Twee young professionals van Skyscrapers over hun traineeopdracht

08 februari 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gedurende het éénjarig traineeship van Skyscrapers krijgen hoogopgeleide young professionals de kans om hun carrière een kickstart te geven. Kenmerkend bij het bureau is dat trainees op voor hen onverwachte plekken terecht kunnen komen. Twee trainees aan het woord: Laura Natrop, momenteel AVG-consultant bij Dynamo, en Estee Lanfermeijer, ingezet als digitaliseringconsultant bij VUmc.

Laura bij Dynamo

Organisaties zijn meer dan ooit zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van hun klanten. AVG-expertise is daarmee onmisbaar geworden: Als consultant AVG heeft Laura de taak om Dynamo AVG-proof te maken: “Mijn werkzaamheden kun je eigenlijk verdelen in twee onderdelen. Enerzijds houd ik mij veel bezig met bewustwording creëren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het geven van trainingen aan medewerkers op het gebied van de AVG en het beantwoorden van vragen hierover. Anderzijds maak ik risicoanalyses, controleer en verbeter ik (werk)processen en ben ik juridisch bezig: ik maak en controleer verwerkersovereenkomsten. Dat zijn contracten die ervoor moeten zorgen dat derde partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken wel voldoen aan onze privacystandaard.” 

Met een achtergrond in internationale betrekkingen dacht Laura niet meteen aan een klus als deze: “Toch heeft Skyscrapers een link gelegd tussen deze opdracht en mij. Achteraf kan ik zeggen dat het echt een match is. Ik vind de opdracht super leuk en uitdagend. In het begin wist ik nog niet zoveel van de AVG af, maar gaandeweg deed ik steeds meer kennis op en voor ik het wist was ik een echte AVG-expert! Wat hierbij goed van pas kwam was dat ik mij snel dingen eigen maak.”

Bij deze opdracht werkt Laura samen met veel verschillende teams. “Mijn functie raakt vrijwel alle facetten van de organisatie. Omdat er binnen de organisatie veel verschillende werksoorten zijn, komt een functie die kennis van alle aspecten van de organisatie vereist niet veel voor. Dit maakt het extra interessant.” Het management van een project als dit vergt naast flexibiliteit ook goede communicatieve vaardigheden. “Ik heb geleerd om assertiever te mogen zijn bij het voorzitten van vergaderingen. Als ik tijdens een vergadering merkte dat het gesprek van de kern afdwaalde, vond ik het soms lastig om te onderbreken. Nu weet ik dat als ik dit juist wel doe het de efficiëntie van de vergadering ten goede komt en mensen je er echt niet minder leuk door vinden.” 

Terugkijkend concludeert Laura: “Ik heb mijzelf persoonlijk ontwikkeld. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen doordat ik me binnen een professionele organisatie goed staande kan houden. Dankzij het coachingstraject van Skyscrapers heb ik concrete skills geleerd die ik miste tijdens mijn opleiding. Verder vind ik het heel fijn dat je bij Skyscrapers de ruimte krijgt om jezelf te zijn, al direct tijdens de sollicitatie. Je weet dan ook dat als je aangenomen wordt, je echt bij het team past. Je kunt ook tijdens de coachingsessies open zijn over waar je tegenaan loopt in je werk. Het is dan ontzettend fijn dat er iemand is die met je meedenkt.”

Twee young professionals van Skyscrapers over hun traineeopdracht

Estee bij VUmc

De ziekenhuisapotheek is een belangrijke schakel binnen VUmc. Vanuit hier wordt het gehele ziekenhuis voorzien van geneesmiddelen. Binnen deze afdeling opereert Skyscraper Estee als consultant digitalisering. In deze functie probeert ze mechaniseringsmogelijkheden in kaart te brengen voor de ziekenhuisapotheek. Dit doet ze in samenwerking met twee projectteams: het productieteam (verantwoordelijk voor de bereiding van geneesmiddelen) en het farmaceutische dienstverleningsteam (verantwoordelijk voor logistiek), afgekort FADI. Samen zorgen deze teams ervoor dat de afdelingen altijd voldoende producten tot hun beschikking hebben.

Hoe vult Estee deze consultancyrol precies in? “Ik heb een structuur neergezet waarbij ik eens per maand afspreek met het projectteam. Tijdens deze meetings geef ik updates over de voortgang van mijn project en haal ik informatie op bij alle betrokkenen. Tevens spreek ik eens per twee weken af met mijn leidinggevende. Ik vind het fijn om tijdens meetings verwachtingen te managen en eventuele knelpunten meteen te bespreken. Een belangrijk aspect van deze baan is luisteren naar mensen zodat zij zich gehoord voelen.”

Tijdens haar opdracht gaat Estee fact based tewerk: “Ik merkte dat er vrij veel op basis van aannames gewerkt werd. Ik wil mijn conclusies graag onderbouwen met feiten en dus heb ik hier veel energie in gestoken. Ik heb bijvoorbeeld bijgehouden hoe lang het scannen van barcodes duurde of hoe lang het inruimen duurde. Ook heb ik bijvoorbeeld alle middelen in de apotheek met de hand geïnventariseerd. In totaal gaat het dan om wel 2500 middelen! Verder heb ik alle middelen gecategoriseerd, of ze bijvoorbeeld van glas waren, rond waren of bijvoorbeeld zwaar waren.”

Waarom is dit zo belangrijk? Estee: “Dit is cruciale informatie voor het project omdat de toegevoegde waarde van robots hier vanaf hangt. Sommige robots kunnen bijvoorbeeld alleen rechthoekige voorwerpen hanteren. Als onze voorraad voor 5% uit ronde flesjes bestaat, is dat niet zo’n ramp. Maar als onze voorraad voor 25% uit dergelijke flesjes bestaat, dan heeft dat gevolgen voor het rendement van zo’n robot. Op deze manier is het dus altijd per taak kijken wat de mechaniseringsmogelijkheden zijn.”

Estee heeft het erg naar haar zin bij VUmc. Hoewel ze zichzelf niet meteen in het ziekenhuis zag werken, merkt ze dat de opdracht heel divers is: “Mijn dagen zijn heel gevarieerd. Zo heb ik aanvankelijk veel onderzoek gedaan. Vervolgens kon ik meer praktisch gericht aan het werk. Hierbij ga ik bijvoorbeeld regelmatig langs bij andere ziekenhuizen, zoals het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en het Erasmus MC. Het is interessant om te kijken hoe zij deze robotisering in kaart brengen en implementeren. Daarnaast spreek ik veel leveranciers van robots om te kijken welke opties ze aanbieden en hoeveel deze kosten.” 

Deze informatie en aanbevelingen verwerkt Estee in een businesscase. Hierin staat bijvoorbeeld welke investeringen er kunnen worden gedaan, welke besparingen dit met zich meebrengt en hoe lang het duurt voordat een investering zichzelf terugverdient. Alles op basis van door haar zelf verzamelde data. “Ik heb het gevoel dat ik echt een verschil kan maken en dat vind ik heel motiverend.”

GerelateerdTalent Incubator turnt young professionals om tot Young Influencers.