Bedrijven die agile werken presteren financieel beter

12 maart 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven die het agile gedachtegoed omarmen en beschikken over een flexibelere, meer wendbare bedrijfsvoering, hebben volgens nieuw onderzoek een voorsprong op hun concurrenten. Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel.

“De best presterende organisaties hebben een veel hoger niveau van ‘agility’ – flexibiliteit – dan bedrijven met traditionele businessmodellen”, zegt Hans Burg, een agile-expert bij PA Consulting Group. Het consultancykantoor voerde een internationaal onderzoek uit onder 500 directeuren van grote bedrijven in uiteenlopende sectoren, en vroeg hen hoe ze tegen ‘agility’ aankijken en wat zij als de belangrijkste succesfactoren beschouwen.

Agility onderscheidende factor

Tweederde van de respondenten was het erover eens dat hun businessmodel fundamenteel dreigt te verouderen. Daarbij vormen ‘meer agile worden’ en het inspelen op toekomstbestendige strategieën belangrijke doelstellingen. Waar agile door velen wordt aangemerkt als een must om de operaties binnen een organisatie te stroomlijnen, gaat het onderzoek van PA Consulting Group nog een stap verder en stellen de onderzoekers dat investeren in agile ook financiële voordelen brengt. “De top tien procent van bedrijven heeft, wanneer wordt gekeken naar de financiële prestaties, een 30% grotere kans op het vertonen van agile kenmerken. Dat suggereert dat het omarmen van organisational agility een onderscheidende succesfactor kan zijn”, legt Burg uit.

Om tot die uitspraak te komen, evalueerden de onderzoekers hoe goed bedrijven presteren aan de hand van vijftien agile kenmerken. Daarbij is een sterke positieve correlatie gevonden tussen deze agile kenmerken en de financiële prestaties van de organisatie. Typische kenmerken die horen bij agile zijn: flexibiliteit, snelheid van besluitvorming, co-creatie, feedback, empowerment, samenwerking, decentralisatie, prioritering, dynamiek en mobilisatie. Dit stelt agile leiders in staat om sneller te reageren op klanten en hun behoeften, producten en diensten sneller te introduceren en intern sneller te schakelen. Daarbij passen de meer wendbare systemen en processen zich continu aan de veranderende markt aan. Zulke wendbare bedrijven evolueren verder en groeien met de dag sneller, zo blijkt uit het onderzoek.

Design across the agile dimensions

Een agile leider worden is echter geen gemakkelijke opgave. Drie van de vijf ondervraagde leiders geeft aan met het doorvoeren van die transitie te worstelen. “Directies weten dat ze dingen anders moeten doen en beseffen dat organisatorische agility de sleutel tot succes is in een omgeving waarin bedreigingen en kansen snel veranderen”, zegt Burg. “Alleen slagen veel bedrijven er niet in om een organisatiecultuur te creëren waarin agile meer is dan alléén een onderwerp voor de IT-afdeling.”

Ondersteunende cultuur cruciaal

Volgens de onderzoekers ligt de sleutel voor ofwel een succesvolle of mislukte agile transitie in het wel of niet ingericht hebben van een goede ondersteunende cultuur. “Het is de voorwaarde voor het inbedden van flexibiliteit, waarbij de vereiste cultuurverandering in de top van het bedrijf dient te beginnen”, legt Burg uit. Vervolgens is het essentieel dat er organisatiebreed een sterke focus is op die cultuur. Een dergelijke aanpak is noodzakelijk, erkennen ook de directeuren in het onderzoek. “Een agile organisatie vraagt namelijk een organisatiebrede aanpak om systematisch de wendbaarheid te vergroten.” Veel bestuurders zien die echter als een enorme opgave – zo erkent 70% van de leiders dat hun interne cultuur zal moeten veranderen om een cultuur te creëren die mensen in staat stelt om risico’s te nemen en snel van richting te veranderen.

Vooruitkijkend, verwachten businessleiders dat de behoefte aan agile richting de toekomst alleen maar zal toenemen. Sterker nog, de methode zal voor veel organisaties het fundament vormen. “Agile is het nieuwe normaal in de huidige wereld en zeker niet even een snelle tussenoplossing.” Volgens de respondenten zal naar verwachting een op de zes organisaties binnen vijf jaar in zwaar weer terechtkomen, wanneer ze organisatorische wendbaarheid niet hebben omarmd. Belangrijker nog, geeft 72% van de bestuurders aan dat het vermogen van hun organisatie om snel te reageren op verandering het verschil tussen succes en mislukking zal betekenen.

Ten slotte is het te verwachten dat de ontwikkelingen rondom agile zelf ook niet stil zullen blijven staan. Twee derde van de bestuurders denkt dat de innovatiecyclus zich zal blijven versnellen, en dat bedrijven over vijf jaar ongeveer een derde sneller zullen moeten opereren dan vandaag, willen ze concurrerend blijven.