Q&A: Sandy Brouwer, partner Training & Development Hospitality Group

18 maart 2019 Consultancy.nl 12 min. leestijd
Meer nieuws over

Sandy Brouwer werkt sinds 2007 bij Hospitality Group, een advies- en projectmanagementbureau voor facility management, hospitality, huisvesting en inkoop. Na eerdere marketingrollen en na verantwoordelijk te zijn geweest voor de marketing van de verschillende labels van het bureau, geeft ze sinds 2016 mede leiding aan de businessunit Training & Development. De kersverse partner richt zich de komende periode vooral op het verder ontwikkelen van community learning. Consultancy.nl sprak met Brouwer onder meer over haar werkzaamheden, de courses die ze ontwikkelt en de trends in de opleidingsmarkt.

Kun je je kort voorstellen?

“Ik ben Sandy – 41 jaar – heb een gezin met man, een zoon en een dochter. Ik probeer alles uit het leven te halen. Ik hou van de wereld ontdekken, mensen en gezelligheid. Na het afronden van de Hotel Management School Maastricht startte ik mijn loopbaan bij het 5-sterren hotel Huis ter Duin en zette ik vervolgens de banquet-salesafdeling op van het Palace Hotel tijdens de (pre-)openingsfase. Na een aantal jaren maakte ik de overstap naar de zakelijke dienstverlening in de rol van consultant marketing, communicatie en events bij EY. Circa tien jaar geleden begon ik als Marketing Manager bij Hospitality Group en was destijds verantwoordelijk voor de marketing van onze diverse labels. Inmiddels ben ik als partner bij het bureau samen met Heleen Ruys verantwoordelijk voor training & development.” 

In je huidige rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse management courses op het snijvlak van facility management, hospitality en inkoop. Voor wie zijn deze courses bedoeld en wat is volgens jou het geheim achter een succesvolle course?

“We ontwikkelen jaarlijks circa tien management courses en brengen in deze programma’s peers per level of per thema bij elkaar. Peers zijn vaak bezig met vergelijkbare vraagstukken. Zodra ze echt met elkaar in gesprek raken, realiseren ze zich dat ze enorm veel van elkaar kunnen leren en elkaar verder kunnen helpen. De programma’s wisselen elk jaar. We vertalen elk jaar opnieuw de meest actuele trends en thema’s naar prikkelende en inspirerende programma’s. De combinatie van inhoudelijke verdieping, bezoeken van andere omgevingen, netwerken en interactie maken onze programma’s uniek. Onze courses leiden ook tot resultaat, van praktische dingen die je morgen kunt implementeren tot een portfolio waarmee deelnemers aan de slag kunnen met een nieuwe werkomgeving.”

Q&A: Sandy Brouwer, partner Training & Development Hospitality Group

Ook houd je je zeer actief bezig op het gebied van community learning. Wat houdt community learning precies in?

“Met het faciliteren van onze courses en bij elkaar brengen van peers op doelgroep of per thema activeren we communities. Ik geloof sterk in leren in groepen met peers. In de snel veranderende wereld van nu is het belangrijk om up-to-date te blijven, te weten wat er op je afkomt en te blijven leren. Om succesvol te zijn heb je skills nodig om continu te blijven leren, veranderingen te omarmen en erop in te spelen. Kennis verzamelen en beschikbaar maken is niet meer voldoende in deze kenniseconomie. Het gaat ook om het delen, bediscussiëren en toepassen van kennis. Door samen met peers het gesprek aan te gaan, kennis toe te passen en te evalueren en reflecteren leer je meer en sneller. Je benut inzichten en ervaring van anderen. Samen weet je meer en kun je beter dealen met nieuwe en complexe challenges.”

Hoe creëer je succesvolle hechte communities?

“Als community manager steek ik met mijn team veel energie in het betrokken en engaged houden van onze deelnemers. Dat doen we door flink te investeren in de persoonlijke relatie, de uitdagingen van iedereen te achterhalen en de juiste mensen met elkaar te connecten. We brengen exclusief peers bij elkaar en streven naar groepen van tien tot maximaal dertig personen om het persoonlijke en interactieve karakter te kunnen waarborgen. In het programma creëren we door specifieke werkvormen als dialogen en intervisies een omgeving waar deelnemers vertrouwelijk en open het gesprek met elkaar kunnen aangaan. We faciliteren naast inhoudelijke sessies ook een netwerk met voldoende ruimte voor sociale interactie. Elke sessie eindigt met een borrel en diner. Ook gaan we op reis, niet alleen om geprikkeld te worden buiten je eigen omgeving, maar ook om informeel met elkaar het gesprek te voeren en samen plezier te maken. De combinatie van deze programmaonderdelen als geheel stimuleert een hechte community.” 

