Ingenieurs, technici, biologen en chemici krijgen circa 3% salarisverhoging

04 december 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Bèta professionals kunnen dit jaar rekenen op een gemiddelde salarisverhoging van bijna 3%. Hiermee zien ze hun salaris sneller groeien dan vele andere beroepsgroepen, waaronder human resource professionals en fiscalisten. Toch blijft salaris een aandachtspunt voor werkgevers – geld/salaris is de op drie na meest belangrijke factor volgens bèta professionals. Op dit vlak is een groot verschil zichtbaar tussen de salariswensen van bèta’s en wat ze daadwerkelijk ontvangen.

Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Technisch Weekblad, C2W (een vakblad voor chemici en life scientists), adviesbureau Berenschot en werving en selectiekantoor Checkmark, werden zo’n 5.400 respondenten ondervraagd. Volgens de onderzoekers maakt de grote onderzoekspopulatie dit het grootste beloningsonderzoek onder hoogopgeleide bèta’s in Nederland. Alle respondenten hebben een bèta achtergrond, wat betekent dat zij natuurwetenschappen, technische wetenschappen, wiskunde of informatica hebben gestudeerd.

Een van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek is dat bèta’s over het algemeen niet helemaal tevreden zijn over hun werk en de sfeer bij hun werkgever. De onderzoekers hebben de respondenten gevraagd om aan te geven hoe belangrijk zij een reeks van werkgerelateerde componenten vinden en om vervolgens aan te geven in hoeverre deze volgens hen aanwezig zijn bij hun huidige werkgever.

Belang en tevredenheid

Het belangrijkste in hun werk vinden de bèta professionals sfeer en collegialiteit, wat van alle componenten ook de factor is waar men het meest tevreden over is. Desondanks is hier wel ruimte voor verbetering. Op de tweede plek volgt de mate van uitdaging in het werk, waar werknemers al een stuk minder tevreden over zijn. De grootste afstanden tussen het belang dat aan een categorie wordt gehecht en de tevredenheid over dat component, bevinden zich echter op het gebied van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden (#3) en promotiekansen (#9), waar bijna een compleet punt verschil zit tussen belang en tevredenheid. De top vijf wordt gesloten door salaris en spraakmakende projecten.

Bij twee aspecten ligt het belang dichtbij de tevredenheid, namelijk bij zekerheid van langdurig dienstverband en bij maatschappelijke relevantie en bijdrage. Bij slechts één factor overtreft de tevredenheid het toegekende belang, het betreft het component ‘werkgever is een gerenommeerd bedrijf’.

De kloof tussen wat bèta professionals verwachten en de realiteit vertaalt zich er weinig verrassend in dat een relatief groot deel van de respondenten op zoek is naar een nieuwe baan. 27% van de respondenten geeft aan op zoek te zijn naar een andere functie, van wie 22% aangeeft specifiek naar werk bij een andere werkgever te zoeken. Tussen de verschillende beroepsgroepen zijn echter wel duidelijke verschillen zichtbaar. Technici en ingenieurs zijn het minst op zoek naar ander werk, met 10% die aangeeft actief naar iets nieuws te zoeken en 15% die wel op zoek is maar niet actief.

Onder de chemici en procestechnologen is 12% actief aan het zoeken naar een nieuwe baan en nog eens 13% zoekt niet actief, maar wil wel weg. Biologen en life scientists zijn het meest op zoek naar wat nieuws (16% actief en 17% niet actief op zoek). In alle drie de groepen zoekt meer dan 36% niet naar een nieuwe baan, maar grijpt wel zijn kans als hij of zij wat leuks tegenkomt.

Op zoek naar andere baan

Het relatief hoge aandeel mensen dat op zoek is naar ander werk is niet uniek voor bèta professionals. Eerder onderzoek van Berenschot en IT-vakblad AG Connect toont bijvoorbeeld aan dat ook een groot deel van de IT-professionals staat te springen om te vertrekken. In hun geval is het lage salaris een belangrijke drijfveer om te willen vertrekken.

Vanuit een sectorperspectief zijn vooral professionals uit de sectoren logistiek en ruimte- en luchtvaart op zoek naar nieuw werk. Ook in de farmaceutische industrie, de financiële dienstverlening en in commerciële laboratoria zijn relatief veel respondenten op zoek naar ander werk. Daar tegenover staan de grond-, weg- en spoorbouw, de handel en de bouw als de sectoren waar de minste mensen zoeken naar nieuw werk.

Professionele ontwikkeling

Zoals eerder genoemd, staat professionele ontwikkeling in het lijstje met belangrijke werkfactoren volgens bèta werknemers op de derde plek. De onderzoeksresultaten tonen aan dat over de hele linie 70% van de bèta’s tevreden is over de opleidingskansen die hun werkgever biedt. Uit de resultaten blijkt verder dat er weinig verschil is tussen verschillende leeftijdscategorieën wat betreft het aanbod van trainingen en opleidingen. Van de verschillende opleidingskansen wordt vooral veel gebruikgemaakt van interne trainingen en ook training on the job wordt vaak gebruikt, wanneer dit door de werkgever wordt aangeboden. Opvallend is dat ruim 10% van de respondenten geen gebruik maakt van aangeboden opleidingen, trainingen en cursussen buiten de deur.

Opleidingskansen

Van alle bèta professionals zijn analisten met 47% het minst tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden, terwijl afdelingshoofden (90%) en promovendi (89%) erg tevreden zijn. Volgens de onderzoekers is het erg belangrijk om voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan bèta professionals. Uit het onderzoek komt naar voren dat bèta’s eerder geneigd zijn te vertrekken als zij onvoldoende opleidingskansen krijgen aangeboden. “Werkgevers doen er dus goed aan om scholingen en trainingen aan te bieden. Dat werpt ook meteen zijn vruchten af; een hoger opleidingsaanbod leidt direct tot een betere beoordeling van scholingsmogelijkheden”, aldus de onderzoekers.

In 2017 verwachten de bèta’s een salarisverhoging van bijna 3%. Tussen de verschillende beroepsgroepen is er wel enig verschilt, waarbij technici een stijging van 3% voorspellen en chemici en biologen een stijging van 2,5%. De verwachte salarisstijging in het bètalandschap ligt hoger dan de verwachte salarisgroei van fiscalisten, HR-professionals en medewerkers in de logistiek, die rond de 2% ligt. De verwachting is echter lager dan de verwachte salarisstijging van consultants – volgens de 2017-editie van de Consulting Salary Survey kunnen consultants rekenen op een gemiddelde salarisstijging van 4,2%.

Gerelateerd: Ingenieurs zien salaris stijgen, vooral starters en young professionals.