Data Science bureau Digital Power neemt belang in Maneros

14 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Digital Power, een data science-specialist uit Amsterdam, heeft een belang genomen in Maneros, een kleinere branchegenoot uit Eindhoven. Samen zijn de partijen actief binnen een breed spectrum aan data science-expertisegebieden; van data analytics en customer experience tot implementatietrajecten en data engineering.

“Met de toevoeging van Maneros verbreden we onze dienstverlening en kunnen we nog beter aan de klantvraag voldoen”, stelt René de Boer, CEO van Digital Power. De topman benadrukt hoe het belang van data engineering in rap tempo toeneemt, onder meer door de snelle toename van de volumes die worden geanalyseerd en de groeiende noodzaak voor effectieve besluitvorming om het kaf van het koren te kunnen scheiden: “Het is essentieel dat hun fundament voor data op orde is. Je moet betrouwbare, schone en relevante data verzamelen en toegankelijk maken. Hiervoor is een goede data-infrastructuur nodig en kennis om datamodellen daadwerkelijk operationeel te maken. Dit is precies waar Maneros ons team aanvult en nog sterker maakt.”

De ontwikkeling past binnen de trend waarin steeds meer organisaties hun beslissingen nemen op basis van data. Retailers gebruiken data om alles te weten te komen van hun klanten en zo hun customer journey en prijsbeleid te optimaliseren, banken zetten data in om klanten beter te informeren over financiële vraagstukken, en e-commerce partijen hebben data nodig om een ultieme online ervaring neer te zetten en het commercieel potentieel te optimaliseren. 

Data-explosie

De behoefte aan al deze klantgegevens zorgt voor een explosie in de vraag naar dataopslag. Volgens market intelligence-kantoor IDC zal de totale wereldwijde hoeveelheid data groeien van 33 zettabytes in 2018 tot 175 zettabytes in 2025. Ter illustratie van deze hoeveelheid data: een zettabyte is een biljoen gigabytes. Vermenigvuldigt dit met 175 en je bent er. Om het iets concreter te maken: als je 175 zettabytes kwijt wilt op BluRay-discs, heb je een stapel nodig die 23 keer zo hoog is als de afstand van de aarde tot de maan.

Data Science bureau Digital Power neemt belang in Maneros

Niet alleen de opslag van data neemt in razend tempo toe, ook de verwachtingen ten aanzien van de directe beschikbaarheid van al die gegevens schieten omhoog als gevolg van de snelle technologische vooruitgang. Onderzoekers van IDC verwachten dat tegen 2025 bijna 30% van alle data zal worden aangeboden als real-time informatie. 

Nederland komt in verschillende internationale vergelijkende studies naar voren als een relatief volwassen land in de toepassing van data science. Ook in ons land is de datatrend dan ook duidelijk zichtbaar, bij zowel grote corporates als mkb-ondernemingen. Organisaties wenden zich hierbij regelmatig tot externe specialisten, die de vraag naar hun diensten flink zien oplopen. Alle vier de Big Four-kantoren – Deloitte, EYKPMG en PwC – hebben hun data science-aanbod in het afgelopen jaar met dubbele cijfers zien groeien, een ontwikkeling die de steile marktgroei reflecteert. 

Volgens een studie van Brits analistenbureau Source Global Research kwamen de wereldwijde uitgaven aan analytics consulting vorig jaar uit op een recordhoogte van $43 miljard, goed voor een groei van meer dan 10%. Hierbij gaf meer dan de helft van de ondervraagde executives bovendien aan te verwachten dat hun uitgaven aan analytics ook in 2019 zullen toenemen. 

Drie broers

“De marktvraag naar onze expertise is de afgelopen jaren flink toegenomen”, vertelt Marnix van den Broek, de directeur van Maneros die het bedrijf in 2009 oprichtte met zijn oudere broers Victor en Lodewijk: “Door ons aan te sluiten bij Digital Power, beschikken we over een groter netwerk, meer faciliteiten en bredere capaciteiten om aan die vraag te voldoen.”

Maneros telt een team van vijf professionals en werkt aan digitaliseringsprojecten voor klanten als de Nederlandse Spoorwegen, de Belastingdienst en VGZ: “We maken de vertaalslag van businessvraagstuk naar data-gedreven toepassingen en geavanceerde modellen, en begeleiden de implementatie tot het in de praktijk is gebracht.” Van den Broek verwacht met het netwerk van Digital Power meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. “Ook kunnen op het gebied van data engineering stappen worden gemaakt”, voegt hij toe: “Door met Digital Power op te trekken, zijn we in staat om onze gezamenlijke proposities op dit gebied in een veel hoger tempo te ontwikkelen.”

Digital Power is opgericht in 2012. De circa 70 consultants en technologie-experts van het bureau werken voor klanten als APG, Aegon, ABN AMRO, Consumentenbond, Essent, Eneco, DTG, Hema, Hollands Casino, Vodafone en Ziggo.

Vorig jaar werd data science-bureau Ynformed, een dochteronderneming van Hiemstra & De Vries, ingelijfd door Royal HaskoningDHV.