Wat drijft jou persoonlijk in je werk? Waar krijg je energie van en waarvan juist niet?

“Ik word er blij van als ik mensen verder kan helpen. Omdat ik altijd op zoek ben naar best practices, inspirerende omgevingen, sprekers en deelnemers aan onze programma’s bezoek ik met oprechte interesse veel organisaties en leer ik veel mensen kennen. Daar krijg ik energie van. Cultuur- en organisatieverschillen fascineren me en ambitieuze en gepassioneerde mensen inspireren me. Ik ben een echte verbinder en breng dan ook graag organisaties, experts, kennis en professionals bij elkaar waarvan ik denk dat ze iets aan elkaar kunnen hebben of van elkaar leren. Zodra iets voor mij een sleur wordt en weinig prikkeling en vernieuwing biedt, raak ik wat minder getriggerd. Daar is echter binnen de dynamiek van mijn rol en ons bureau absoluut geen sprake van.”

Digitalisering en tal van nieuwe technologische mogelijkheden hebben het trainings- en opleidingenlandschap de laatste jaren sterk veranderd. In welke mate heeft Hospitality Group moeten inspelen op deze terreinen? 

“Voor onze trainingen zoeken wij met name naar de balans tussen online en offline en de mogelijkheden om met technologie leren te ondersteunen of optimaliseren. Specifiek voor de courses en community learning hechten wij juist in deze tijden enorme waarde aan face-to-face contact met onze deelnemers. Als deelnemers meedoen, verwachten we dat ze er alle sessies bij zijn. Juist om een hechte community te creëren en echt van elkaar te kunnen en willen leren is openheid en vertrouwen noodzakelijk. Dat creëer je niet offline. Wel werkt WhatsApp versterkend. Van foto’s, wijzigingen in het programma, reisinformatie, vragen, tot en met het delen van nieuwjaars- en verjaardagswensen versterkt het informele contact en het gevoel van saamhorigheid binnen een exclusief hecht netwerk.”

“Specifiek voor de courses en community learning hechten wij juist in deze tijden enorme waarde aan face-to-face contact met onze deelnemers.”

Kun je wat meer vertellen over de courses die je momenteel ontwikkelt? 

“Voor de zesde keer lanceerden wij onze jaarlijkse Executive Course en Management course voor respectievelijk directeuren en managers Facility Management en Real Estate van de grotere organisaties als Heineken, EY, Rabobank, Nuon enz. De programma’s bestaan uit vier deep dive sessies met uiteenlopende onderwerpen en een internationale studiereis. Dit doen wij ook voor dezelfde doelgroepen binnen de top klinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Daarnaast ontwikkelen we management courses specifiek rond thema’s als circulariteit, hospitality, integrated facility management en de toekomst van werk en werkomgeving waar we HR, FM, IT en communicatie professionals bij elkaar brengen. En, we ontwikkelen steeds meer aanvragen op maat. Zo hebben we een management course voor twintig facility managers van UWV ontwikkeld en gefaciliteerd. Het leerdoel wordt dan meer specifiek. Ook zien we een toenemende behoefte aan managementprogramma’s en inspiratietours. Zodra (management)teams aan de slag willen met het vernieuwen van bijvoorbeeld hun outsourcing of workplace strategie, vinden zij het waardevol om voorafgaan geprikkeld en geïnspireerd te worden en van andere lessons learned te leren.”

De inhoud van een management course kan in de huidige tijd in no time outdated zijn. Wat zijn momenteel de trending topics in jullie courses? En hoe zorgen jullie dat de kwaliteit van de trajecten op peil blijft?

“We zoeken hoe facility management en real estate een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de organisatie in het faciliteren van werk en medewerkers. Trending topics die we dit jaar terug laten komen in onze programma’s zijn; aantrekkelijk werkgeverschap, futureproof workspaces, healthy employees, gastvrije mindset, experience en sustainability. Daarnaast blijven samenwerking en co-creatie - in teams en organisaties, maar ook tussen afdelingen en organisaties - een actueel thema.

