Jacqueline Hoogland, Rob Ramsey en Bouchra Dibi naar B&A

09 november 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen periode heeft B&A zijn adviesteam versterkt met drie ervaren professionals: Jacqueline Hoogland, Rob Ramsey en Bouchra Dibi. Bij het adviesbureau, dat is gespecialiseerd in het sociaal domein, zijn alle drie gestart in de rol van adviseur.

Jacqueline Hoogland is een ervaren bestuurder met jarenlange ervaring binnen het publieke domein en de politiek. In haar vroege loopbaan was ze zo’n 25 jaar politiek actief voor deelgemeente Hoogvliet, waarvan 12 jaar als wethouder. Jarenlang heeft ze in de Rotterdamse wijk Hoogvliet als bestuurder met een team mogen meewerken aan de herstructurering van de wijk. Ook was ze bij verschillende innovatieve projecten betrokken als schakel tussen bewoners en de overheid. 

In de functies die ze gedurende haar loopbaan heeft bekleed stond in het bijzonder “samenwerken aan innovatieve processen” centraal, vertelt Hoogland. Daarnaast heeft ze ruime ervaring in netwerken, het adviseren van bestuurders en het verbinden van mensen en overheid. Over haar toegevoegde waarde en de kwaliteiten die ze meeneemt in haar nieuwe rol bij B&A, zegt Hoogland: “Mijn kracht ligt in het vertalen van abstract beleid naar initiatieven die bewoners de mogelijkheid geven om maximaal te participeren in onze samenleving. Kortom, de brug naar de uitvoering, de schakel vormen tussen bewoners, overheid en instanties, dat is waar ik mij bij B&A mee bezighoudt als adviseur. Hierbij probeer ik steeds te zoeken naar nieuwe wegen en manieren om dit te bereiken.”

Jacqueline Hoogland, Rob Ramsey en Bouchra Dibi naar B&A

Rob Ramsey kan bogen op uitgebreide ervaring, opgedaan in verschillende sectoren, zowel privaat als publiek. Daarnaast heeft hij ruime kennis van het sociaal domein, onder meer in bedrijfsvoering, ICT, schuldhulpvraagstukken, werkprocessen, risico-inventarisatie en -analyse en social return on investment (SROI). Vanuit die ervaring en kennis ondersteunt hij gemeenten bij hun transformaties. Ramsey: “Door verbindingen te leggen weet ik integrale adviezen uit te brengen. Kenmerkend in mijn advies is, dat ik niet alleen vanuit de inhoud kijk maar ook vanuit de mensen, processen, structuren en de maatschappij. Het gaat immers om de burger.”

Recente opdrachten waar Ramsey bij betrokken was hebben betrekking op domeinen als werk & inkomen, Wet sociale werkvoorziening (Wsw), jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en schulddienstverlening. Zo adviseerde hij gemeente Rhenen over de uitvoering van de Wsw en stelde hij voor gemeente Tiel een breed gedragen risico-inventarisatie op voor de jeugdzorg en deed hij aanbevelingen om de rust in de jeugdzorg te herstellen. “Integriteit is voor mij van groot belang. Doen wat je belooft, en meer. Dat is ook in mijn werk terug te vinden: de waarheid en werkelijkheid krijgen bij mij voorrang en ik merk dat dat door directies en colleges wordt gewaardeerd. Net als mijn diplomatie en mijn vermogen goed en productief samen te werken met alle lagen in de organisatie”, aldus Ramsey over zijn kwaliteiten.

Bouchra Dibi werkte meer dan twintig jaar als opbouwwerker in aandachtswijken en heeft uitgebreide ervaring op snijvlakken als radicalisering, participatie, preventie, jeugd en veiligheid. In de aandachtswijken waarbinnen ze werkzaam was, maakte Dibi van dichtbij mee wat de problemen die vaak “achter de voordeur” spelen doen met mensen. “De opeenstapeling van problemen maakt vaak dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Daar ligt een grote uitdaging: het bereiken van de mensen én om op een effectieve en integrale manier samen te werken in de wijken”, vertelt ze.

Gedurende haar loopbaan voerde Dibi uiteenlopende projecten uit. Zo richtte ze zich onder andere op de arbeidstoeleiding voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werkte ze als projectleider interculturalisatie aan het opzetten van leefbaarheidheidsprojecten in buurten. Daarnaast zette ze verschillende gebiedsgerichte aanpakken en projecten op met (migranten)ouderen en voerde deze uit.

Dibi werkte verder als maatschappelijk werkster en sociaal raadsvrouw, waarbij ze procesmatige hulpverlening aan vrouwen bood, praatgroepen opzette en begeleidde, juridische hulpverlening bood en dossieronderzoek op het gebied van sociale zekerheid deed. Ook is ze als ombudsvrouw werkzaam geweest voor de Tweede Kamer. Per 1 september is Dibi begonnen aan haar nieuwe uitdaging bij B&A, als adviseur. Ze besluit:“ Als adviseur streef ik er naar om in onderzoeks- en adviesopdrachten echt van meerwaarde te zijn.”

B&A reageert enthousiast op de versterking van het team met de drie nieuwe adviseurs: “Wij zijn enorm blij met deze aanvulling op ons team en de expertise die zij met zich meebrengen.”