Supply Value onderzoekt performance management-prioriteiten

29 november 2019 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Supply Value heeft de enquête voor de 2020-editie van zijn Business Priorities Performance Management-onderzoek gelanceerd. De resultaten worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

Door de jaren heen is het bedrijfsleven flink veranderd. Er wordt van organisaties verwacht dat zij flexibel zijn en snel kunnen reageren op veranderingen of bedreigingen in de markt. Hierdoor organiseren organisaties zich op strategisch, tactisch en operationeel niveau anders dan voorheen. 

Ook performance management-methoden gaan mee in deze veranderingen. Er zijn al langere tijd ontwikkelingen te zien op dit gebied richting flexibel plannen, continu verbeteren en datagedreven veranderen. Supply Value wil binnen deze ontwikkelingen in kaart brengen welke prioriteiten voor 2020 voorrang krijgen en waarop nou echt op gefocust wordt door organisaties, en daarmee gekenmerkt wordt als een ‘performance management business priority’.

Waar de meeste performance management-onderzoeken zich richten op het human resource-perspectief, ligt de focus van het Supply Value-onderzoek op de structurele aanpak van processen en strategie.

Als expert op het gebied van performance management heeft Supply Value een lijst opgesteld met de verschillende mogelijke trends en prioriteiten. Door middel van de enquête zal bepaald worden, wat de business priorities van 2020 zijn.

Managers werkzaam in verschillende lagen van de organisatie kunnen aan de enquête deelnemen – het invullen duurt gemiddeld acht minuten. Als blijk van waardering verloot het adviesbureau een gratis training uit de eigen Academy onder de respondenten en krijgen alle participanten in januari kosteloos het eindrapport toegestuurd.