Jeroen Geelhoed verruilt KPMG voor e-health instituut Nictiz

31 juli 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Jeroen Geelhoed is deze maand als Senior Adviseur gestart bij Nictiz. Hij brengt meer dan twee decennia aan ervaring mee naar zijn nieuwe rol, voornamelijk op het gebied van zorg. Hij werkte onder meer voor het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en maar liefst drie van de Big Four-kantoren.

Meest recentelijk was hij twee jaar als Senior Manager actief binnen de Health Advisory-praktijk van KPMG. Hier was hij onder meer betrokken bij de risicobeheersing voor ziekenhuizen op basis van continue monitoring, verschillende risicobeoordelingen bij zorgorganisaties en de totstandkoming van zorgstandaarden.

Hij maakte de overstap naar KPMG vanuit Deloitte, waar hij binnen de Risk Advisory-tak ruim een jaar de rol van Senior Manager vervulde. “In deze functie was ik medeverantwoordelijk voor de business development. In de zorgsectoren werkte ik mee aan het realiseren van complexe projecten op het gebied van interne sturingen beheersing, compliance en assurance binnen zorgorganisaties”, aldus Geelhoed. 

Hij begon bij Deloitte nadat hij zo’n achtenhalf jaar werkte bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in zijn laatste rol als Hoofd Afdeling Eenheid Nieuwe Toetreders en Zorgfraude: “In deze functie zet ik een nieuwe afdeling op binnen de IGZ. Een belangrijk aandachtspunt bij de vorming van deze afdeling is het professionaliseren van de informatievoorziening en het stroomlijnen van de werkprocessen.”

In deze periode was hij tevens vijf jaar lang één dag per week actief als docent/onderzoeker aan het Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit.

Jeroen Geelhoed, Senior adviseur bij Nictiz

Eerder zette Geelhoed zich in totaal ruim acht jaar in voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij begon er als Adviseur, stapte toen over naar het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en wetenschap, en keerde daarna als Projectleider terug naar VWS. Dit allemaal nadat hij zijn carrière in 1995 had afgetrapt als Assistent Accountant bij PwC. 

Zorginformatie

Met zijn overstap naar Nictiz geeft hij nu een vervolg aan zijn lange staat van dienst in de zorg. Nictiz is een e-health expertisecentrum dat zich inzet om een bijdrage te leveren aan de interactie in het netwerk tussen patiënt, zorgverlener, collega's en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan kwaliteitsverbetering. De stichting wordt volledig gefinancierd door VWS. 

Nictiz heeft mooie standaarden ontwikkeld die de zorg beter kunnen maken”, stelt Geelhoed. “Daar zijn al mooie resultaten mee behaald. De informatievoorziening bij zorginstellingen kan echter nog veel beter. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met de twee Kamerbrieven van 20 december 2018 en 9 april 2019 aangegeven de informatievoorziening voor de zorg op een hoger niveau te willen brengen, te beginnen bij een aantal prioritaire gegevensstromen.”

“Ik kijk ernaar uit om vanuit de zorgprofessionals, en indirect het cliënten- en patiëntenperspectief, hieraan een bijdrage te mogen leveren”, vervolgt Geelhoed. “Het zou mooi zijn als we ervoor kunnen zorgen dat bewezen standaarden wezenlijk iets gaan veranderen in het dagelijkse contact tussen zorgprofessional en cliënt of patiënt, juist ook wanneer het gaat om zorg die in een keten wordt verleend of wanneer er bij clienten of patiënten sprake is van comorbiditeit.” 

Hij geeft tot besluit aan met veel enthousiasme te zijn begonnen aan zijn nieuwe rol: “lk hoop mijn zorgbrede kennis en ervaring bij Nictiz optimaal in te kunnen zetten en kijk uit naar mijn nieuwe collega’s en mogelijk nieuwe samenwerkingsvormen met mensen uit mijn huidige netwerk.”