Capgemini Invent helpt EC met opzetten van Data Sharing unit

12 juli 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Europese Commissie (EC) is met Capgemini Invent een driejarige samenwerking aangegaan om het European Support Center for Data Sharing (SCDS) op te zetten. De management consultingpraktijk van Capgemini is aangesteld als hoofdadviseur en coördineert de komende tijd de samenwerking tussen meerdere partners en onderaannemers die betrokken zijn bij het optuigen van data-uitwisselingspraktijk.

Het gebruik van data biedt bedrijven en overheden in heel Europa een overvloed aan mogelijkheden om bedrijfsmodellen, diensten en operaties te verbeteren. Veel aandacht gaat daarbij naar het verzamelen en analyseren van data als middel om het besluitvormingsproces te optimaliseren. Wat minder bekend is het delen van data tussen verschillende lagen en praktijken in en tussen organisaties. Toch levert dit meer effectiviteit en een hoop extra inzichten op. 

Binnen de EC is het delen van data door directoraten – lees: ambtelijke Europese organen – en door uitvoerende agentschappen een sleutelelement van zijn overkoepelende strategie op het gebied van digitale thema’s. Het nog op te richten Europees ondersteuningscentrum voor data-uitwisseling zal een integrale rol gaan spelen in het realiseren van het potentieel van data-uitwisseling en zal zich daartoe concentreren op drie belangrijke pijlers.

Ten eerste wordt een waarnemingscentrum voor gegevensuitwisseling opgericht dat toezicht zal houden op onderzoek naar de juridische en technische aspecten van het collectieve gebruik van data. Ten tweede zal een helpdesk en feedbackdienst worden opgericht die de EU in Brussel en daarnaast de lidstaten zal ondersteunen op het gebied van data-uitwisseling. 

Capgemini Invent helpt EC met opzetten van Data Sharing tak

De derde pijler van SCDS heeft als doel de Europese bevolking bewust te maken van de mogelijkheden die het delen van data te bieden heeft. Dat zal de SCDS onder meer doen door tools te ontwikkelen, door communicatiecampagnes te voeren en door een nieuwe website voor een breed publiek over dit onderwerp op te zetten.

“Het doel van het Europees steunpunt voor data-uitwisseling is om op basis van de drie pijlers datatransacties en het gebruik van data-analyses in Europa te vergemakkelijken door hulpmiddelen en technische expertise te verzamelen, deze te ontwikkelen en te verspreiden, maar ook door praktische ondersteuning te bieden aan Europese instanties en lidstaten”, aldus de EC tegenover de pers. 

Dinand Tinholt, European Institutions Lead bij Capgemini Invent, is zeer te spreken over het nieuwe samenwerkingsverband: “Het delen van data is cruciaal voor toekomstige innovaties die worden ontwikkeld door bedrijven, maar ook voor het verbeteren van empirisch onderbouwde beleidskeuzes van overheden. We zijn erg verheugd deel uit te maken van dit project.” 

De samenwerking tussen de EC en Capgemini Invent, die in september vorig jaar van start ging toen Capgemini zijn adviestak, digitale unit en creatieve praktijk bij elkaar bracht onder Capgemini Invent, bouwt voort op een aantal eerdere gezamenlijke projecten. Een daarvan was de ontwikkeling van het Europees Data Portaal (EDP), een website die toegang biedt tot vele Europese openbare databronnen. Het EDP ondersteunt eveneens nationale data-teams en beleidsmakers van lidstaten op dit gebied. Vorig jaar verlengde de EC het contract met Capgemini: de commissie gaf destijds het adviesbureau het mandaat om de EDP verder te ontwikkelen.