Acht tips voor besluitvormers in de foodsector

20 januari 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De foodsector blijft ook in 2020 sterk aan verandering onderhevig. De voedingsmiddelensector krijgt te maken met verschillende bedreigingen, tegelijkertijd geeft dit echter ook kansen voor innovatie en groei. Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden om doorbraken te forceren? Dirk Harm Eijssen, oprichter van Gwynt, deelt acht belangrijke do’s and don’ts.

De vijf do’s

Definieer uw purpose vanuit de oorspronkelijke waarden
Het lijkt paradoxaal om in een perfect storm tijd te nemen om de strategie en purpose te herijken vanuit waarden. U heeft helemaal geen tijd om ook nog eens aandacht te geven aan de strategie. Toch is het nu tijd om vast te stellen wat de kern en DNA van uw onderneming is. Om in de perfect storm te demarreren is een goed team nodig met mensen die vanuit hetzelfde DNA en waarden samenwerkt en focus heeft op de doelen die u uniek maakt. Als het voor u helder is wat uw purpose is, dan wordt u succesvoller in het aangaan van partnershops met klanten en leveranciers en in het aantrekken van talent. 

Differentieer uw (innovatie) organisatie
Vrijwel alle voedingsmiddelenbedrijven vinden van zichzelf dat ze onvoldoende succesvol zijn met innovaties en de groeimotoren voor de toekomst. De belangrijkste reden hiervoor is dat we vooral druk bezig zijn met tenders, renovaties van artikelen (zoals clean-label) en operationeel gedoe. 

Om dit te doorbreken helpt het om marketing- en innovatie teams te differentiëren: maak specifieke medewerkers verantwoordelijk voor nieuwe concepten en andere voor de meer repetitieve innovatie-activiteiten. Dit hoeft niet eens te leiden tot meer medewerkers, maar vooral tot een herverdeling van activiteiten, rust en een grotere effectiviteit binnen uw organisatie. 

Acht tips voor besluitvormers in de foodsector

Objectiveer de complexiteit van uw product-portfolio
De complexiteit binnen de operatie neemt bij veel voedselbedrijven toe door meer SKU’s, kortere productie-runs en een toename van grondstoffen en keurmerken. Begrijpen we welke specifieke producten tot meer complexiteit leiden en wat de gevolgen van de complexiteit zijn? Het zijn niet persé de kleine artikelen die tot complexiteit en efficiencyverlies leiden. 

Sanering van de staart van het assortiment is dan ook vaak niet de oplossing, nog los van de commerciële gevolgen. Beter is om met elkaar de kenmerken te bepalen die tot complexiteit leiden en op basis hiervan ieder artikel een complexiteitsfactor te geven. Denk hierbij aan allergenen, verpakkingsvormen, extra reinigingen of bewerkingsstappen. Daarmee wordt de discussie een stuk objectiever en kunnen betere keuzes gemaakt worden ten aanzien van rationalisatie van het portfolio. 

Leer van de automotive industrie en ga uit van platforms
In de automotive industrie hebben veel auto’s dezelfde basis qua motorisering of ophanging. Door uit te gaan van deze zogenaamde platforms lijken auto’s verschillend voor de consument, maar is de basis in belangrijke mate hetzelfde. Dit concept kan ook in de voedingsmiddelenindustrie toegepast worden. Groepeer artikelen naar dezelfde manier van processing, grondstoffen, verpakkingsvorm of allergenen. Hierdoor kunt u het assortiment versimpelen zonder in te boeten op de look and feel.

Het werken vanuit platforms maakt de discussie over complexiteitsreductie ook een stuk eenvoudiger. Innovaties of renovatie van bestaande artikelen kunnen op basis van platformen gerichter uitgevoerd worden. Daarbij kan dan ook beter een goede make/buy beslissing genomen worden: welke artikelen of platforms wil je zelf blijven produceren en welke kan je beter uitbesteden. 

Kijk naar andere afzetkanalen of eetmomenten
Hoewel de omzet in het supermarktkanaal verreweg het hoogst is, ontwikkelen andere kanalen en eetmomenten zich sterker. Het kanaal van fast casual groeit bijvoorbeeld snel en verdringt fast service. Daardoor groet het aantal nieuwe ketens. Ook de verschuiving van eetmomenten van diner naar lunch en borrel kunnen relevant zijn. In deze segmenten is het opbouwen van werkelijke en langdurige partnershops wellicht beter mogelijk dan in het traditionele retailkanaal. 

Voorwaarden voor succes zijn: werkelijke innovaties en een duidelijke purpose. Past uw bedrijf echt bij uw klant en de consument? Bij de nieuwe food-segmenten (zoals fast casual) gaat het niet alleen om het concept en de prijs, maar ook over de klik tussen de bedrijven of partners om gezamenlijk succesvol te kunnen zijn in deze groeiende markten.

De drie don’ts 

Denk niet dat het volgend jaar vanzelf beter gaat worden
Misschien tegen beter weten in, hopen veel directies in de food dat de storm vanzelf over waait. Helaas, wen er maar aan, dit is de nieuwe realiteit. Het retail landschap zal er niet minder uitdagend op worden. De belangrijkste reden is dat iedereen op zoek is naar maximalisering van het maagaandeel van de consument. 

We groeien in Europa amper meer qua aantal consumenten en besteding aan voedingsmiddelen, behalve binnen de gemaksconcepten in out-of-home en ‘new retail’. In de traditionele segmenten zal de concurrentie toenemen op prijs. Relevant blijven vanuit innovaties wordt daarmee steeds belangrijker.

Initieer niet nog meer projecten binnen dezelfde groep medewerkers in uw bedrijf
De verleiding is groot om nog meer te willen gaan doen binnen uw organisatie. Maar we weten ook dat projecten of initiatieven steeds bij dezelfde mensen uit komt. Het resultaat is dat de output gaat afnemen en uw medewerkers gedemotiveerd raken, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien en er minder successen zijn te vieren. Gun uzelf de tijd om te kunnen stoppen met het blussen van brandjes en tijd te nemen om de verschillende initiatieven en projecten te evalueren. 

Stap niet in trendy concepten om mee te willen profiteren van mogelijke groei
De ontwikkelingen gaan snel en iedereen is zoek naar de ‘holy grail’. Op het gebied van bijvoorbeeld plant-based vleesvervangers lijkt er een soort goudkoorts plaats te vinden. Veel partijen storten zich op deze markt en wekelijks staan er berichten in de pers over nieuwe initiatieven en fabrieken. Nu nog inspelen op dergelijke trends lijkt weinig kansrijk. De uitdaging is om in uw niche te zoeken naar concepten die passen bij uw competenties en klantgroepen. Pik de trend op en vertaal deze vanuit uw eigen purpose naar nieuwe concepten.