Hoogopgeleide ingenieurs en beta's kunnen rekenen op meer salaris

22 februari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoogopgeleiden in de technieksector kunnen dit jaar rekenen op een grotere salarisstijging dan hun vakgenoten met een hbo- of mbo- diploma op zak. Dit blijkt uit een peiling onder meer dan 4.000 professionals in bètaberoepen, uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met Technisch Weekblad en Checkmark Labrecruitment.

De economie is de afgelopen periode flink aangetrokken en hoewel de groei van het bruto binnenlands product (bbp) volgens ramingen van het Centraal Planbureau naar verwachting in 2019 iets lager zal uitvallen dan vorig jaar, lijken de cijfers voor ons land positief te blijven. Zo groeit de Nederlandse economie nog altijd harder dan het gemiddelde in de eurozone.

De aanhoudende groei is ook merkbaar binnen de ingenieursmarkt. Eind vorig jaar meldde het FD nog dat de ingenieurssector omkomt in het werk. Grote ingenieursbureaus – zoals Arcadis, RoyalHaskoningDHV, Sweco en Tauw – hebben hun orderportefeuilles en omzet vorig jaar fors zien toenemen.

Dit succes noopt tot actie, want meer werk betekent meer behoefte aan personeel. Maar goed personeel in de branche is schaars. Het is dan ook niet verrassend dat bureaus in toenemende mate hun salaris en bredere arbeidsvoorwaarden onder de loep nemen. Zo laat data afkomstig uit het ‘Beta Salaris Onderzoek 2018’ zien dat meer dan de helft van de ingenieurs zijn salaris vorig jaar heeft zien stijgen.

Mijn inkomen is het afgelopen jaar / gaat komend jaar

Het onderzoek van Berenschot laat zien dat de salarisstijging wel significant verschilt per opleidingsniveau. “De economische wetmatigheid van de afgelopen decennia – degenen met de hoogste salarissen noteren ook de hoogste stijgingen – gaat ook op in de techniek”, aldus Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. Zag 69% van de wo’ers het afgelopen jaar zijn inkomen stijgen, zo was dit voor hbo’ers 66% en onder mbo-professionals ‘slechts’ 49%. Voor het komende jaar worden vergelijkbare cijfers verwacht.

“Mogelijk is er sprake van een dempend effect van de loonstijgingen doordat functies op mbo-niveau naar verhouding vaker onder een cao vallen”, aldus Van der Spek. Verder komt naar voren dat meer mbo’ers menen dat ze minder dan marktconform betaald worden. Ook op het gebied van opleiding en training is een significant verschil meetbaar. “Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe ruimer het aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden. Mbo'ers moeten vaker expliciet om een opleiding vragen dan hbo- en wo-opgeleiden”, zegt Van der Spek.

Niet verassend zijn ingenieurs met een mbo-opleiding dan ook het minst tevreden over hun werkgever, met als gevolg dat ze vaker op zoek zijn naar een nieuwe baan. Uit de enquête blijkt dat 30% van de mbo’ers op zoek is naar een nieuwe baan; bij hbo’ers en wo’ers is dat respectievelijk 22% en 23%. 

Over de hele linie is het percentage onderzochte respondenten dat op zoek is naar een andere werkgever de afgelopen drie jaar relatief stabiel is gebleven. Wel is opvallend dat salaris een belangrijke drijfveer voor een overstap is – van de professionals die op zoek zijn naar een nieuwe baan, is een groot deel momenteel ontevreden over het salaris.

Gerelateerd: Ingenieurs, technici, biologen en chemici krijgen circa 3% salarisverhoging.