Symbol helpt deurleverancier met verkorten van levertijd

18 september 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Professionals van Symbol hebben fabrikant en leverancier REINÆRDT Deuren ondersteund met het verkorten van zijn levertijd. De adviseurs hebben daarnaast ook meegeholpen om andere bedrijfsprocessen binnen REINÆRDT te optimaliseren. 

REINÆRDT Deuren uit het Overijsselse Haaksbergen beschikt over een assortiment van hoogwaardige deuren in meer dan 10.000 verschillende uitvoeringen. Het bedrijf, dat onderdeel is van bouwgigant VolkerWessels, is zowel producent als leverancier, waardoor goed supply chain-management van groot belang is. Omdat de levertijden volgens REINÆRDT verkort moesten worden, schakelde het Symbol in.

“Symbol heeft ons geholpen met diverse vraagstukken, maar het belangrijkste was het verkorten van onze levertijd”, vertelt Robert Schuuring, ad interim directeur bij REINÆRDT Deuren en Directeur Industrie bij VolkerWessels. “Het vraagstuk was eigenlijk vrij simpel. 95% van onze deuren was binnen zestien dagen gereed, terwijl voor 5% van onze deuren meer tijd nodig was. Het doel van de samenwerking met Symbol was om de doorlooptijd van alle deuren te reduceren tot een week.”

“Maar hoe initieer je zo’n verbeterproject, dat zoveel impact heeft op een organisatie? Door er een externe partij bij te halen – ondanks dat er bij ons intern al verschillende mensen waren opgeleid op het gebied van Lean”, licht Schuuring toe. “Veranderen is namelijk het moeilijkste wat er is. Iedereen vindt dat het moet, maar stiekem wil niemand het. ‘We hebben het toch altijd zo gedaan?’ Vreemde ogen dwingen in dat geval.”

Aan de slag

Schuuring had in het verleden al eerder samengewerkt met Symbol, waardoor de keuze voor een externe partij snel gemaakt was, legt hij uit: “De Symbol-consultants werden onze externe scheidsrechters, dé experts om ons te begeleiden naar een snellere levertijd. De eerste stap die we zetten was gebruikmaken van het concept ‘value stream mapping’. Dat houdt in dat je alle problemen in kaart brengt, wat we destijds hebben gedaan. Op basis daarvan zijn vervolgens voorstellen gedaan voor het herinrichten van onze processen volgens Lean-technieken.” 

Lukas Muntinga, Operationeel Manager van REINÆRDT, vult zijn collega aan: “Hierna hebben we samen een negental deelprojecten vastgesteld die nodig waren om ons einddoel te bereiken. Die projecten zijn verdeeld onder projectleiders, die zelf natuurlijk aan de bak moesten maar wel altijd konden terugvallen op de professionele hulp van Symbol. Dat zijn ook twee van onze belangrijkste succesfactoren geweest: de opdeling van het verbeterproject in meerdere projecten én de keuze voor coaching door experts.” 

Eén van de deelprojecten omvatte het verhogen van de capaciteit van een machine; deze moest in het vervolg duizend deuren per dag kunnen gaan produceren. Daarnaast is ook de volledige infrastructuur van de fabriek onder de loep genomen en veranderd. “Maar het belangrijkste deelproject had te maken met het minimaliseren van onze buffergroottes”, zegt Muntinga. “5.500 deuren onderhanden werk was vrij normaal. Het gevolg van een te grote buffer is dat deuren lang moeten wachten, wat natuurlijk een negatieve doorwerking heeft op de levertijd. Samen met Symbol zijn we tot de conclusie gekomen dat 2.500 deuren de optimale buffergrootte is.”  

Het succesvol afronden van de negen deelprojecten heeft wel de nodige tijd en moeite gekost, laat Muntinga weten: “Continu verbeteren vraagt om bewustwording bij medewerkers en dus om een cultuurverandering. Onze leidinggevenden hebben die bewustwording zelf proberen te creëren, maar Symbol heeft zaken aangedragen waardoor het verhaal makkelijker te vertellen was en dus sneller werd opgepakt. En met succes, want uiteindelijk was de hulp vanuit de eigen organisatie groot.”

Fluitend vijfduizend deuren

Zowel Symbol als REINÆRDT Deuren is tevreden over de samenwerking en over het eindresultaat, onder meer omdat de levertijd is teruggebracht naar zeven dagen, aldus Schuuring: “Voorheen leverden we deuren met veel pijn en moeite binnen drie weken af. Nu leveren we iedere week fluitend vijfduizend deuren aan onze klanten. Een prachtig resultaat, dat ook een positieve invloed heeft op onze verkoop. We kunnen onszelf inmiddels namelijk de snelste leverancier van Nederland noemen en dat trekt natuurlijk nieuwe klanten aan.” 

Het verbeterproject dat samen met Symbol is uitgevoerd heeft daarnaast ook een blijvend effect gehad op de deurenorganisatie, benadrukt Schuuring: “Dat is voor ons beslist ook een belangrijk resultaat. En omdat dit project zo goed is verlopen, staat het volgende verbeterproject inmiddels alweer op de planning. Dat project pakken we volledig zelf op, maar wél volgens de aanpak die Symbol ons heeft geleerd.”