Mkb weet nog weinig over gevolgen nieuw pensioenakkoord

22 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nu er eindelijk een pensioenakkoord is bereikt, treedt het naar verwachting in 2022 in werking. Veel werkgevers blijken echter nog onvoldoende op de hoogte te zijn van wat het nieuwe akkoord voor hen betekent. Met name werkgevers in het mkb weten nog maar weinig van de nieuwe afspraken, zo blijkt uit onderzoek van Mercer onder 200 werkgevers.

Op 18 juni was het dan zover. Na FNV en CNV stemde ook de achterban van VCP in met het nieuwe pensioenakkoord. Daarmee kwam dan toch een eind aan de schijnbaar oneindige onderhandelingen over de modernisering van het Nederlandse pensioenstelsel. Die behelst onder meer een verandering van de pensioenopbouw, een tragere stijging van de AOW-leeftijd, een regeling die zorgt dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Deze wijzigingen zijn voor iedere werkende Nederlander relevant, maar met name voor werkgevers is het natuurlijk van belang goed op de hoogte te zijn. Werkgevers met minder dan 50 werknemers blijken in veel gevallen echter nog niet of nauwelijks iets af te weten van de gemaakt afspraken – één op de drie geeft in het onderzoek van Mercer aan nog geen kennis te hebben genomen van inhoud van het akkoord.

“We polderen al twaalf jaar in Nederland over de pensioenen”, reageert Kees Swinkels, directeur pensioenadvisering bij Mercer Nederland, in het RD. “In juni is er door de overheid, werkgevers en vakorganisaties een akkoord gesloten. Sindsdien hebben we gemerkt dat onze klantenkring hier weinig van afweet, terwijl het pensioenakkoord ingrijpende gevolgen kan hebben. Toen hebben we besloten om hier een speerpunt van te maken. In het verleden is gebleken dat het te laat doorvoeren van fiscale wijzigingen zowel werkgevers als werknemers problemen heeft opgeleverd.”

Mkb weet nog weinig over gevolgen nieuw pensioenakkoord

Terwijl veruit de meeste (92%) werkgevers met meer dan 50 werknemers aangeven wel te weten wat in het akkoord is vastgelegd, vraagt Swinkels zich openlijk af of dit ook werkelijk klopt: “In gesprekken krijg ik de indruk dat bedrijven zich er niet uitvoerig in hebben verdiept. Ze halen de kennis die ze hebben vooral uit de media. Die kennis blijft vaak beperkt tot het verhogen van de AOW-leeftijd.”

Swinkels benadrukt dat ook andere wijzigingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zoals de veranderde premieafdracht. Ander dan nu, is die straks voor alle leeftijden gelijk. Dat betekent dat oudere werknemers minder premie hoeven af te dragen, maar ook dat een tekort kan ontstaan in hun opgebouwde pensioen. Swinkels: “Vier op de tien werkgevers zijn van plan om het oudere personeel hiervoor te compenseren, blijkt uit het onderzoek. Maar het is mogelijk dat werkgevers door de overheid verplicht gaan worden om dit te doen.” Als dit inderdaad gebeurt kunnen met name mkb’ers volgens Swinkels financiële problemen krijgen.

Om dergelijke problemen voor te zijn, adviseert hij werkgevers om zich tijdig laten informeren en tevens met hun werknemers in gesprek te gaan: “Het is belangrijk dat alle belanghebbenden het pensioenakkoord op dezelfde manier interpreteren. Het is namelijk goed mogelijk dat de werkgever het akkoord anders opvat dan de werknemers”, aldus de pensioenexpert, die tot slot benadrukt dat de impact van het akkoord niet moet worden onderschat: “Dan kunnen tijdig de juiste, overwogen keuzes worden gemaakt.”