Rol van tech in foodsector centraal tijdens Conclusion events

13 maart 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Zakelijk dienstverlener Conclusion heeft de handen ineengeslagen met CIONET, een community voor leiders binnen het IT-domein, om gezamenlijk ‘The Future of Food Chainge’ te lanceren. In het kader van de samenwerking zullen dit jaar twee evenementen georganiseerd worden, met als doel het delen van de digitale trends die de komende jaren van invloed zullen zijn op de foodsector.

De wereldwijde voedselketen moet flink op de schop. Ruim een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt niet geconsumeerd, een verspilling van zo’n $1,2 biljoen, zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast worden voedselketens steeds langer en complexer. Daarmee neemt het risico op ongelukken toe, evenals op fraude. De roep om verduurzaming van de voedselketen wordt steeds luider. Zowel consumenten, producenten, als overheden en andere partijen in de keten zullen de komende jaren hun verantwoordelijkheid gezamenlijk moeten pakken.

Technologie 

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor technologie, die enorme kansen biedt om de uiteenlopende vraagstukken die spelen aan te pakken. Zo zal ‘Industry 4.0’ ervoor kunnen zorgen dat voedselproductie en -verwerking efficiënter verloopt, of dat de tracking van producten in de keten beter wordt ingericht. Maar ook big data-toepassingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot nieuwe inzichten of businessmodellen en blockchain-technologie kan bijdragen aan meer transparantie en eerlijkheid binnen de keten.

Een ander voorbeeld is de inzet van drones, die oogsten kunnen monitoren, waardoor deze beter renderen. In het bijzonder in gebieden waar voedselschaarste heerst, kunnen dergelijke oplossingen essentieel blijken. Of denk bijvoorbeeld aan allerlei technologische innovaties, waardoor de versheid van producten of de efficiëntie van het oogsten verbeterd kan worden.

Conclusion en CIONET delen hun kennis over technologietrends in de foodsector

De digitale transformatie in de Food Industry is in volle gang en hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn, is het onduidelijk of de gewenste resultaten die nieuwe toepassingen kunnen leveren ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Om professionals in de sector nieuwe inzichten te laten opdoen over wat er op dit gebied allemaal mogelijk is en wordt, organiseren Conclusion en CIONET onder de noemer ‘The Future of Food Chainge’ drie events, op 28 maart, 27 juni en eind oktober.

The Future of Chainge

Tijdens het eerste event zal Herman van Bolhuis, Partner CIONET, in gesprek gaan met thought leaders van onder andere Universiteit van Wageningen, joinData en ForFarmers. Samen nemen zij de bezoekers mee in de “ontwikkelingen en bijdrage van de digitale innovatie voor groei door meer Sustainable, Healthy en Personal Food”. Details over het tweede event eind oktober zijn nog niet bekendgemaakt.

De events staan niet enkel in het teken van (nieuwe) technologie. “Als we praten over de voedselketen van de toekomst is er meer nodig dan technologie alleen. Het gaat ook om samenwerking op basis van vertrouwen, draagvlak, transparantie en bovenal beleving: ketensamenwerking 3.0”, aldus de twee organisatoren. Al deze thema’s zullen dan ook op de agenda staan van de events, om zo een integrale kijk te bieden hoe technologie de toekomst van ons voedsel vorm kan geven.