SAP-gebruikers zien nog weinig blockchain in de praktijk

27 maart 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Blockchain is verworden tot een van de meest gehypte technologieconcepten van de afgelopen jaren. Als gevolg daarvan wordt er binnen diverse sectoren, waaronder de bankensector en het supply chain management-domein, volop geëxperimenteerd met initiatieven en usecases. Maar hoe staat het met de toepassing van blockchain binnen de algehele markt?

Nieuw onderzoek door VNSG, gehouden onder SAP-gebruikers, toont aan dat in 60% van de gevallen, blockchain nog niet op de agenda is gezet. Niet vreemd, zegt Hans de Labije, directeur bij VNSG, want blockchain staat in de kinderschoenen: “Dat lang niet iedere organisatie de technologie toepast is logisch, aangezien er nog weinig voorbeelden en succesverhalen zijn.”

Die conclusie ligt in lijn met een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door McKinsey & Company. Onderzoekers van het strategy consultancykantoor namen honderden blockchaininitiatieven onder de loep en concludeerden dat de technologie bij lange na niet de hype waarmaakt. McKinsey stelt dat er voor bepaalde nichetoepassingen weliswaar voorbeelden te vinden zijn waarbij goede returns on investment worden behaald, maar dat dat er van een brede omarming en grootse resultaten nog altijd geen sprake is.

Het onderzoek van VNSG laat in elk geval zien dat er toepassingen van blockchain bestaan die voor iedere organisatie relevant zijn, ongeacht de branche of het vakgebied waarbinnen de organisatie actief is. De Labije: ”Neem bijvoorbeeld het versturen van rechtsgeldige documenten. Men zegt dat de manier waarop we dat op dit moment doen over tien jaar zeker passé is. Tegen die tijd wordt alles vastgelegd in blockchain, waarmee alle bevoegde instanties data kunnen raadplegen. Blockchain is relevant voor ieder proces waarin vertrouwen en de controle van data en informatie plaatsvindt.” Andere voorbeelden zijn te vinden binnen het betalingendomein of op het gebied van smart contracting, een vorm van contracteren waarbij afspraken in computercode staan vastgelegd in de blockchain.

Wat is voor uw organisatie de grootste uitdaging op het gebied van blockchain?

De meeste respondenten merken efficiëntie (42%) aan als belangrijkste voordeel om met blockchain aan de slag te gaan. Ook het toenemende klantvertrouwen in de business is een belangrijke drijfveer om te starten met blockchaintoepassingen (21%). De mogelijkheid om bulkdata betrouwbaar en op een kostenefficiënte wijze vast te leggen is een andere belangrijke drijfveer – 12% ziet dit als grootste winstpunt.

“Er liggen kansen voor iedere organisatie op het gebied van blockchain. Het is daarom de moeite waard om het op de agenda te zetten, als het er niet al op stond. Hoe kan het in jouw organisatie meerwaarde bieden? Let wel op dat je er niet zonder na te denken vol induikt, want dan liggen risico’s op de loer. Breng eerst het kennisniveau op peil en neem de tijd om mogelijkheden en scenario’s uit te werken. Je mist echt niet zomaar de boot, maar laat het ook niet links liggen”, luidt het advies van de VNSG.

Mogelijke beren op de weg waar De Labije op wijst zijn onder andere de toepasbaarheid van de technologie, kennis en expertise rond het onderwerp en de benodigde mankracht om prototypes en implementatietraecten te realiseren: “Het schort daar nog aan in veel organisaties. Dat brengt risico’s met zich mee.”

Uit eerder onderzoek van PwC kwamen wantrouwen in de technologie – grotendeels door de volatiele aard van de Bitcoin, die met blockchain wordt geassocieerd – en wet- en regelgeving naar voren als de grootste belemmeringen voor blockchain. Weer een ander onderzoek, van Avanade, benadrukte het belang van samenwerking binnen een ecosysteem, om blockchain effectief te kunnen inzetten binnen de waardeketen.