Paul de Kort geeft leiding aan zorgpraktijk van Conclusion

20 februari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Paul de Kort, die dit jaar als partner terugtrad bij M&I/Partners, is een nieuwe uitdaging aangegaan binnen de adviesbranche. Gisteren maakte de ervaren adviseur bekend zijn loopbaan bij Conclusion voort te zetten.

In de rol van Market Director Zorg zal De Kort leiding geven aan de zorgpraktijk van de zakelijke dienstverlener. Conclusion
 telt zo’n 1.700 consultants en IT’ers, die zich veelal inzetten binnen de zorgsector. Het bedrijf uit Utrecht werkt onder meer voor zorginstellingen, ziekenhuizen, medische centra verpleeghuizen, branchekoepels en de autoriteiten die een rol spelen in de zorgmarkt.

Het verder uitbouwen van de zorgtak van Conclusion zal de belangrijkste taak worden van De Kort, die laat weten volop kansen te zien. Zo is de huidige zorgmarkt onderhevig aan grote veranderingen, van technologische disruptie tot de almaar luidere roep om transparantie in kosten en bedrijfsvoering. Ook patiënten verwachten steeds meer van dienstverleners, terwijl artsen en zorgpersoneel drastisch op zoek zijn naar manieren om hun administratieve lasten te verlagen. En dat alles tegen de achtergrond van een markt waarin er sprake is van een schreeuwend tekort aan gekwalificeerd personeel.

Op basis van Conclusions sterke capaciteiten op IT-gebied, in combinatie met de expertise in transformaties en managed services, is De Kort van mening dat er voor klanten grote voordelen kunnen worden ontsloten. “Het belang van IT wordt onderkend in de zorg, maar know how ontbreekt vaak nog. Door de combinatie van branche- en IT-kennis wil ik een nieuwe weg bewandelen met directe invloed op het welzijn van mensen”, geeft De Kort aan. “Door de taal te spreken van zowel bestuurders in ziekenhuizen als die van IT-techneuten, gaan we met onze IT-realisatiekracht de medische wereld ontzorgen. Dat doen we door het routinematige bij hen weg te nemen en ze tevens meer mogelijkheden te geven hun medische expertise te gebruiken.”Paul de Kort geeft leiding aan zorgpraktijk van Conclusion

Het dienstenportfolio dat Conclusion aanbiedt aan zorginstellingen varieert van alles rondom het IT-domein (applicatiebeheer, cybersecurity, IT-risicomanagement, architectuur, et cetera), tot digitale transformaties van front office-processen en de bedrijfsvoering. De zakelijk dienstverlener levert ook diensten, waarmee zorginstellingen ICT kunnen inzetten om hun ‘patient journey’ en patiëntencommunicatie te verbeteren. Daarnaast voert Conclusion een praktijk die zich volledig richt op medical intelligence. Deze term staat voor het verzamelen van klinische data die vervolgens gebruikt kan worden voor stuurinformatie, prestatie-indicatoren en onderzoeksdoeleinden. Deze praktijk werd eind 2017 opgericht toen Conclusion Furore Informatica overnam. 

Verder heeft Conclusion een stevige stempel gedrukt op de zorgmarkt op het gebied van EPD/ECD en digitale gegevensuitwisseling. De zakelijk dienstverlener heeft diepgaande kennis van de belangrijkste zorgapplicaties waaronder EZIS/HiX (ChipSoft), Epic (Epic), xCare (Nexus) en ONS (Nedap). Conclusion ondersteunt zijn klanten daarbij onder andere in rollen als projectleider, testcoördinator, tester, ontwikkelaar en (functioneel) applicatiebeheerder. “Bij Conclusion kunnen we niet alleen adviseren, maar juist ook realiseren”, sluit De Kort af.

Alvorens hij zich aansloot bij Conclusion, fungeerde hij bij M&I Partners zo’n acht jaar als partner. Zijn plek in het partnerteam van het advieskantoor is inmiddels ingevuld door Enri Leufkens, die de overstap maakte van Capgemini. De Kort deed voor zijn tijd bij M&I/Partners ruim twintig jaar ervaring op in het advieslandschap.