Wantrouwen en regelgeving grootste belemmeringen voor blockchain

22 oktober 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wereldwijd zegt 84% van de bestuurders blockchain-initiatieven in de pijplijn te hebben. Toch stelt slechts 25% van de ondervraagden dat binnen hun organisatie blockchaintechnologie reeds is geïmplementeerd, zo blijkt uit een internationaal onderzoek van PwC. Hoewel de techniek vele voordelen met zich meebrengt, komt in de studie van het Big Four-kantoor naar voren dat onzekerheid rond regelgeving en een gebrek aan vertrouwen de grootschalige adoptie blokkeren. 

Blockchain werd met name bekend als de technologie die ten grondslag ligt aan de Bitcoin. Inmiddels heeft de technologie in verschillende branches, zoals de logistieke sector, gezorgd voor grote veranderingen. Uit een recent onderzoek van accounts- en adviesbureau PwC – waarvoor 600 bestuurders uit vijftien landen werden gevraagd naar hun ervaringen en ideeën rondom blockchain – blijkt echter dat op dit moment vrij weinig organisaties reeds gebruik maken van de voordelen die de blockchaintechnologie te bieden heeft.

Epicentrum

In de studie komt naar voren dat de financiële dienstverlening nog vooroploopt. Zo geeft 46% van de ondervraagde bestuurders aan te verwachten dat deze branche de komende drie tot vijf jaar de belangrijkste sector zal zijn voor toepassingen van de technologie. De respondenten verwachten dat het belang van blockchain in hetzelfde tijdsbestek binnen enkele andere sectoren fors zal toenemen. Zo’n 14% wijst de energie- en nutsbedrijvensector en de gezondheidszorgsector aan als opkomende markten voor de technologie. Dat is slechts nipt meer dan het aandeel ondervraagde bestuurders dat zegt dat blockchain binnen de industriële sector (12%) flink gaat opkomen.

Industrieën die worden beschouwd als leidend in blockchainwezenDe regio’s waar blockchain de meeste voet aan de grond heeft gekregen blijken niet bijzonder opmerkelijk: bijna de helft (47%) van de ondervraagden zegt de VS (29%) en China (18%) te beschouwen als de meest geavanceerde gebruikers van de technologie. De respondenten laten eveneens weten dat de twee internationale grootmachten de blockchainwereld ook in de toekomst zullen domineren. Wel geven ze daarnaast aan dat binnen drie tot vijf jaar het centrum van invloed en activiteiten zal verschuiven: circa 30% verwacht dat China de VS binnen afzienbare tijd zal inhalen, terwijl slechts 18% verwacht dat de Verenigde Staten zijn positie als koploper gaat behouden.

Onderaan de landen die strijden om het leiderschap in het blockchainwezen staat de UK: slechts 5% van de respondenten denkt dat hier het huidige epicentrum van de technologie te vinden is. Een nog kleinere groep – slechts 2% – verwacht dat de UK de komende vijf jaar het wereldwijde middelpunt van blockchain zal worden. Daarnaast wordt verwacht dat Australië (8%), India (6%), Denemarken (5%), Hong Kong (5%) en Japan (4%) in dezelfde periode beter zullen presteren dan de UK. Hoewel de verwachting is dat de volwassenheid van blockchain de komende tijd zal toenemen, is de weg naar succes zeker geen ‘straight-shot’: meerdere hindernissen zullen genomen moeten worden, die internationale bedrijven nog altijd beletten het beste te halen uit hun blockchainadoptie-inspanningen.

Blockchain blokkeren

Wereldwijd zegt 84% van de bestuurders blockchain-initiatieven in de pijplijn te hebben, maar slechts 25% van de respondenten geeft aan dat blockchaintechnologie al binnen hun organisatie is geïmplementeerd. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat hun bedrijf nog in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zit, terwijl 7% aangeeft deze ontwikkelingen op pauze te hebben gezet en maar liefst 14% moet erkennen dat er überhaupt nog geen sprake is blockchain-initiatieven binnen hun firma. Deze cijfers staan haaks op de kennis waarover de bestuurders blijken te beschikken: de meerderheid van deze professionals is zich meer dan bewust van de verschillende voordelen van blockchain, zoals grote verbeteringen op het gebied van beveiliging en efficiëntie.

