De stand van zaken van RPA in het onderwijs

02 september 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Er is binnen het onderwijs nog veel te winnen met de toepassing van Robotic Process Automation (RPA)”. Dit blijkt uit een enquête die onlangs is uitgevoerd door Tacstone. Ruim 40% van de ondervraagden is nog niet of nauwelijks bekend met de mogelijkheden van RPA. Van de overige 60% van de ondervraagden maakt nog slechts een klein deel gebruik van de mogelijkheden van deze krachtige technologie.

Binnen de voortdurende digitaliseringsgolf van de laatste jaren wordt RPA gezien als een van de meest veelbelovende nieuwe technologieën. Met RPA worden repetitieve menselijke taken softwarematig nagebootst. Zo nemen softwarerobots hun menselijk ‘collega’s’ eenvoudig en routinematig werk uit handen, zodat zij zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Op deze manier neemt het werkplezier binnen de organisatie toe, kan meer waarde worden gecreëerd en is het ook nog eens mogelijk de kosten te drukken. 

De publieke sector staat er niet om bekend voorop te lopen in de nieuwste innovaties, en dit beeld lijkt enigszins te worden bevestigd in het onderzoek van Tacstone, een Amsterdamse consultant die zich richt op digitale transformatie. Maar liefst 40,6% van de 32 ondervraagden – met name werkzaam in het mbo, hbo en bij universiteiten – geeft aan niets te weten van RPA. De onderzoekers vermoeden bovendien dat dit percentage in werkelijkheid nog hoger ligt “aangezien de ontvangers van de enquête zonder kennis van RPA waarschijnlijk eerder geneigd zijn de enquête niet in te vullen”.

40% helemaal niet bekend met RPA

Desalniettemin geeft een ruime meerderheid (59,4%) aan wel (enigszins) bekend te zijn met RPA. Van deze groep stelt 63,2% ook daadwerkelijk processen te hebben geautomatiseerd met RPA. Bij zo’n twee derde van hen betreft het één tot vier taken en bij zo’n een derde vijf tot tien taken. Hierbij merkt Tacstone wel op dat de meeste onderwijsinstellingen die al processen hebben gerobotiseerd voornamelijk nog in de pilot/proof of concept-fase lijken te zitten. 

Minder fouten, meer tijd

De technologie wordt momenteel het meest ingezet ter automatisering van (administratieve) processen gerelateerd aan het onderwijs, gevolgd door processen op de afdelingen financiën, HR en IT. Scholen wijzen op verschillende redenen voor de inzet van softwarerobots: “Het verminderen van fouten binnen processen en besparing van tijd en kosten worden het vaakst genoemd”, aldus de onderzoekers. “Deze worden gevolgd door het verbeteren van de studenten- en docentervaring, verbeteren van compliance, en creëren van meer werkplezier.” 

Op welke afdelingen wordt RPA ingezet?

Terwijl onderwijsinstellingen een beperkt aantal uitdagingen zien rond het gebruik van RPA, lijken ze wel te beseffen dat het geen ‘plug-and-play’-technologie betreft. De belangrijkste uitdagingen die onderwijsprofessionals identificeren zijn het verandermanagement van medewerkers, het ontwikkelen van een visie en strategie, en RPA-programmeerkennis en -capaciteit.

Voor de toepassing van RPA blijken scholen meestal een beroep te doen op externe partijen. Zowel de analyse- en ontwerpfase als de ontwikkeling van de softwarerobots wordt grotendeels uitbesteed. Alleen het beheer en onderhoud wordt voor het grootste deel in eigen huis gehouden, waarbij vaak nog wel ondersteuning van buiten komt. 

Ontwikkeling en beheer: zelf of uitbesteed

Bewustzijn creëren

Om te zorgen dat RPA meer gaat worden ingezet binnen het onderwijs, adviseert Tacstone om in te zetten op de bekendheid met de technologie: “RPA staat bij 84,6% van de deelnemers die niet bekend zijn met RPA nog niet op de (digitaliserings)agenda. Dit betekent dat er een belangrijke taak ligt voor het creëren van meer bewustzijn over de mogelijkheden en toepassingen van RPA in de onderwijssector.” 

Het onderzoek laat zien dat er wel mogelijkheden zijn om RPA hoger op de agenda te krijgen van onderwijsinstellingen. Een meerderheid van de ondervraagden ziet in het gebruik van RPA wel degelijk kansen om de technologie in te zetten ter ondersteuning van docenten en zo hun administratieve werklast te verlagen.

RPA kan op scholen natuurlijk ook een rol spelen binnen het onderwijscurriculum. 15,6% van de respondenten geeft aan dat RPA op zijn of haar onderwijsinstelling aan de orde komt in één of meerdere opleidingen. Twee keer zoveel respondenten (31,3%) stelt dat dit niet het geval is, terwijl het grootste gedeelte (53,1%) aangeeft het niet te weten. Ook hier lijkt nog veel ruimte voor verbetering, aangezien ongeveer de helft interesse toont in zowel het opnemen van RPA in het curriculum als een gastcollege over de technologie.