Boer & Croon bundelt Operational Excellence dienstverlening

28 maart 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Boer & Croon helpt zijn klanten al jaren met procesverbetering in de bedrijfsvoering, productieomgevingen en supply chain. Het management uit Amsterdam bundelt zijn dienstenaanbod op dit gebied in één oplossing: Operational Excellence. De tak levert diensten voor het realiseren van onder meer lean, six sigma, kwaliteitsverbetering, people & performance management en continu verbeteren.

De Operational Excellence oplossing bouwt voort op meer dan tien jaar aan ervaring in het ondersteunen van klanten bij operationele en tactische verbeteringen. De focus van de oplossing ligt op het optimaliseren van processen en prestatiemanagement, waaronder ondersteunende technologieën, en onderscheidt zich in het ontwikkelen van de medewerkers. Het doel is om “op basis van efficiënt en effectief ingerichte processen meer klantwaarde te creëren”.

Een van de belangrijkste onderscheidende factoren van de dienstverlening van Boer & Croon Operational Excellence is dat het meer doet dan traditionele operations consultancy – het analyseren van processen, het uitwerken van verschillende scenario’s en uiteindelijk het formuleren van een advies. De belangrijkste output in dit proces is het objectief vaststellen van verbeterpotentieel, maar daarin wordt de mens niet altijd (voldoende) meegenomen.

“Samen met de klant gaan wij op zoek naar de verbeterkansen in het proces,” zegt Pim van Asperen, Manager bij Boer & Croon, “maar wij zetten ons in om de medewerker uiteindelijk zelf in staat te stellen het resultaat te leveren.” Hij geeft aan dat het zorgen voor eigenaarschap, het ontwikkelen van de interne organisatie en blijvende impact centraal staan in de aanpak van het bureau. “Daarnaast zoeken wij snel en gemakkelijk de verbinding met de interne medewerkers op verschillende lagen (dat wil zeggen management, team en individu), reflecteren wij op de situatie en gaan vervolgens gezamenlijk aan de slag.”

Advies en implementatie

Door hier inzicht in te krijgen, kunnen vervolgens actieplannen worden opgesteld en kan samen met de medewerkers de implementatie worden gestart: het realiseren van (grote) verbeteringen, ontwikkelen van medewerkers en het optimaliseren van processen. Hierbij combineert het bureau naar eigen zeggen zijn rol als “inhoudelijk expert met diepe ervaring in programma- en projectmanagement”.

Vraagstukken die het managementbureau doorgaans vanuit klanten op zijn bord krijgt zijn gecentreerd rondom onderwerpen als kostenreductie, verlaging van de doorloopsnelheid, flexibilisering van de operaties of het verhogen van de kwaliteit van de output, het introduceren van zelfsturende teams of het inrichten of veranderen van een continu verbetercultuur. Boer & Croon Operational Excellence bedient een breed scala aan sectoren: gezondheidszorg, financiële en zakelijke dienstverlening, transport en logistiek, maatschappelijke organisaties, onderwijs en openbaar bestuur, retail & FMCG, ICT & hightech en energie & nuts.

Boer & Croon bundelt Operational Excellence dienstverlening

Gevraagd naar hoe de Operational Excellence-oplossing van Boer & Croon zich denkt te kunnen onderscheiden in de markt, wijst Pim op vier aspecten: 

Focus op mensen

Allereerst richt de oplossing zich bij opdrachten vooral op het menselijk kapitaal binnen een organisatie. “Traditioneel richten veel partijen zich enkele op het optimaliseren van processen en technologieën. De medewerker wordt hierin vaak vergeten of krijgt simpelweg onvoldoende aandacht. Dit terwijl de medewerkers dagelijks met processen bezig zijn en vaak haarfijn weten waar problemen zich voordoen.” Pim legt uit dat juist deze medewerkers gemotiveerd dienen te zijn (of te worden) om processen en zichzelf te kunnen blijven verbeteren. Zij moeten daartoe zowel op inhoud als randvoorwaardelijk ondersteund worden.

Vooral het management speelt een essentiële rol aangezien dit een uitdagende en inspirerende omgeving dient te bieden. “Een omgeving waarbij de focus ligt op problemen voorkomen in plaats van oplossen en waar assertiviteit wordt beloond.” Paul Stoop, Partner bij Boer & Croon, vult aan: “Veel consultancykantoren zien de IQ nog als verbindende factor, Boer & Croon ziet juist EQ als dé snelheid-verhogende succesfactor bij organisaties, daarom is voor ons het sociale aspect heel belangrijk bij Operational Excellence.”

Focus op langetermijncultuur

Pim wijst op het belang van het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie om verbeteringen te kunnen doorvoeren en te borgen. Dat vergt veelal een gedragsverandering van zowel de medewerkers als het management. “Binnen Boer & Croon Operational Excellence richten wij ons daarbij op de organisatieontwikkeling, het sturen op het juiste gedrag van betrokkenen en het creëren van een cultuur en bijbehorende infrastructuur waarin continu verbeteren en blijvende, renderende veranderingen centraal staan”, licht Paul toe. Verder doen organisaties er volgens de Partner goed aan een cultuur van continue verbetering te creëren, waardoor medewerkers op alle lagen binnen de organisatie worden aangespoord op zoek te blijven naar mogelijkheden tot verbetering: “Zo blijven organisaties in staat om in te spelen op de steeds sneller veranderende wereld.”

Hands-on & just do mentaliteit

Boer & Croon hanteert volgens Pim bij hun Operational Excellence opdrachten een ‘hands-on’ en ‘just-do’ mentaliteit. Hij benadrukt dat organisaties vandaag de dag allang geen behoefte meer hebben aan langdradige analyses en adviezen, maar juist aan het daadwerkelijk realiseren van praktijkgerichte oplossingen, die bovendien de eigen werknemers ontwikkelen en verbeteren. “In plaats van veel kennis de organisatie inbrengen en weer mee te nemen na het einde van de opdracht, ligt de focus veel meer op het doorvoeren van beklijvende veranderingen, zeker stellen van eigenaarschap en het centraal stellen van de medewerkers.” Dit moet onder de streep zo veel mogelijk klantwaarde opleveren. 

Ervaring op ieder niveau

Als vierde en laatste aspect wijst Pim op de kracht van het bij opdrachten inzetten van professionals op elk niveau, naar gelang aan welke duurzame oplossingen bij een klant wordt gewerkt: “Wij zetten onze Young Executives in als slimme en gedreven jonge talenten, onze Managers als sterke en scherpe ondernemers en onze ervaren Interim-Managers of (C-level) Executives als ervaren experts.”

De Boer & Croon Manager sluit af: “Verbeteringen realiseren op proces, mens, performance en technologie, met een blijvende impact lang nadat wij zijn vertrokken; dát is voor ons Operational Excellence.”