Nationale RPA Monitor brengt RPA stand van zaken in kaart

17 januari 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

RPA Experts, een advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in robotic process automation (RPA), heeft de Nationale RPA Monitor in het leven geroepen. De eerste editie wordt momenteel gehouden en zal naar verwachting meer dan 1.000 experts ondervragen over trends en ontwikkelingen in het RPA-domein.

RPA is een van de meest besproken technologieën van het huidige tijdperk. Tijdens de laatste editie van het prestigieuze World Economic Forum werd RPA door bestuurders aangemerkt als een van de belangrijkste technologieën van de vierde industriële revolutie.

Door gebruik te maken van RPA, kunnen bedrijven taken automatiseren, die vervolgens door robots kunnen worden uitgevoerd, waardoor de operaties efficiënter en nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd. Belangrijker nog, het zorgt dat mensen tijd kunnen vrijmaken om zich op meer waardetoevoegende taken te richten. Dat moet onder de streep leiden tot bijvoorbeeld een hogere klant- en werknemerstevredenheid en betere financiële resultaten.

Terwijl de naam van de technologie zorgt dat veel mensen RPA associëren met een fysieke robot, gaat het bij RPA normaal gesproken om softwarerobots; software die zo is
 geprogrammeerd dat er onder andere repetitieve, ‘rule-based’ processen mee kunnen worden geautomatiseerd. Robotsoftware kan bijvoorbeeld facturen verwerken, bevestigingsmails sturen, zaken overtypen en informatie ophalen.

Nationale RPA Monitor brengt RPA stand van zaken in kaart

RPA heeft enorme potentie

De wereldwijde populariteit van RPA blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Zo laat internationaal onderzoek van Grand View research zien dat de markt voor RPA jaarlijks met meer dan 60% groeit. En ook de analisten van Gartner stellen op basis van hun bevindingen dat de markt voor RPA-diensten het snelst groeiende segment binnen de wereldmarkt voor bedrijfssoftware is. In 2020 zal de markt een waarde van ongeveer €7 miljard hebben, zo schat het onderzoeksbureau.

Ook
RPA Experts, een training- en adviesbureau op het gebied van robotic process automation, heeft de markt het afgelopen jaar sterk zien groeien, en denkt dat deze groei de komende jaren zal aanhouden. “Wij zijn ervan overtuigd dat RPA zeer veel potentie heeft, voor zowel grote organisaties als het mkb. Niet alleen zijn de investeringen snel terugverdiend, maar processen verlopen foutloos en de kwaliteit van de dienstverlening neemt toe”, aldus RPA Experts.

Voor de komende jaren verwacht het bureau dat RPA grootschalig ingezet zal gaan worden, waarbij robots worden gecombineerd en hergebruikt voor meerdere doeleinden. “Door de integratie met AI, worden RPA-bots steeds intelligenter, waardoor zeer complexe bedrijfsprocessen geautomatiseerd kunnen verlopen.”

Hoewel RPA steeds breder wordt omarmd, kan gesteld worden dat het fenomeen nog altijd in de kinderschoenen staat. Zo zijn om te beginnen niet alle organisaties al even volwassen in het toepassen van de technologie.
Om in kaart te brengen hoe de adoptie van RPA in Nederland eruitziet, besloot RPA Experts om zelf een grootschalig landelijk onderzoek in te stellen. “Het is zeer interessant om te weten hoe ver Nederland is op het gebied van robotic process automation en hoe zich dit bijvoorbeeld verhoudt ten opzichte van de wereldmarkt”, aldus RPA Experts.

Nationale RPA Monitor

De eerste, 2020-editie van de zogeheten Nationale RPA Monitor, geeft volgens de bedenkers een “betrouwbaar en objectief beeld” van de adoptie van RPA in Nederland. Het onderzoek, dat wordt gehouden onder 1.000 respondenten, geeft niet alleen inzicht in de stand van zaken rondom RPA in ons land, maar kijkt ook naar de ervaringen die Nederlandse bedrijven met RPA hebben. “De monitor deelt praktijkvoorbeelden, faciliteert kennisdeling en creëert meer bewustzijn bij Nederlandse organisaties over de mogelijkheden van RPA”, aldus RPA Experts.

“Het is aannemelijk dat nu vooral backofficeprocessen gerobotiseerd worden. Hierbij kan men denken aan HR-, Finance- of ICT-processen. Dit zijn vaak volwassen processen met hoge volumes.”

Het onderzoek kent verschillende invalshoeken en doelstellingen. Zo heeft de RPA Monitor als doel om de mate waarin Nederland deze nieuwe vorm van procesoptimalisatie adopteert in beeld te brengen. Ook wil het meer bewustzijn voor de mogelijkheden creëren en geeft het onderzoek een goed beeld van de resultaten en effecten die RPA heeft op de bedrijfsvoering van organisaties die er reeds mee aan de slag zijn.

Mogelijke onderzoeksvragen die aan bod komen zijn: Hoeveel organisaties hebben RPA reeds geïmplementeerd? Welke processen worden voornamelijk gerobotiseerd en waarom worden deze processen geselecteerd? Wat levert RPA een organisatie op? In welk tijdbestek worden de investeringen terugverdiend? Is er weerstand tegen de implementatie van RPA in Nederlandse organisaties?

Op de vraag of de onderzoekers al een idee hebben over enkele mogelijke hypotheses, laat RPA Experts tegenover Consultancy.nl weten: “Wij verwachten en weten deels dat grote organisaties, zoals bijvoorbeeld ING, KLM en Rabobank, al op ruime schaal RPA hebben geïmplementeerd. Hierover vertelden zij reeds op het RPA Event 2019. Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben ook de eerste stappen gezet op het gebied van RPA. Bij mkb’ers staat deze technologie waarschijnlijk nog in de kinderschoenen, denken wij.” De onderzoekers besluiten: “Het is aannemelijk dat nu vooral backofficeprocessen gerobotiseerd worden. Hierbij kan men denken aan HR-, Finance- of ICT-processen. Dit zijn vaak volwassen processen met hoge volumes.

Deelname aan de RPA Monitor

Iedereen die zich binnen organisaties bezighoudt met processen kan meedoen aan dit onderzoek. “De onderzoekresultaten worden gedeeld met handige samenvattingen, leerzame inzichten en heldere grafieken. Dit verslag wordt als e-book verstuurd”, besluit RPA Experts.