We ontwikkelen elk jaar nieuwe programma’s. We verkennen de markt en halen actuele thema’s op. We inventariseren tijdens een course de (next) challenges van deelnemers, luisteren waar zij van wakker liggen of met welke thema’s ze aan de slag willen. Ook in ons bureau is veel kennis aanwezig. Samen met onze eigen inhoudelijke en branche experts (adviseurs en interim-managers) ontwikkelen we de programma’s. Vervolgens bespreken we samen met enkele ambassadeurs, bestaande uit deelnemers van een course, de eerste opzet van een nieuw programma. Zo proberen we onze programma’s ieder jaar weer relevant te maken. De courses zijn echt bedoeld om onze deelnemers te prikkelen en te laten leren van elkaar. Het is dan essentieel hun wensen en behoeften te kennen en te vertalen naar een goed en interessant een programma.”

Hoe zorg je ervoor dat je eigen kennis op peil blijft, en die van jouw collega’s binnen de praktijk?

“Via mijn netwerk kom ik altijd weer in contact met nieuwe organisaties en contacten. Ik leer nog elke dag en ben van mening dat je overal en van iedereen iets kunt leren. Daarnaast bezoek ik met regelmaat inspirerende events. Binnen ons bureau besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling via ons ‘design your career’ plan. Collega’s kunnen zelf hun behoefte aan training, opleiding of inspiratie aangeven. We proberen daar ruimte voor te geven. Daarnaast organiseren we zes keer per jaar masterclasses en hebben we een young professional programma voor onze medewerkers gericht op kennisdeling, ontwikkeling en inspiratie. Zo proberen we bijvoorbeeld ook opdrachtgevers of de meest aansprekende sprekers vanuit onze courses intern voor onze medewerkers een podium te geven.” 

“Collega’s kunnen zelf hun behoefte aan training, opleiding of inspiratie aangeven. We proberen daar ruimte voor te geven.”

In de verschillende courses nodigt Hospitality Group geregeld experts uit het veld uit om inhoudelijk bij te dragen. Ook nemen jullie de deelnemers mee naar bedrijven voor een praktisch kijkje in de keuken. Welke sprekers en bezoeken zijn jullie het meeste bijgebleven?

“Moeilijk kiezen uit alle bezoeken en sprekers van de afgelopen zes jaar! Om er toch een paar te noemen: Lego in Billund. Spelen en dus de why van de organisatie komt werkelijk overal terug, op het dak staan speeltoestellen. Het bevordert creativiteit. Zo staan daar standaard bij elke meeting bakken legoblokjes op tafel om ook tijdens meetings creativiteit te bevorderen. Fietsen met een groep door een stad waarbij deelnemers zelf verantwoordelijk zijn om de route te vinden van de ene naar de andere organisatie zorgt voor veel gelach en dynamiek. Bezoeken aan organisaties als Google, Tony”s Chocolonely, maar ook Strijp-S blijven inspirerend. Maar ook de immense offices en campussen in Silicon Valley en San Francisco waren erg indrukwekkend. In november gaan we met circa dertig directeuren uit onze Executive Course naar deze indrukwekkende omgeving, erg benieuwd hoe we dit als groep ervaren.” 

“David Grifhorst, hij is onder andere de regisseur van het tv-programma ‘The Passion’, is misschien wel een van mijn favoriete sprekers over hoe je mensen meeneemt in het bereiken van doelstellingen en samen tot het maximale resultaat kunt komen. Met zoveel passie vertelt hij over hoe hij zijn team en externen de ruimte geeft om het uiterste uit zich zelf te halen om tot de meest spannende en fantastische shots te komen. Een mooie parallel met hoe facilitaire professionals hun teams en leveranciers kunnen inspireren. En ook het bezoek aan Einhorn. Wat een passie en drive van deze ondernemer. Hoe duidelijker het is waarom een organisatie op aarde is, des te krachtiger het product en de werkomgeving kunnen zijn om het juiste talent daarmee te kunnen binden en boeien. Mensen kunnen zich namelijk volledig identificeren en dat werkt. Tenslotte noem ik graag nog het HQ van Zalando in Berlijn. Bijzonder hoe organisaties open staan om onze groepen te ontvangen om kennis te delen en met zoveel trots hun organisatie willen laten zien!”

Op 20 maart geeft Sandy Brouwer een workshop op het World Workplace Europe meet Facility for Future event over Community Learning.