CEO's onvoldoende klaar voor de toekomst

29 april 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Beleggers hebben weinig vertrouwen in de toekomstbestendigheid van CEO’s. Wereldwijd acht bijna twee derde (64%) het hedendaags leiderschap ongeschikt om zijn bedrijf de toekomst in te loodsen. Zo blijkt uit onderzoek van Korn Ferry, dat de legitimiteit van het negatieve beeld zelf onderstreept: volgens het kantoor beschikt slechts 15% van de CEO’s over de eigenschappen die nodig zijn om goed om te gaan met disruptie.

CEO’s lijken er goed aan te doen hun negatieve beoordeling onder beleggers serieus te nemen: 78% van de beleggers bestempelt de CEO als cruciale factor binnen de beslissing in welke bedrijven ze gaan beleggen. Twee derde stelt zelfs meer waarde te hechten aan de toekomstvisie en strategie van bestuurders dan aan de resultaten die ze in de afgelopen drie jaar hebben behaald. “Er is een enorme focus op de noodzaak van diepgaande veranderingen en de rol van leiderschap daarin. Ze constateren tegelijk dat de mensen die het moeten volbrengen daar nog niet toe in staat zijn”, stelt Madeline Dessing, managing director van Korn Ferry Nederland, in het FD. 

Terwijl de Nederlandse beleggers iets positiever zijn gestemd, stelt ook hier een ruime meerderheid (58%) dat de huidige topbestuurders onvoldoende in staat zijn hun bedrijf succesvol de toekomst in te loodsen. “Dat beleggers in zulke groten getale vraagtekens zetten bij het leiderschap, moeten bedrijven zich aantrekken”, aldus Dessing, “De afgelopen decennia leerden bestuurders dat controle en consistentie de basisprincipes van zakelijk leiderschap zijn. Maar in de wereld van vandaag is dit geen betrouwbare blauwdruk meer.”

CEO's niet klaar voor de toekomst

Ondanks het gebrek aan vertrouwen, lijken beleggers hun geld nog niet terug te trekken. Evenmin zijn ze uit op het vertrek van de CEO’s: “Ze zien nog steeds de kernwaarde en de winstmogelijkheden van die bedrijven. Maar de druk van commissarissen en private equity op leiders om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, is de afgelopen drie jaar echt veel groter geworden”, vertelt Dessing aan het FD. 

Het harde oordeel van beleggers komt volgens Korn Ferry niet uit de lucht vallen. Naast dat het wereldwijd opererend organisatieadviesbureau 795 beleggers ondervroeg – waaronder alle grote partijen met aanzienlijke belangen in bedrijven met en zonder beursnotering – voerde het ook een analyse uit op basis van 150.000 bestuurdersprofielen. De onderzoekers komen tot de conclusie dat wereldwijd slechts 15% van de leidinggevenden de vaardigheden heeft die nodig zijn te midden van alle snelle veranderingen op het gebied van technologie, globalisering, demografie en consumentengedrag. 

De meerderheid van de bestuurders is niet in staat snel genoeg beslissingen te nemen, mensen voldoende effectief te motiveren of vertrouwen op te bouwen. Dit terwijl juist deze vaardigheden noodzakelijk zijn om de continuïteit van een organisatie te waarborgen. “De moderne ‘disuptieve’ leider moet nadenken over de toekomst, mensen meenemen in dat proces, sneller handelen en nieuwe vormen van samenwerking niet schuwen”, aldus het bureau, dat stelt dat een vernieuwing van leiderschapsprogramma’s nodig is om de nieuwe combinatie van benodigde vaardigheden te ontwikkelen. 

Managing director Dessing geeft in het FD tot slot nog enkele tips voor Nederlandse CEO’s. Terwijl Nederlanders zichzelf vaak open noemen, zou een wat kritischere zelfblik volgens haar niet misstaan: “Je kunt je bijvoorbeeld best afvragen hoe divers we werkelijk zijn”, aldus Dessing: “Beleggers benadrukken het belang van echte openheid en authenticiteit.” Daarnaast waarschuwt ze voor het risico dat, binnen het huidige volatiele, schuilt in onze veelgeprezen poldercultuur: “Mijn hypothese is dat de polder toch hindert. Iedereen heft een mening, dus dat drukt het acceleratievermogen. Je moet snel durven doordrukken, ook als het pas 80% is, en niet de 100% die je zou wensen.”