Waarde van pensioenen daalt met miljarden door coronavirus

06 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Onder ouderen zorgt het coronavirus voor een extra groot gezondheidsrisico. Ze kunnen het virus volgend jaar ook nog eens gaan voelen in hun portemonnee: corona kost de pensioensector miljarden. Door grote verliezen op financiële markten dalen dekkingsgraden van pensioenfondsen in hoog tempo, zo blijkt uit cijfers van pensioenadviseurs Aon en Mercer.

De dekkingsgraden worden berekend op basis van drie sleutelfactoren. De eerste is de waarde van de beleggingen (in bijvoorbeeld aandelen en obligaties), de tweede is het gewicht van alle pensioenverplichtingen (alle huidige en toekomstige pensioenen), en de derde is de rekenrente die gebruikt wordt voor het bepalen van deze waarden.

Aan de hand van deze variabelen kan een inschatting worden gemaakt van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Dit is een belangrijke graadmeter, want aan het einde van het jaar wordt op basis hiervan bepaald of een fonds al dan niet moet korten op zijn pensioenuitkeringen. In de regelgeving van de DNB wordt een dekkingsgraad van tussen de 104% en 110% gedefinieerd als gezond, terwijl elk lager cijfer betekent dat de fondsen op hun tellen moeten passen.
 

Door de sterk gedaalde rente en de grote verliezen op de beurzen – de AEX is sinds de corona-uitbraak met ruim 13% gedaald – zijn de gemiddelde dekkingsgraden van ‘s lands pensioenfondsen volgens berekeningen van Aon en Mercer gekelderd tot circa 95%. Ter vergelijking: eind januari was lag de dekkingsgraad nog net boven 100%.

Waarde van pensioenen daalt met miljarden door Coronavirus

Als de situatie de komende maanden niet verbetert, zou dat zich voor persionado’s weleens kunnen vertalen in een lagere maandelijkse bijschrijving op de bankrekening. Aan het einde van het jaar wordt een streep getrokken en pensioenfondsen die op 31 december een dekkingsgraad onder de 100% hebben moeten in principe hun pensioenuitkeringen verlagen. Een uitzondering geldt hierbij wel voor fondsen die de afgelopen vijf jaar langdurig ruim boven die 100% hebben gestaan.

Vooral de grotere fondsen hebben het zwaar. Zo sloot ABP – Nederlands grootste pensioenfonds en wereldwijd de nummer 10 – januari af met een dekkingsgraad van 94,1%. Samen hebben de tien grootste pensioenfondsen van ons land meer dan €1,1 biljoen in beheer, ruim €300 miljoen meer dan het Nederlands bruto binnenlands product.

Of gepensioneerden daadwerkelijk moeten vrezen voor kortingen is afhankelijk van de wijze waarop de rente en de aandelenkoersen zich dit jaar verder ontwikkelen. Als de gevolgen van het coronavirus meevallen zal het sentiment waarschijnlijk omslaan, waardoor de beurzen weer snel een stijgende lijn kunnen inzetten. Zo heeft de AEX de laatste dagen weer wat punten gewonnen. Of dit herstel doorzet of slechts van korte duur is zal echter nog moeten blijken.

Eventuele pensioenkortingen hangen ook af van het pensioenakkoord. Terwijl kabinet, vakbonden en werkgevers vorig jaar juni dan eindelijk het akkoord wisten te sluiten, zijn ze nog altijd bezig met de verdere uitwerking hiervan. Mochten ze er voor de zomer uitkomen, dan hopen de pensioenfondsen dat het kabinet – net als vorig jaar – eventuele pensioenverlagingen uitstelt.