Rijk geeft €104 miljoen uit aan consultants en interimmers

11 november 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Managementconsultants en interimmers hebben vorig jaar iets meer dan €100 miljoen verdiend bij de Rijksoverheid, een slordige €20 miljoen meer dan in het voorgaande jaar.

Uit een analyse van de algehele uitgaven van de Nederlandse Rijksoverheid aan externe inhuur, blijkt dat de overheid in totaal zo’n €1,4 miljard neertelt. Het merendeel van dat bedrag – een slordige €530 miljoen – gaat naar IT-consultants, IT’ers en developers, die het Rijk helpen met de enorme digitaliseringsslag die het momenteel ondergaat.

Consultants en interimmers die actief zijn buiten het IT-domein kregen in 2018 zo’n €104 miljoen overgemaakt. Het grootste gedeelte van deze uitgaven ging naar finance consultants. Zij helpen de elf ministeries en centrale overheidsinstellingen met het verkrijgen van beter inzicht in de uitgaven van de overheid, het verbeteren van de planning- en controlecyclus, het verbeteren van de kasstromen naar provincies en gemeenten en het monitoren van de projectuitgaven. In deze kostenpost zit ook het werk dat door accountants wordt geleverd verwerkt, wat betekent dat een aanzienlijk deel naar niet-consultants is gevloeid.

Uitgaven aan consultants en interimmers door het Rijk

Strategische consultants, waaronder ook interimmers, ontvingen ongeveer een vijfde van de uitgaven. Strategische consultants helpen de overheid met het bedenken, vormgeven en evalueren van beleid. Zij ondersteunen ook ambtenaren met het stellen van de juiste prioriteiten in onder andere de almaar groter wordende projectuitgaven.

De groei in de uitgaven aan interimmers is opvallend te noemen. In 2012 waren interim managers nog maar goed voor 12% van alle uitgaven. Een groeiende afhankelijkheid van extern personeel voor complexe opgaven, in combinatie met de krapte in de arbeidsmarkt, vormt hiervoor de belangrijkste verklaring. Sinds 2016 werkt de Rijksoverheid met een groep van dertien voorkeursleveranciers voor interim management. 

Aan zowel organisatieadvies als communicatieadvies werd afgelopen jaar zo’n €16 miljoen gespendeerd. De uitgaven binnen deze twee categorieën hebben te maken met verschillende trends. Aan management consultants wordt al jaren minder uitgegeven – veel van het projectwerk is verschoven richting meer strategische advisering (de noodzaak tot reorganisatie is er veel minder) of digitale implementaties (dit deel van de uitgaven is niet meegenomen en maakt deel uit van de IT-cijfers). Communicatieadviseurs winnen aan terrein door de groeiende aandacht voor transparantie en omgevingsmanagement bij grote transities.