Joni Haijen als adviseur aan de slag bij B&A

22 mei 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

B&A heeft zijn team uitgebreid met Joni Haijen. In haar nieuwe rol als onderzoeker & adviseur sociaal domein zal ze zich gaan bezighouden met actuele vraagstukken rondom onderwerpen als diversiteit, zorg, arbeidsmarkt, jeugd en veiligheid.

Joni Haijen maakte de overstap naar het adviesbureau vanuit de Hogeschool van Amsterdam, waar ze als researcher het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken ondersteunde: “Tijdens deze baan heb ik onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen formele en informele partijen in de zorg en de situatie van kwetsbare bewoners in ontwikkelwijken.”

In haar eerdere loopbaan werkte ze onder meer ruim zes jaar als Coördinator van het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam. Aan diezelfde academische instelling behaalde Haijen in 2011 twee mastertitels, een in Human Geography, Migration & Ethics Studies, de ander in Sociologie. Ze licht toe hoe ze vanuit deze studieachtergrond haar professionele ambities heeft ontwikkeld: “Als socioloog en sociaalgeograaf ligt mijn hart bij het aankaarten van sociaal maatschappelijke uitdagingen door een stem te geven aan veelal kwetsbare mensen in de samenleving. Met mijn werk wil ik een brug slaan tussen de wereld van onderzoek, beleid en de praktijk.”Joni Haijen - Adviseur bij B&AZe zit dan ook goed op haar plek bij B&A, met ruim 150 medewerkers in dienst een uitvoerings- en adviesorganisatie in het sociaal domein. Daarbinnen richt het adviesbureau zich op de snijvlakken welzijn & zorg, jongeren en participatie & activerend werk. Haijen neemt ruime kennis en ervaring binnen het sociaal domein mee naar haar nieuwe werkgever. Zo is ze onder meer gespecialiseerd in de participatie van etnische minderheden, in het bijzonder de rol van jeugdcultuur bij de integratie van (probleem)jongeren. Daarnaast beschikt ze over expertise op het gebied van diversiteit en kwetsbare bewoners in achterstandswijken.

Ook heeft Haijen gedurende haar carrière ervaring opgedaan als kennisontwikkelaar en trainer, rollen waarin ze verschillende methodieken voor casuïstiek heeft mogen ontwikkelen en workshops in interculturele competenties verzorgde. Haijen is daarnaast enige tijd actief geweest als freelance schrijver en journalist. Bij B&A legt ze zich vooral toe op vraagstukken rondom thema’s als diversiteit, zorg, arbeidsmarkt, jeugd en veiligheid.

De kersverse B&A-adviseur besluit: “De rode draad in mijn werk is om bij te dragen aan een samenleving waarin plek is voor iedereen. Mijn motto is ‘meraki’: doe dingen met je hart en ziel, met liefde en creativiteit; stop iets van jezelf in je werk.”

Lees ook: Jacqueline Hoogland, Rob Ramsey en Bouchra Dibi naar B&A.