40% werkgevers wil ouderen compenseren voor pensioenakkoord

18 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na jarenlang discussie over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel is er door het kabinet in samenspraak met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord heeft grote financiële gevolgen voor vooral oudere werknemers en kan werkgevers mogelijk miljarden kosten. 

Wat is er met het nieuwe pensioenakkoord concreet veranderd? Naast een minder snel stijgende AOW-leeftijd is de meest ingrijpende verandering de aanpassing van de pensioenpremie, die naar verwachting van kracht zal zijn vanaf 1 januari 2022. Op dit moment wordt er vaak nog gewerkt met staffels: hoe ouder de werknemer, hoe meer premie hij of zij ontvangt. Jongeren subsidiëren dus de ouderen.

In plaats van staffels per leeftijdscategorie, blijft volgens het nieuwe akkoord het premiepercentage over de gehele loopbaan van werknemers gelijk. Voor dezelfde premie gaan jongeren juist meer pensioen opbouwen en ouderen juist minder zodat iedereen precies voldoende inlegt om over hun hele loopbaan hetzelfde pensioen op te bouwen. 

Tekorten dreigen, compensatie verlangd

Voor oudere werknemers heeft de nieuwe verandering een impact op hun financiële huishouding. In vergelijking met de oude regeling (waarbij de premie op basis van de leeftijd toenam) kunnen ze in de nieuwe regeling minder premie inleggen. Dit betekent dat er een mogelijk tekort ontstaat in hun opgebouwde pensioen. Veel oudere werknemers verwachten hierdoor straks een compensatie voor deze aanpassingen en kijken dan vooral naar hun werkgever.

Uit nieuw onderzoek van Mercer, gehouden onder 200 werkgevers (functionarissen met beslissingsbevoegdheid over HR-zaken), blijkt dat 2 op de 10 werkgevers (18%) niet van plan zijn dit verschil te compenseren, en dat bijna 3 op de 10 nog niet weet of zij dat zullen doen. 40% geeft aan dit te zullen doen, of stelt dat van plan te zijn.

40 procent werkgevers wil ouderen compenseren voor Pensioenakkoord

Compensatie door werkgevers komt in verschillende gradaties voor. Vooral kleine werknemers stellen van plan te zijn maximaal vijf jaar compensatie te bieden, terwijl een kwart bereid is voor een langere periode dan dat te compenseren. Opvallend is dat geen enkele organisatie met een CAO langer dan zeven jaar medewerkers wil compenseren. Van de werkgevers die van plan zijn om de pensioenregeling aan te passen in lijn met het gesloten pensioenakkoord, staat dit bij 28% van de respondenten hoog op de agenda. Voor 59% heeft dit een gemiddelde prioriteit.

1 op 3 werkgevers onbekend met Pensioenakkoord

Uit het onderzoek van Mercer blijkt verder dat 86% van de werkgevers op de hoogte is van het Pensioenakkoord, hoewel maar 18% hiervan aangeeft het akkoord tot in detail te kennen. Onder het midden- en kleinbedrijf is kennis van de inhoud van het Pensioenakkoord beduidend lager: 33% van de werkgevers heeft geen kennis van de nieuwe regeling.

Over het Pensioenakkoord is – ondanks dat Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld heeft – jaren gesteggeld door de overheid en het bedrijfsleven. Met de nieuwe regeling streeft de overheid naar een pensioenstelsel dat toekomstbestendiger is en nauwer aansluit bij de wensen van de huidige generaties.