Citymarketing Utrecht behoeft bijsturing

10 april 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De organisatie achter de citymarketing van Utrecht – waar zowel de gemeente Utrecht als de Stichting Utrecht Marketing verantwoordelijk voor is – heeft de nodige bijsturing nodig. Dat zeggen onderzoekers van Berenschot in een evaluatierapport.

In 2017 ontstond Utrecht Marketing door een fusie van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht en de Stichting Toerisme Utrecht. Utrecht Marketing heeft als belangrijkste doel om Utrecht samen met partners op de kaart te zetten als een slimme, creatieve, talentvolle en gezonde stad en regio. De stichting richt zich met uiteenlopende activiteiten op bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten. De gemeente Utrecht is de belangrijkste opdrachtgever en financier van Utrecht Marketing. 

Bij zijn oprichting werd in samenspraak met de gemeente Utrecht vastgesteld om het functioneren na twee jaar te laten evalueren door een externe partij. Hiervoor werd Berenschot ingeschakeld. Dat adviesbureau concludeert in een recent gepubliceerd rapport onder meer dat het lastig is vast te stellen of Utrecht Marketing naar behoren presteert. Volgens de onderzoekers komt dit doordat de opdrachtverlening door de gemeente en de planvorming en verantwoording door de stichting te weinig houvast bieden voor een gedegen beoordeling. 

“De opdracht bevat slechts globale doelstellingen en geeft geen duidelijkheid over te verwachten effecten. Utrecht Marketing rapporteert vooral op het niveau van activiteiten, niet op te boeken resultaten en te realiseren effecten. De vraag of Utrecht Marketing in de periode 2017-2018 effectief is geweest, is op basis van het gemeentelijk beleid, de opdracht en de verantwoordingsdocumenten van Utrecht Marketing niet objectief te beantwoorden”, aldus Berenschot in zijn rapport. 

Citymarketing Utrecht behoeft bijsturing volgens Berenschot

Daarnaast merken de onderzoekers op dat de relatie tussen de gemeente (als beleidsmaker, opdrachtgever en financier) en Utrecht Marketing (als opdrachtnemer) voor verbetering vatbaar is: “De gemeente verleent geen integrale opdracht en beheert de opdracht vanuit drie domeinen. Utrecht Marketing ziet de gemeente onvoldoende als belangrijkste klant die goed bediend moet worden. Verder is de communicatie te operationeel en wordt er te weinig gesproken over strategische en beleidsinhoudelijke issues.” 

Terug naar de tekentafel

Om de bovengenoemde redenen is er volgens Berenschot voldoende aanleiding om de opdracht van de gemeente Utrecht aan Utrecht Marketing opnieuw te formuleren: “Hierdoor kan Stichting Utrecht Marketing in de toekomst worden aangesproken op eerder vastgestelde resultaten en effecten, waardoor de gesprekken tussen de gemeente en Stichting Utrecht Marketing in het vervolg minder hoeven te gaan over de verrichte activiteiten.”

Wethouder Klaas Verschuure (D66) van Economische Zaken schaart zich achter de woorden van het adviesbureau: “Deze tussenevaluatie toont aan dat Stichting Utrecht Marketing en de gemeente Utrecht op het gebied samenwerking de nodige verbeteringen moeten doorvoeren.” Verschuure laten weten dat de gemeente Utrecht de komende maanden zijn opdracht aan Utrecht Marketing gaat herzien, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met mensen die in Utrecht wonen, ondernemen, verblijven, leren en werken.