Zeven soft-skill vaardigheden die belangrijker worden

08 maart 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In een nieuw onderzoek gehouden onder young professionals en hun managers komen zeven soft skills naar voren die de sleutel vormen om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. 

De wereld is sterk aan het veranderen. Disruptie, opkomende technologieën en veranderende klantverwachtingen zorgen dat zakendoen anno 2019 een heel ander spel geworden is. Als gevolg van alle ontwikkelingen leggen organisaties (noodgedwongen) steeds meer de focus op aspecten als snelheid, flexibiliteit, innovatie en leren. Daarmee is tegelijkertijd ook de context en de inhoud van werken veranderd. Intussen veranderen factoren als automatisering en digitalisering de manier waarop banen worden ingericht, met functies en taken die soms geheel verdwijnen.

Het logische gevolg van dit alles is dat de werknemers van de toekomst zich nieuwe capaciteiten en vaardigheden eigen zullen moeten maken om succesvol te kunnen zijn. Volgens een nieuwe onderzoek van Skyscrapers laat de lijst van vaardigheden van de toekomst een duidelijke verschuiving richting soft skills zien. De verklaring? Hoe sneller de omgeving verandert, des te meer persoonlijkheid, instelling en motivatie essentiële factoren zullen worden. 

De onderzoekers sluiten zich hiermee aan bij diverse grote onderzoeken naar toekomstig personeel, waaronder onderzoeken uitgevoerd door bijvoorbeeld het World Economic Forum (WEF; 21st century skills) en Mercer. Beide instellingen concluderen dat soft skills – vaardigheden die onderdeel zijn van gedrag en van invloed zijn op interpersoonlijke relaties – cruciaal zijn om als professional toekomstbestendig te zijn. Daartegenover staan traditionele hard-skills, vaardigheden die meetbaar, functioneel en/of technisch zijn. Terwijl deze belangrijk blijven, is het de juiste balans tussen soft en hard skills die van groter belang wordt.

Zeven soft-skill vaardigheden die belangrijker worden

Volgens Skyscrapers zijn er zeven soft skills te onderscheiden die steeds belangrijker worden om in de toekomst goed te functioneren als professional. Allereerst is er ‘Career hacking’. Dit is het vermogen van professionals om zichzelf goed te leren kennen, te kunnen verwoorden wat ze willen en van daaruit de motivatie te halen om hun eigen professionele ontwikkeling vorm te geven. De tweede soft skill is ‘Action mastery’. Hiermee wordt het vermogen van professionals aangeduid om in actie te komen en stappen te zetten om zo goed te kunnen inspelen op mogelijkheden en kansen.

Een derde soft skill is ‘Emotional resilience’. Young professionals zullen zich in de toekomst steeds vaker moeten aanpassen aan sterk veranderende situaties en moeten in staat zijn zich flexibel op deze stressvolle ontwikkelingen in te stellen. Verder is time management en de juiste focus kunnen houden een essentiële factor. Deze soft skill, ook wel ‘Load management’ genoemd, heeft betrekking op het vermogen van mensen om hun tijd en aandacht op de juiste manier te verdelen. Met de enorme informatieovervloed van vandaag de dag en de talloze communicatiemiddelen (WhatsApp, Slack, e-mail, telefoon, LinkedIn, et cetera) is het voor professionals zaak om goed te kunnen onderscheiden wat belangrijk is.

Een vijfde soft skill is ‘Empathy’, het vermogen om jezelf in een ander te verplaatsen. Wie over deze vaardigheid beschikt, begrijpt de emoties van anderen beter en kan daardoor effectiever communiceren. ‘Learnability’, soft skill nummer zes, heeft betrekking op het lerend vermogen van professionals en de mate waarop zij benodigde vaardigheden en kennis snel kunnen ontwikkelen. Ten slotte vormt ‘Communicatie’ de zevende en laatste zachte vaardigheid, het vermogen om informatie effectief uit te wisselen met anderen. Professionals moeten, ongeacht het vakgebied waarin zij werkzaam zijn, met hun communicatie in staat zijn om goed te kunnen doorvragen en situaties te doorgronden. 

Om tot de genoemde lijst van zeven soft skills te komen, interviewde Skyscrapers young professionals werkzaam in verschillende sectoren (financiële dienstverlening, semipublieke sector, telecom, onderwijs, overheid en consultancy). Via die interviews zijn inzichten opgedaan over de essentiële zachte vaardigheden van de toekomst. Ook spraken de onderzoekers met senior professionals die betrokken zijn bij de dagelijkse aansturing van young professionals.