PSD2 Marketplace: Overzicht van spelers in het PSD2-ecosysteem

22 november 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Enigma Consulting heeft PSD2 Marketplace gelanceerd, een platform dat actuele inzichten biedt in de ontwikkelingen in PSD2 en dat spelers in het PSD2-ecosysteem aan elkaar koppelt, waaronder banken, fintechs en dienstenaanbieders.

De Payment Services Directive 2 (PSD2)-richtlijn trad op 13 januari 2018 in werking binnen de lidstaten van de Europese Unie, en sinds 14 september 2019 moeten betaaldienstverleners voldoen aan alle regels uit de richtlijn. Het doel van de wetgeving is het creëren van een enkele, geïntegreerde markt voor betaaldiensten, door de wetgeving voor de banken en (online) betaal dienstverleners te standaardiseren. Ook heeft PSD2 de doelstelling de concurrentie in het landschap te vergroten, door banken te dwingen om derde partijen toegang te geven tot hun betaalinfrastructuur. Een van de sleutelaspecten van PSD2 is dan ook dat het drempels wegneemt voor nieuwe toetreders op de betaalmarkt.

Vanuit een consumentenperspectief, heeft PSD2 vooral het doel te zorgen voor meer veiligheid van klantdata. De toetreding van nieuwe spelers in de markt betekent namelijk dat derde partijen – wanneer zij toegang krijgen – betaaldata van consumenten kunnen gebruiken ten behoeve van dienstverlening. Hierdoor komen allerlei innovaties beschikbaar, die de financiële huishouding van consumenten kan verrijken.

PSD2 Marketplace: overzicht van spelers in het PSD2 ecosysteem

Verder worden bij PSD2 strengere veiligheidseisen gesteld, beter bekend als Strong Customer Authentication (SCA). Met het oog op de operaties van banken behelst dit een zogeheten ‘two factor authentication’ , een maatregel die eerder niet werd geëist, maar die consumenten helpt om hun data veilig te houden. SCA houdt in dat een betaling moet worden goedgekeurd met minimaal twee van drie veiligheidsfactoren.

Sinds de invoering van PSD2, hebben tal van spelers de markt overspoeld, waaronder bedrijven die kredietbeoordelingsdiensten aanbieden, betaalinformatie faciliteren, zich richten op het verbeteren van AML- en KYC-compliance*, of die consumenten ondersteunen met diensten voor hun persoonlijke financiële management. Intussen heeft de sterke groei van de markt er ook voor gezorgd dat de vraag naar zakelijke diensten gericht op advies- en implementatie over/van PSD2 enorm is gestegen.

Met de lancering van PSD2 Marketplace, heeft Enigma Consulting zich ten doel gesteld “transparantie en overzicht te bieden ten aanzien van de gefragmenteerde markt”, zodat spelers hun producten, oplossingen en diensten kunnen uitwisselen. Het platform ondersteunt ook bij het koppelen van verschillende partijen aan elkaar, zowel in het B2B- (business to business), als het B2C- (business to consumer) segment.

* Know Your Customer (KYC) richt zich op het garanderen dat financiële transacties alleen terechtkomen bij ‘eerlijke’ ontvangers. AML (Anti-Money Laundering) richt zich op het blootleggen en blokkeren van geldstromen ten behoeve van witwassen.