PwC: Voedselindustrie steeds kwetsbaarder voor fraude

25 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Voedselketens worden langer en complexer, en daarmee neemt het risico op ongelukken toe. Met het oog op een groeiende wereldbevolking en toenemende schaarste neemt het gevaar voor fraude toe. Dat stelt PwC onlangs in een rapport over de veiligheid en integriteit van de voedselindustrie. Focus op zeven gebieden is van belang om de schaarste terug te drijven en het vertrouwen van de consument te behouden of terug te winnen.

“Hoe voeden we al deze mensen?”
De groeiende wereldbevolking en toenemende schaarste van voedsel kan naast forse economische schade ook leiden tot een afname in vertrouwen in producenten, verwerkers en verkopers van voedsel. In 2050 zal volgens Big Four kantoor PwC wereldwijd 70 procent meer voedselproductie nodig zijn om de wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien. “Hoe voeden we al deze mensen in de wetenschap dat voedingsmiddelen schaarser worden. Van schaarste weten we bovendien dat het fraude in de hand werkt”, drukt PwC-partner Hans Schoolderman zijn zorgen uit.

Voedselindustrie

Daarbovenop worden de hedendaagse mondiale toeleveringsketens steeds langer en complexer. Volgens PwC is er een omslag nodig naar meer traceerbaarheid en transparantie in de voedselketens wereldwijd. “Hard nodig”, vindt Schoolderman: “Van melamine in babymelk en genetisch gemodificeerde vervuilde gewassen tot vervalste wijn en incorrecte etikettering, de voedings middelenindustrie wordt als nooit tevoren uitgedaagd. Het vertrouwen in voeding is gedestabiliseerd en om die reden willen consumenten meer weten over de voeding die ze zelf en hun kinderen eten. Hun vertrouwen is niet langer vanzelfsprekend.”

Besmette levensmiddelen
Volgens berekeningen van de World Health Organisation (WHO), initiatiefnemer van de Wereldgezondheidsdag, sterven er wereldwijd jaarlijks 2,2 miljoen mensen aan de gevolgen van door besmette levensmiddelen veroorzaakte ziektes. Driekwart van de voedselbedrijven maakt jaarlijks een terugroepactie van voedsel mee, en in Nederland zijn consumenten opgeschrikt door onder meer paardenvleesfraude en een grote eierfraudezaak. Schoolderman: “Het zijn echt niet alleen kleine en onervaren bedrijven of opkomende economieën die kwetsbaar zijn. Voedselketens – het proces van boerderij tot bord – worden alsmaar langer en complexer.”

Food Value Chain

Hoewel er de afgelopen twee jaar al veel nieuwe regelgeving is ontwikkeld omtrent voedselveiligheid (bijv. in Europa de etikettering van de oorsprong van vlees) is dat niet genoeg volgens Schoolderman. “Het draait vooral om een mentaliteitswijzing in de voedingsindustrie. Consumenten verwachten van voedselbedrijven dat zij verder gaan dan de wettelijke minimumnormen om de veiligheid en kwaliteit van hun product te waarborgen. Ze worden bewuster en leggen de lat steeds hoger.”

Zeven focusgebieden
Om spelers binnen de voedselindustrie te helpen met het terugdringen van fraude en het terugwinnen van het vertrouwen van consumenten heeft PwC een speciaal raamwerk ontwikkeld. De aanpak omvat de volledige waardeketen – van productie tot logistiek en consumptie – en centreert zich rondom zeven kerngebieden:

  • Focus op een cultuur waarin voedselveiligheid, ethiek en compliance hoog in het vaandel staan
  • Focus op strategische geplande groei, deels via overnames en/of fusies
  • Focus op frauderisico’s en weerbaarheid van de supply chain
  • Focus op traceerbaarheid en procesverbetering in de logistieke keten
  • Focus op wettelijke voorwaarden en good practice
  • Focus op supply chain integriteit
  • Focus op crisismanagement

Food safety systems and traceability