De Business Process Transformation-aanpak van MLC

21 februari 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds de oprichting meer dan dertig jaar geleden specialiseert MLC zich in procesgedreven business transformation. De afgelopen jaren heeft het adviesbureau tientallen klanten geholpen met het succesvol ontwerpen en uitrollen van grote transformatieprojecten. Voortbouwend op hun sterke trackrecord en best practices, hebben enkele bij het bureau werkzame experts nu een nieuw e-book uitgebracht, waarin ze de Business Process Transformation-aanpak van MLC uit de doeken doen.

Twee methodieken staan aan de basis van de aanpak van MLC voor bedrijfstransformaties in de procesarchitectuur, vertelt Martijn Tolsma, partner bij het advieskantoor: Agile Business Process Management (BPM) en iBPM (integrated Business Process Management). Op basis van een combinatie van deze twee methodieken kan MLC opdrachtgevers helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren, zich flexibel aan te passen aan een veranderende omgeving en de concurrentie voor te blijven.

Veranderende verwachtingen

“Nieuwe technologieën, trends en ontwikkelingen vragen veel van organisaties. Je moet continu groeien, kosten besparen en innoveren in een omgeving die steeds complexer wordt”, vertelt Tolsma. Als voorbeeld wijst hij op de veranderende verwachtingen van klanten: “De laatste jaren zijn de wensen van de klant ten opzichte van bedrijven veranderd. Geïnspireerd door ‘millennial drivers’ en de mogelijkheden die technologie en de huidige 24/7-economie kunnen bieden, verwachten klanten dat organisaties meer doen dan alleen het leveren van een product of een dienst.” Dit is echter slechts het topje van de ijsberg, aangezien er op organisaties en tal van onderdelen van hun bedrijfsvoering een steeds grotere druk wordt uitgeoefend. Voorbeelden zijn de toenemende concurrentie, meer wet- en regelgeving, de roep om meer duurzaamheid en de veranderende verwachtingen van werknemers.

Het effectief kunnen inspelen op al deze veranderingen en de toenemende complexiteit van dergelijke ontwikkelingen vragen om een andere inrichting van organisaties. “Bij MLC maken we al jaren gebruik van ons ‘Business Process Transformation’-raamwerk”, vertelt Sander Kappen, ook werkzaam bij MLC. En met succes – tientallen organisaties hebben hun krachten met het adviesbureau gebundeld om een beroep te doen op MLC’s expertise uit de praktijk. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn ABN AMRO, adidas, Under Armour, Enexis, ING, Rabobank, Robeco en Ziggo.Business Process Transformation aanpak

Integrated Business Process Management

Kappen omschrijft iBPM als een “visie waarin vanuit processen en informatie integraal wordt gekeken naar bedrijfsvoering”. Vanuit deze gebieden wordt de verbinding gelegd naar andere aspecten van de organisatie, zoals klanten, organisatie, risk & compliance, IT en partners in de keten. “Bij een optimaal werkende bedrijfsvoering versterken alle elementen elkaar en ontstaat er ‘flow’ in de organisatie, waarin efficiënt en effectief wordt samengewerkt om de klant optimaal te bedienen. IBPM biedt concrete methodes en technieken om te zorgen dat de kern van het probleem snel inzichtelijk wordt gemaakt, en toegewerkt kan worden naar een integrale oplossing om de bedrijfsdoelstelling te behalen”, legt Kappen uit. 

Samenwerking is een belangrijke randvoorwaarde voor iBPM. Kappen: “Met iBPM worden de processen zo ingericht dat medewerkers effectief samenwerken bij het leveren van het product of de dienst. Om dit te kunnen doen wordt ervoor gezorgd dat de juiste informatie op tijd op de juiste plek in het proces aanwezig is. Vanuit deze aanpak kan er regie worden gevoerd over de inrichting van IT, management & organisatie en geeft het inzicht in risk & compliance.” 

Agile Business Process Management 

Organisaties hebben niet altijd de tijd meer om klassieke BPM-trajecten uit te voeren. Agile BPM draait om het gebruiken van kort-cyclische sprints voor het realiseren van verbeteringen binnen klant- en ketenprocessen. Kappen: “Dit principe werkt aan de hand van sprints, met korte en overzichtelijke stappen (iteraties). Dit maakt het eenvoudiger om tussentijds bij te sturen en daardoor ben je wendbaarder om in te spelen op veranderingen in de markt. Met deze aanpak kun je niet alleen snel kleine successen boeken, maar ook grote verandertrajecten realiseren. In multifunctionele teams wordt vanuit diverse lagen in de organisatie het veranderproces doorlopen. Hiermee zijn de resultaten snel zichtbaar op de werkvloer. Zo wordt het verandervermogen van de organisatie vergroot om direct waarde te leveren aan de klant.”

Tolsma voegt toe dat naast het implementeren van ‘quick wins’, er een paralleltraject gestart wordt om grote strategische veranderingen vorm te geven. Deze worden ‘geknipt’ in kleine stukken, zodat deze in hetzelfde sprintritme kunnen meelopen. Kortom, de aanpak kan kleinere kortetermijn-initiatieven ondersteunen, maar ook gebruikt worden voor grotere transformaties. “Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein de verandering is, met agile BPM worden verbeteringen steeds sneller gerealiseerd”, aldus Tolsma. 

Het e-book ‘Business Process Transformation: Een wendbare, state-of-the-art organisatie voor het realiseren van groei’ kan worden gedownload via deze link.