BDO Arteria begeleidt uitrol van MedMij-afsprakenstelsel

24 februari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BDO Arteria heeft de allereerste gegevensuitwisseling conform het MedMij-afsprakenstelsel begeleid. MedMij heeft tot doel te zorgen dat iedereen vanaf dit jaar in één of meerdere persoonlijke gezondheidsomgevingen kan beschikken over haar of zijn eigen gezondheidsgegevens. BDO Arteria geeft invulling aan het PROVES-programma, dat het MedMij-afsprakenstelsel test in de praktijk. Asten, Zoetermeer en Utrecht hadden onlangs de primeur: daar vonden de eerste succesvolle gegevensuitwisselingen plaats.

Het lijkt zo logisch: altijd kunnen beschikken over je eigen gezondheidsgegevens, zodat je deze altijd kunt inzien en veilig kunt delen met zorgverleners. Het zorgt bijvoorbeeld dat veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar worden en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker worden. Een goed werkende uitwisseling van zorggegevens leidt niet alleen tot lagere zorgkosten en meer regie bij de patiënt, maar kan soms zelfs het verschil betekenen tussen leven en dood. Zo komt het nu nog voor dat iemand medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gecombineerd met andere medicijnen die hij of zij gebruikt.

Het mogelijk maken van een goed werkende gegevensuitwisseling voor heel Nederland is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zo legden de verschillende zorgverlenende instanties medische gegevens tot voor kort op allerlei uiteenlopende manieren vast, waardoor het onmogelijk was deze onderling te delen. Hier moet MedMij een einde aan maken. Binnen dit programma, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, werken deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS met elkaar samen aan een standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen cliënten en zorgprofessionals.

BDO Arteria begeleidt uitrol van MedMij-afsprakenstelsel

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Dankzij MedMij moet elke Nederlander (die dat wil) dit jaar de beschikking krijgen over een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), van waaruit iedereen haar of zijn eigen zorggegevens vanuit één digitale omgeving kan inzien en delen.

Nadat het MedMij-programma zich de afgelopen jaren vooral heeft beziggehouden met de ontwikkeling van het MedMij-afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen, was afgelopen december eindelijk het moment aangebroken waarop de eerste echte gegevensuitwisseling plaatsvond tussen patiënten en zorgverleners. In het bijzijn van minister Bruins, wisselden in Asten en Zoetermeer op 19 december de eerste cliënten en apothekers medische gegevens uit. Zo’n twee weken later was het de beurt aan de regio Utrecht. Ook daar kunnen meerdere apotheken en cliënten nu gegevens met elkaar delen. 

“Het is echt niet meer van deze tijd dat er in de zorg nog met papier, de fax en dvd’s wordt gewerkt in plaats van dat medische gegevens digitaal worden gedeeld”, stelde minister Bruins nadat hij in Asten getuige was van de primeur. “Ik word dan ook enthousiast van wat ik vandaag heb gezien van persoonlijke gezondheidsomgevingen met het MedMij-label. Natuurlijk is dit een eerste stap, maar op deze manier kan het echt een succes worden en een toevoeging zijn voor patiënten en zorgverleners.”

“Dit is echt een heel mooie en belangrijke mijlpaal in het MedMij-traject. Hier is jarenlang keihard aan gewerkt. Mooi om daar resultaat van te zien.”
– Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij
 

PROVES

De gecontroleerde livegangen die plaatsvonden in Asten , Zoetermeer en Utrecht maken deel uit van het programma PROVES, dat het MedMij-afsprakenstelsel test – zowel in de praktijk als in een testomgeving – en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling ervan. De livegangen moeten inzicht geven in hoe de verdere implementatie van MedMij het beste aangepakt kan worden. Daarnaast vindt ook een evaluatie met patiënten en zorgverleners plaats. 

PROVES is een initiatief van verschillende zorgpartijen, waaronder MedMij, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en VZVZ (de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie). Namens VZVZ geeft BDO Arteria invulling aan het PROVES-programma. Vanuit het adviesbureau – dat zich inzet voor zorgaanbieders en -verzekeraars, overheden en brancheorganisaties – zijn Martijn Mallie (programmamanager), Ruben de Graaf (projectleider pilots), Quinten van Geest en Carlos Villa Baars (projectleiders Proof of Concepts) betrokken bij PROVES.

Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij, reageert verheugd op de geslaagde eerste pilots: “Dit is echt een heel mooie en belangrijke mijlpaal in het MedMij-traject. Hier is jarenlang keihard aan gewerkt. Mooi om daar resultaat van te zien. We hebben bewust gekozen om eerst in een betrekkelijk kleine, gecontroleerde setting live te gaan. Stapje voor stapje, want MedMij staat voor veilig en betrouwbaar uitwisselen. Ik hoop dat we hiermee de basis leggen voor een grotere uitrol en implementatie in 2020.”