereerst op de gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Grant Thornton helpt bedrijven uit te vinden welke richtlijnen er zijn voor het waarborgen van de gezondheid, en hoe hierover naar medewerkers gecommuniceerd dient te worden. Andere vragen kunnen zij: ‘Hoe faciliteer je optimaal maar ook veilig thuiswerken met bescherming van data? Welke acties kun je ondernemen om welzijn en teamgevoel van medewerkers te borgen?’

Verder spelen HR-zaken een belangrijke rol: ‘Wat betekent de crisissituatie bijvoorbeeld voor huidige contracten, werktijdverkorting, de salarissen of verloven? Tot slot is er door de crisis in sommige gevallen ook juist tijd vrijgekomen. Grant Thornton kijkt samen met klanten hoe zij die tijd positief kunnen inzetten om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Over welke producten en middelen beschikt een klant? Welke worden nu niet gebruikt? Hoe kunnen deze anders worden ingezet om bijvoorbeeld een positieve bijdrage te bieden aan de maatschappij?

Ook de beschikbare skills en expertise bij de klant kunnen in het kader van het verlenen van gratis corona-advies door Grant Thornton onder de loep genomen worden. Ook hier is dan de vraag hoe deze expertise kan worden ingezet voor een positieve bijdrage aan de maatschappij, of bijvoorbeeld andere organisaties. Die expertise in combinatie met vrijgekomen tijd kan ook worden ingezet om medewerkers te trainen, of bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

De coronacrisis kan bij organisaties ook een impact hebben op het sociale vlak en de maatschappelijke activiteiten en relaties van een bedrijf die nu zijn komen stil te liggen. Te denken valt aan vrijwilligerswerk, of programma’s gericht op participatie, gezondheid en talentontwikkeling. Grant Thornton bekijkt samen met de opdrachtgever hoe dergelijke impact toch gecreëerd kan blijven worden, bijvoorbeeld door de krachten te bundelen met partners. Maar ook het goed inrichten van de communicatie richting alle stakeholders in deze periode kan een aspect zijn waar Grant Thornton een klant bij helpt.

Tot slot kan de coronacrisis bij sommige bedrijven een impact hebben op het gebied van natuur en milieu, vooral als zij (nu in mindere mate) gebruikmaken van natuurlijke bronnen (land, water, ecosysteemdiensten). Mogelijk kan de huidige situatie gebruikt worden voor het uitdenken en testen van een meer duurzaam businessmodel. Grant Thornton kan klanten hierbij helpen.

Adviesbureau passen diensten aan

Het geven van gratis advies rondom de gevolgen van de coronacrisis is inmiddels geen ongebruikelijke stap meer binnen de consultancybranche. Zo biedt R&G Global Consultants gratis corona-advies aan bedrijven. BMC opende een gratis coronahulplijn voor de publieke sector. Ook sloten vele bureaus zich aan bij een intiatief om ziekenhuizen gratis te beschermen tegen cyberaanvallen.