Verwachtingen voor de fusie- en overnamemarkt in 2020

18 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorig jaar zijn meer dan 750 transacties met een dealwaarde van $100 miljoen of meer gesloten. Dealexpert Gabe Langerak van Willis Towers Watson doet vijf voorspellingen voor de wereldwijde fusie- en overnamemarkt in 2020. 

Wereldwijde vertraging van M&A-deals

Het aantal gesloten deals zal naar verwachting laag blijven in 2020. In 2019 werden er wereldwijd 774 transacties van meer dan $100 miljoen afgerond – aanzienlijk minder dan in 2018 (904) en het laagste jaarvolume sinds 2013 (720). 

Vooral een terugval van de M&A-activiteiten in de VS speelt naar verwachting in 2020 een rol. Ook blijft het aantal grote deals (ter waarde van meer dan $1 miljard) achter op de jaren tussen 2013 en 2017. De terughoudendheid van de markt om grote deals aan te gaan kan er ook op duiden dat bedrijven zich intensiever voorbereiden op een recessie.

Hoe ontwikkelt de M&A-markt zich in 2020?

Europa blijft bovenaan staan

Bij 42% van de deals in 2019 is geen aandeelhouderswaarde toegevoegd. Europese dealmakers waren echter een uitzondering – zij wisten voor het tweede achtereenvolgende jaar de meeste aandeelhouderswaarde te creëren, met een score van 1,9 procentpunt beter dan hun regionale index. 

Deze positieve trend zet zich in 2002 door. Tegelijkertijd was het aantal deals in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het laagste in tien jaar (31), en dat aantal zal laag blijven zolang er onzekerheid blijft bestaan wat betreft de Brexit en de transitieperiode, waardoor bedrijven het grootste deel van 2020 bescheiden zullen investeren. 

Geen opleving van de Chinese M&A-markt

Het aantal deals in China kelderde van een recordhoogte van 243 deals in 2015 naar slechts 72 in 2019, als gevolg van handelsonzekerheden en meer recentelijk de angst voor een wereldwijde recessie en de disruptie veroorzaakt door het coronavirus. 

Deze vertraging, die voor een deel is toe te schrijven aan een sterke daling van het aantal Chinese acquisities in het buitenland, sluit aan op de bredere trend van minder M&A-deals in de regio Azië-Pacific en zal naar verwachting in 2020 aanhouden. De marginale verbetering van de prestaties in APAC in 2019 wijst op een lichte verbetering van de stabiliteit na een aantal turbulente jaren. 

Transactietempo daalt

De deals die in 2019 zijn gesloten werden gemiddeld in 141 dagen afgerond, in vergelijking met 120 dagen in 2018. Naar verwachting zullen M&A-transacties het komende jaar nog meer tijd kosten om te voltooien. Met name grensoverschrijdende deals zullen waarschijnlijk lastiger worden en worden vertraagd door grondigere due diligence en de noodzaak om voorbereid te zijn op scherper toezicht. 

Aantal private-equity- en ‘acqui-hire’-deals neemt toe

Alternatieve investeerders zoals PE-overnemers, die over meer onbesteed kapitaal beschikken dan ooit, zullen naar verwachting in 2020 steeds actiever zijn, waarbij zij grotere deals zullen afsluiten en zullen deelnemen aan meer joint ventures in het bedrijfsleven. Hun streven naar snel rendement zal echter worden gehinderd door een stagnerende economie, geopolitieke spanningen en strenge regelgeving.

Daarnaast verwachten wij dat de groeiende trend van steeds meer ‘acqui-hire’-deals (deals die als doel hebben om talent te verwerven waarover een koper anders niet zou kunnen beschikken) in 2020 zal blijven versnellen.