Welke regio’s worden beschouwd als leidend op het gebied blockchain, zowel vandaag als morgenDe onderzoekers van het adviesbureau hebben zich daarom de vraag gesteld wat de grootschalige adoptie van de blockchaintechnologie precies tegenhoudt. Het onderzoeksteam stelt dat regelgevingsonzekerheid en wantrouwen de twee grootste belemmeringen vormen voor een bredere adoptie van de mogelijk revolutionaire technologie.

Zo noemt bijna de helft (48%) van de deelnemers aan het onderzoek regelgevingsonzekerheid als een top drie-barrière voor blockchain-initiatieven. Meer dan de helft van deze groep – 27% van alle respondenten – ziet dit als het allerbelangrijkste obstakel, met name omdat deze respondenten onzeker zijn over hoe snel het regelgevingslandschap voor de nieuwe technologie zou kunnen veranderen. Tegelijkertijd zegt circa 45% van de respondenten dat een gebrek aan vertrouwen bij gebruikers van blockchain geldt als een belangrijke hindernis, ondanks dat het met name aan bedrijven zelf is om daar verandering in aan te brengen. 25% geeft aan dat de vertrouwenskwestie rondom blockchain de grootste barrière vormt voor het massale gebruik van de technologie.

Steve Davies, binnen PwC hoofdverantwoordelijk voor blockchain, geeft toelichting: “Blockchain zou door zijn grondbeginselen al vertrouwen moeten opwekken. Maar in werkelijkheid worden bedrijven vrijwel overal geconfronteerd met vertrouwensproblematiek. Het creëren en implementeren van blockchain om het potentieel te maximaliseren is geen IT-project. Het is een transformatie van bedrijfsmodellen, rollen en processen. Ter ondersteuning heeft de technologie een duidelijke businesscase en een ecosysteem nodig. De voordelen van blockchain zijn zeer overtuigend. Maar als organisaties daarvan willen profiteren, moeten ze wel begrijpen wat hun doel is met betrekking tot het gebruik van de technologie en dat afstemmen op hun ontwerp.” 

Vier tips

Daarom suggereren de onderzoekers van PwC vier belangrijke gebieden waarop organisaties zich kunnen concentreren om hun eerste stappen in het verkennen van blockchain te verbeteren, en bedrijven te helpen om interne of bedrijfstakbrede platforms te ontwikkelen. Ten eerste stellen de experts voor – in overeenstemming met wat Davies suggereert – dat organisaties de businesscase duidelijk moeten maken. Organisaties kunnen klein beginnen, maar ze moeten het doel van het initiatief helder uiteenzetten, zodat andere deelnemers daarin kunnen meegaan.

De grootste barrières die de adoptie van blockchain blokkeren

Ten tweede kunnen organisaties door het opbouwen van een ecosysteem hun slaagkansen verbeteren. Denk daarbij aan het binnen een sector gezamenlijk werken aan een aantal regels voor blockchain, op basis waarvan de gemeenschap kan functioneren. Van de circa 15% van de respondenten die al live-applicaties hadden, was 88% een van de leiders of actieve leden van een blockchain-consortium. Bedrijven moeten met name een ontwerp maken dat invulling geeft aan de wensen van eindgebruikers: door duidelijke regels en normen voor toegangsrechten op te stellen, wordt de kans op succes wordt vergroot. Als risicoprofessionals – zoals op het gebied van legal, compliance, en cybersecurity – vanaf het begin af aan al worden betrokken bij initiatieven, kan dat bijdragen aan blockchain-frameworks die regelgevers en eindgebruikers kunnen vertrouwen. 

Wat betreft de zenuwen rondom de regelgevingsonzekerheid, suggereert PwC ten slotte dat bedrijven beter een proactieve houding kunnen aannemen, in plaats van af te wachten en aan te zien hoe de regels buiten hun toedoen om worden geschreven. Op die manier kunnen bedrijven medebepalen hoe de blockchainomgeving evolueert, waardoor organisaties meer grip krijgen op eventuele disruptieve ontwikkelingen.

Lees ookBedrijven ondervinden veel belemmeringen bij blockchain implementatie.